Wihlborgs köper i Helsingborg

Wihlborgs har förvärvat en kontors- och lagerfastighet i Helsingborg. Fastigheten ligger på Berga industriområde.

Byggnaden omfattar 5 000 kvadrameter, köpeskillingen uppgår till 38 Mkr vilket motsvarar en direktavkastning strax över 7 procent. Nuvarande hyresgäst Brammer Sweden AB har ett hyresavtal som löper till december 2020.

˗ Fastigheten är belägen på Berga industriområde och i samma kvarter äger vi sedan tidigare tre fastigheter. Förvärvet ligger i linje med vår strategi att koncentrera vårt innehav i, för respektive affärsverksamhet, attraktiva lägen, säger Anders Jarl, VD för Wihlborgs.

Berga industriområde är Helsingborgs största verksamhetsområde och karakteriseras primärt av småskaliga industri-lager och handelsfastigheter. Området är beläget vid E4/E6 och E20 och med en väl fungerande kollektivtrafik har ett bra kommunikationsläge.

Källa. Wihlborgs Fastigheter

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter