Wallenstam påbörjar etapp två i Stallbacken

Nu har byggnationen av den andra etappen i Stallbacken Mölndal påbörjats. De två husen ramar in en gemensam lättillgänglig innergård och lägenheterna har en beräknad inflyttning i slutet av 2017.

Totalt kommer Wallenstam att bygga cirka 550 lägenheter i området med en mix av hyres- och bostadsrätter med ren el från Svensk NaturEnergi.

– Detta är vår andra nybyggnation i området, totalt sett tillför vi cirka 550 nya lägenheter till Stallbacken, ett nytt trivsamt och spännande bostadsområde i parkliknande miljö i Mölndal. Vi ser fram emot att vara med och fortsätta bidra till fler attraktiva bostäder här, säger Thomas Dahl, vice vd för Wallenstam.

Wallenstams första nyproduktion i Stallbacken, Punkt 1, startade i slutet av 2014 och kommer att vara klar för en etappvis inflyttning från och med hösten 2016. Sammantaget är det fem etapper som Wallenstam ska bygga i området, varav de två första, Punkt 1 och Nivå 2, nu är igång.

I Nivå 2, som projektet heter, kommer innergårdens grönska visuellt följa med upp på fasaderna i de gröna balkongerna. På innergården kommer man att kunna spela ett parti schack i storformat, utmana vännerna i boule eller njuta av grönskan i pergolan.

När Stallbacken som område är klart kommer det att rymma cirka 1 000 lägenheter och två förskolor.

Källa: Wallenstam

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter