Vision 2063 - framtidens Landskrona

Landskrona stad har tagit fram en ny stadsbyggnadsvision som påvisar möjligheter till utveckling av staden. Visionen innefattar bland annat en strategi för hur en ny stadsdel i södra Landskrona kan växa fram. Bild: White

Landskrona stad har tagit fram en ny stadsbyggnadsvision som påvisar möjligheter till utveckling av staden. Visionen innefattar bland annat en strategi för hur en ny stadsdel i södra Landskrona kan växa fram. Bild: White

I samband med att Landskrona i år firar 600-årsjubileum fokuserar staden på framtiden och har tagit fram en ny stadsbyggnadsvision. Den påvisar Landskronas möjligheter att utvecklas till en större, attraktivare och mer betydelsefull stad under de kommande 50 åren. Visionen innefattar bland annat en strategi för hur en ny stadsdel i södra Landskrona kan växa fram, vilket skulle skapa en tätare och rundare stad med stadskärnan mer centrerad, samt en fast Öresundsförbindelse i form av en tågtunnel mellan Landskrona och Köpenhamn. Förslagen i visionen är framtagna av arkitekter på White i Malmö.

Landskrona har inte utvecklats lika mycket under de senaste decennierna som andra städer utmed Skånes västkust, konstaterar Per Fredrik von Platen, stadsbyggnadschef, Landskrona stad. För att råda bot på detta har Landskrona stad börjat se över stadens möjligheter och tagit fram en stadsbyggnadsvision tillsammans med White arkitekter. Under detta arbete har det visat sig att man på ett ganska enkelt sätt kan komma åt attraktiv och strandnära mark att utveckla, centralt i staden med bra kollektivtrafik och närhet till bra motorvägar.

– Nu vill vi egentligen bara visa politikerna och omvärlden att det här är val vi kan göra om vi vill. Att vi kan utveckla Landskrona och göra staden större både till ytan och befolkningsmässigt. Landskrona har idag drygt 40 000 invånare och det är lite i underkant för att verkligen få snurr på det urbana livet i staden och för att utgöra underlag för en attraktiv handel, säger Per Fredrik von Platen.

Per Fredrik von Platen Stadsbyggnadschef, Landskrona stad

Per Fredrik von Platen Stadsbyggnadschef, Landskrona stad

Mer ska byggas

Fram till 80-talet var Landskrona en välbärgad stad med ett starkt näringsliv. En industristad inte helt olik Malmö. Men när varvet, med flera tusen anställda, stängde 1983 fick staden en kalldusch, menar Per Fredrik von Platen. Lite generaliserande kan man säga att staden aldrig riktigt hämtade sig efter den krisen.

– Sedan dess har man inte byggt så mycket som jämförbara städer har gjort. Men nu vill vi ändra på det och öka byggandet till 200-300 bostäder varje år. Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram 1 500 regionalt attraktiva och strandnära bostäder. Det har vi börjat med nu och färdigställt en stadsdel mitt inne i staden som heter Nyhamn. Ett projekt inspirerat av Västra Hamnen i Malmö och Norra Hamnen i Helsingborg.

Ett idag aktuellt projekt är Borstahusen i de norra delarna av staden där 1 000 bostäder ska byggas.

Större urbant centrum

Målsättningen med den nya stadsbyggnadsvisionen är att Landskrona om 50 år ska ha ett större urbant centrum.

– För att kunna möta konkurrensen i denna allt mer urbaniserade värld där allt fler flyttar in till städerna måste Landskrona kunna erbjuda en attraktiv stad med en viss storlek. Att bygga ut staden skulle ge stora stadsmässiga vinster. Vår förhoppning är att vi inom några decennier har en stor stad här, som är viktig för hela Öresundsregionen.

Utveckling söderut

För att uppnå det behöver mark och byggrätter frigöras så att staden kan bli tätare för att möjliggöra att fler människor ska kunna bo i centrala Landskrona. Centrala staden behöver byggas till och det vill man enligt visionen göra söderut mot kusten. Som en första etapp ska den gamla bangården annekteras.

– Förr i tiden gick tågen in i centrala staden och vände. Nu har vi flyttat ut stationen så att den ligger öster om staden. Den gamla stationen och bangården finns fortfarande kvar men används inte, trots det väldigt fina läget i hjärtat av Landskrona med utsikt över sundet. Nu vill vi ta första steget och ta fram planer på hur denna mark skulle kunna bebyggas med stad. Landskronas centrum ligger i en halvböj med vattnet på ena sidan och bangården och industriområdena på andra sidan. Så om vi bygger ner mot bangården och industriområdena får vi en rundare stad där centrum hamnar mitt i bebyggelsemassan istället för i utkanten som idag.

När den södra delen av Landskrona utvecklas till en ny stadsdel skapas bostäder, service och arbetsplatser i ett läge anslutet till den befintliga staden.

Fast Öresundsförbindelse

Idag är Öresundsbron som bekant på plats och bygget av Fehmarn Beltförbindelsen mellan Danmark och Tyskland igång för att vara klar 2021. Men godstrafiken på järnvägen kommer öka radikalt under de kommande decennierna, liksom pendlingen på järnvägen mellan Sverige och Danmark, enligt von Platen. Vilket kommer innebära kapacitetsproblem framåt år 2030.

– Då behövs ytterligare förbindelser över sundet. Ett alternativ är en metro från Malmö till Köpenhamn, ett annat alternativ är en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, den så kallade HH-förbindelsen. Nu har vi utrett huruvida Landskrona-Köpenhamn skulle kunna vara ytterligare ett alternativ, vilket har visat att vi skulle kunna få en fast förbindelse från Landskrona till Österport i Köpenhamn, rakt in på det befintliga järnvägsnätet.

Många fördelar

Denna tågtunnel beräknas kosta ca 18 miljarder kronor, vilket skulle vara fullt konkurrenskraftigt med de andra förbindelserna över sundet som diskuteras. Metron mellan Malmö och Köpenhamn skulle kosta ca 20 miljarder och HH-förbindelsen ca 30 miljarder. Men enligt von Platen är det inte bara den kostnadsmässiga aspekten som är viktig i de här sammanhangen utan även restiderna. Beräkningar visar att alla städer, från Landskrona och hela vägen norrut utmed kusten ända upp till Oslo, skulle spara mellan 20 och 30 minuter för att korsa sundet via Landskrona, jämfört med en HH-förbindelse eller den befintliga Öresundsbron.

– Förutom stora fördelar för dem som vill fara över sundet skulle tågförbindelsen innebära enorma synergieffekter på tillväxten och antalet arbetstillfällen i Landskrona enligt visionen. Jag tror också att man skulle få fart på fastighets- och byggmarknaden, säger Per Fredrik von Platen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter