Viktiga satsningar i Emmaboda kommun

Emmaboda har en väl utvecklad samverkan med universitetet och grannkommunerna samt en utvecklad infrastruktur som gör logistiken enkel. Detta betyder att företagens kunder och dess anställda lätt når sina arbetsplatser.

Intervju med Ann-Christine Torgnyson, Näringslivsutvecklare, Emmaboda kommun 

Ann-Christine Torgnyson

Ann-Christine Torgnyson

Vad kännetecknar Emmaboda idag?

– Vi har en utvecklad infrastruktur som gör logistiken enkel – en järnvägsknut, två riksvägar och närheten till två större hamnar. Detta gör att företagens kunder och dess anställda lätt når sina arbetsplatser. Har du världen som ditt arbetsfält når du storflygplatsen Kastrup på ett par timmar med tåg eller bil. Och vilken annan ort i Småland har följande i sitt närområde - tre residensstäder, ett växande universitet och en högskola, tre flygplatser och ett område som sjuder av aktivitet med omkring 300 000 arbetsplatser. Vi har även en väl utvecklad samverkan med universitetet och våra grannkommuner genom tekniknoden Linnaeus Technical Centre, LidLab med flera. Dessutom kan vi erbjuda en regional inkubator och en särskild satsning mot digitalisering, eBoost, i samverkan med Kalmar science park. Vi har ett aktivt regionförbund och ett förmånligt system av regionalt företagsstöd, t ex konsultcheckar och investeringsstödet Glasriketmiljonen.

Hur ser näringslivet ut i Emmaboda?

– Lönsamhet, flexibilitet och en förhållandevis stor andel lokalt ägande i de mindre företagen utmärker näringslivet i Emmaboda. De stora företagen inklusive de multinationella företagen är i världsklass och investerar i sina anläggningar vilket gör att de står sig bra i den globala konkurrensen. Tillverkande företag inom metall-, trä-, sten-, plast- och glasindustri dominerar. Andelen aktiebolag ökar med nya företag inom bygg, service och besöksnäring, framför allt då restauranger. Vi har t ex fått både en privat hälsocentral och en ätstörningsklinik till Emmaboda på senare tid.

Ett nytt spännande företag har utvecklats som spinn off från Emmaboda-festivalen i form av ett nybyggt supermodernt microbryggeri i anslutning till festivalområdet. Så nu tillverkas flera lokala ölsorter, bl a EPA-ölen (Emmaboda Pale Ale) i Emmaboda och går allt som det ska bör det bli lansering på Systembolaget i december. Emmaboda kommun är bra både för företagen och för personalen. Vi har gjort viktiga satsningar för att skapa attraktiva boendeorter, exempelvis nya lägenheter, nyrenoverade skolor i alla kommundelar, barnomsorg med nattis, kultur och skapande skola. En ny förskola med nio avdelningar blir klar december 2016.

Vilka nya projekt är på gång i kommunen under 2016-2017?

– Vi har just startat upp sista fasen av vår fibersatsning. De kommersiella krafterna bygger ut i tätorterna och kommunen och Emmaboda Energi bygger ut på landsbygden. Som det ser ut nu kommer vi vara klara före det regionala målet 2020. Landstinget kommer att påbörja beslutat bygge av en ny hälsocentral. Vi räknar även med att regionens satsning på fossilbränslefri upphandling av kollektivtrafiken kommer innebära en del nyinvesteringar. En ser vi redan där Runes bensin- och oljeimport i somras blev först ut i Emmaboda och närområdet att introducera syntetisk diesel, HVO100. Men det är mer på gång som vi inte kan gå in på. Vi jobbar med satsningar på stationsområdet och delar av centrum i Emmaboda och vill även utveckla Boda som besöksmål. Kompetensförsörjningsprojektet Ny resurs i Emmaboda startade i januari i år och där arbetar vi med att ta tillvara nyanländas kompetetens och matcha mot näringslivets behov. Vi samverkar med företag, lokala företagsorganisation och föreningslivet.

2017 planerar Emmaboda Bostads AB att bygga 30 nya lägenheter i centrala Emmaboda. Byggnationen görs om ändringen i detaljplanen för området går igenom.

Hur ser lokalutbudet ut i kommunen?

– När det gäller lokaler finns det i kommunen flera fastighetsaktörer både i kommunal och privat regi. För omdelbar inflyttning finns allt från 1-25 kontorsrum i industrihotell med 100 mb fiber och även butiks-, lager- och industrilokaler. För företag som verkar inom tjänstesektorn kan vi rekommendera två spektakulära objekt. Ett av dem är en glashytta i Boda som fungerar som butik och eventlokal med en trevlig bistro. Boda har återigen blivit ett centrum för kreativitet. Kring det dynamiska glasmuseet The Glass Factory finns en ny hytta, glassliperi och ateljéer/rum för internationella konstnärer och designers. Även Designhouse Stockholm har sitt centrallager här. Boda har god logistik med dagliga bilar med ankommande och avgående gods. Kommunen äger också ett par tusen kvadratmeter i en hög industribyggnad granne med järnvägen i Emmaboda centralort. Huset inrymmer idag både företag och föreningar och erbjuder bland annat bowling med konferens- och restaurang, gokart, skatehall, boule, golf med mera. Här finns plats för flera verksamheter inom nöje, event och besöksnäring. Det finns förhållandevis gott om industritomter både i Emmaboda och i anslutning till de mindre tätorterna.

Har du något tips till de företag som vill etablera sig här?

– Ta kontakt med mig och kom på ett besök. Jag tar ett helhetsgrepp och då det behövs lotsar jag er vidare till övriga aktörer och resurser, både inom och utanför kommunkoncernen.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i kommunen?

– Vi har planerad mark för etableringar på flertalet tätorter. Vi jobbar med att få fram fler detaljplaner för attraktiva bostadsområden m m. Vi har en Etableringsgrupp som består av nyckelpersoner inom kommunkoncernen för att underlätta och effektivisera arbetet kring etableringar. Det finns ett regionalt investeringsstöd, Glasriketmiljonen, som kan vara applicerbart på vissa byggnadsinvesteringar och det hjälper vi till att informera om och jobbar för att ett antal projekt ska landa i Emmaboda kommun.

Vad behövs för att kommunen ska utvecklas åt rätt håll?

– Vi har många goda förutsättningar på plats redan. Vi har en politisk enighet i och kring viktiga satsningar och har kommit överens om näringslivspolitiken. Men vi behöver bli bättre på att kommunicera det vi gör och fortsätta att jobba för en god dialog med näringslivet. I övrigt behöver vi fortsätta på den utstakade vägen med god regional samverkan med våra grannkommuner. Vi skulle behöva fler utlokaliseringar av statliga verk till våra residensstäder. Vi behöver dessa jobb till medflyttare för att även fortsättningsvis kunna rekrytera toppkompetenser till våra teknik-och industriföretag.

Hur har Emmaboda utvecklats om fem år?

- Då har vi förhoppningsvis ännu tätare regionaltrafik och avropsstyrd närtrafik som matar in till pendelnoden Emmaboda. Emmaboda är ett självklart val för företag som behöver nå ut i sydost.

Vi har behållit arbetstillfällena i teknik- och industrisektorn och vi växer inom service, design och besöksnäring. Vi är klara med vår fibersatsning sedan länge och befolkningen fortsätter att öka.

Boda och The Glass Factory är en internationell nod för glas och design och har ett nationellt formuppdrag. En riktig- hot spot för företag inom kulturella och kreativa näringar.

Bild: I december kommer Rasslebrygds ölsortiment finnas på Systembolagets butiker i Sverige. Årets julklapp 2016!

Bild: I december kommer Rasslebrygds ölsortiment finnas på Systembolagets butiker i Sverige. Årets julklapp 2016!

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter