Viktiga satsningar i Emmaboda

Ann-Christine Torgnyson arbetar som näringslivsutvecklare i Emmaboda Kommun. Här nedan svarar Ann-Christine på frågor om bland annat vad ett företag har att vinna på att etablera sig i kommunen. Hon menar att kommunen har en utvecklad infrastruktur som gör logistiken enkel – en järnvägsknut, två riksvägar och närheten till två större hamnar.

Hur skulle du beskriva Emmabodas näringsliv?

– Lönsamhet, flexibilitet och stor andel lokalt ägande utmärker näringslivet i Emmaboda. De multinationella företagen är i världsklass och investerar i sina anläggningar vilket gör att de står sig bra i den globala konkurrensen. Tillverkande företag inom metall-, trä-, sten- och glasindustri dominerar.

Aktiebolagen ökar, vi har även flera nya företag inom bygg, service och besöksnäring, framför allt restauranger.

Vi har också fått både privat hälsocentral och en ätstörningsklinik till Emmaboda på senare tid. Ett nytt spännande företag har utvecklats som spinn off från Emmaboda- festivalen. Nu byggs ett microbryggeri i anslutning till festivalområdet. Så till sommaren tillverkas EPA-ölen (Emmaboda Pale Ale) i Emmaboda.

Emmaboda kommun är bra både för företagen och för personalen. Vi har gjort viktiga satsningar för att skapa attraktiva boendeorter: nya lägenheter, nyrenoverade skolor i alla kommundelar, barnomsorg med nattis, kultur och skapande skola.

Vi är dessutom på gång med fiber, även på landsbygden. Som det ser ut nu kommer vi vara klara före det regionala målet 2020.

Glasriket Boda Hytta.  Bild: Glasrikets AB

Glasriket Boda Hytta. Bild: Glasrikets AB

Vad har ett företag att vinna på att etablera sig här?

– Vi har en utvecklad infrastruktur som gör logistiken enkel – en järnvägsknut, två riksvägar och närheten till två större hamnar. Detta gör också att företagets kunder och dess anställda lätt når företaget. Har du världen som ditt arbetsfält når du storflygplatsen Kastrup på ett par timmar med tåg eller bil.

Vilken annan ort i Småland har följande i sitt närområde? Tre residensstäder, ett växande universitet och en högskola, tre flygplatser (två med internationell trafik) och ett område som sjuder av aktivitet med 300 000 arbetsplatser.

Vi har en väl utvecklad samverkan med universitetet och med våra grannkommuner genom tekniknoden Linnaeus Technical Centre. Vi erbjuder regional inkubator i samverkan med Kalmar Science Park. Vi har ett aktivt regionförbund och ett förmånligt system av regionalt företagsstöd.

Kevii photography

Kevii photography

Hur skulle du beskriva lokal- och markutbudet i kommunen?

Det finns förhållandevis gott om industritomter både på centralorten och i anslutning till de mindre tätorterna. När det gäller lokaler finns det i kommunen flera fastighetsaktörer både i kommunal och privat regi. För omedelbar inflyttning finns allt från 1-25 kontorsrum i industrihotell med 100 Mb fiber, till butiks-, lager- och industrilokaler.

För företag som verkar inom tjänstesektorn kan vi rekommendera två spektakulära objekt. En glashytta i Boda som fungerar som butik och eventlokal med en trevlig bistro. Boda har återigen blivit ett centrum för kreativitet. På orten har Design House Stockholm sitt centrallager. Kring det dynamiska glasmuseet The Glass Factory finns en ny hytta och ateljéer/rum för internationella konstnärer.

Sedan äger kommunen ett par tusen kvadratmeter i en hög industribyggnad granne med järnvägen. Huset inrymmer idag både företag och föreningar och erbjuder bland annat bowling med konferens och restaurang, gokart, skatehall, boule, golf med mera.

Vilka projekt är på gång nu och framöver i Emmaboda?

– Satsningar på stationsområdet och delar av centrum i Emmaboda. Utveckling av Boda som besöksmål. Kompetensförsörjningsprojektet Ny resurs i Emmaboda. Där kommer vi att arbeta med att ta tillvara nyanländas kompetetens och matcha mot näringslivets behov. Vi samverkar med företag, lokala företagsorganisationer och föreningslivet.

Vi jobbar även med ny detaljplan med sjönära tomter vid Mjusjön, fem minuter med cykel till centrum.

ÅkessonBerg tryckeri.  Bild: Kevii photography.

ÅkessonBerg tryckeri. Bild: Kevii photography.

Hur kommer Emmaboda att se ut om tio år?

– Då har vi ännu tätare och snabbare regionaltrafik och Emmaboda är ett självklart val för företag som behöver nå ut i sydost. Vi har behållit arbetstillfällena inom teknik- och industrisektorn och vi växer snabbt inom service, design och besöksnäring. Vi är klara med vår fibersatsning sedan länge och befolkningen ökar för 12:e året i rad.

Boda och The Glass Factory är en internationell nod för glas och design och har ett nationellt formuppdrag. En riktigt hot spot för företag inom kulturella och kreativa näringar.

Vad har du för tips och råd till företag som vill etablera sig i Emmaboda?

– Ta kontakt med mig och kom på besök. Jag tar ett helhetsgrepp och om det behövs lotsar jag vidare.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter