Vilja och tempo i Sollentuna

Brostaden är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut kommersiella fastigheter i Storstockholm. I Sollentuna är de lokaliserade i Häggvik, Edsberg, Sjöberg och vid InfraCity mot Bredden. Nedan svarar Anders Hägglund, fastighetschef på Brostaden, på frågor om dagens och morgondagens Sollentuna.

Brostadens fastighet Elementet 4 på Bäckvägen 18 i Sollentuna. Bild: Brostaden

Brostadens fastighet Elementet 4 på Bäckvägen 18 i Sollentuna. Bild: Brostaden

Vad kännetecknar Sollentuna idag?

– Generellt i Sollentuna finns drivkraften att utveckla liksom vilja, satsningar och ett bra tempo. Detta bekräftas bland annat genom Sollentuna Centrums uppgradering.

Bland kontorshyresgästerna finns främst mindre företag och vi ser att många av dem bor i Sollentuna.

Efterfrågan på lager- och industrilokaler är mycket stor. Vi märkte det inte minst när vi 2012 byggde en lagerbyggnad om cirka 3 500 kvm på Bäckvägen och fick den uthyrd nästan omedelbart.

Anders Hägglund, Fastighetschef, Brostaden

Anders Hägglund, Fastighetschef, Brostaden

Vad ser du för tendenser i utvecklingen av kommunen?

– Precis som i hela Stockholm är bostadsfrågan stor. Jag tror att kontorslokaler i mindre centrala lägen kommer konverteras till lokaler för offentlig verksamhet som till exempel skolor och äldreboenden alternativt bostäder. Allt mer bostäder byggs i Sollentuna. Även i industriområdet Edsberg, där bostäderna i allt högre grad trycker bort industri och lager.

I Häggvik kommer mycket utveckling att ske.Förbifart Stockholm, den nya sträckningen av E4 som beräknas vara klar om ca 10 år, kommer att förenkla vardagen för alla bilister som ska till eller från Sollentuna.

Hur skulle du beskriva Sollentunas hyresläge och hyresutveckling?

– Under senare tid har vi haft ett stabilt hyresläge på våra kontorsfastigheter i Sollentuna. Hyresspannet för de områden där vi har kontor, ligger mellan 900 och 1 300 kr/kvm/år. I Sollentuna Centrum är hyran något högre. När det gäller industri-, lager- och produktionslokaler ser hyresspannet ungefär likadant ut som för kontorslokaler, men där råder en stigande hyresutveckling.

Hur ser ert bestånd ut i Sollentuna?

– Hela Brostadens fastighetsbestånd omfattar ca 105 fastigheter med en area om ca 640 000 kvm. Det utgörs uteslutande av kommersiella fastigheter – en blandning av kontor, industri och lager. I Sollentuna är våra fastigheter lokaliserade i Häggvik, Edsberg, Sjöberg och vid InfraCity mot Bredden. Vi har även mark i sjönära läge vid Rotebro att utveckla.

Vad har ni på gång i området?

– Vi har precis fått en större kontorsvakans i Sjöberg som vi funderar på att konvertera till skola eller äldreboende. Vi för diskussioner med kommunen i nuläget.

Vår målsättning är att växa och utöka vår fastighetsportfölj och vi är intresserade av att köpa fler fastigheter i Sollentuna.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter