Vi satte Världsrekord!

Lokalguiden är inte bara Sveriges största fastighetstidning, den är sedan december 2014 också världens största (till storleken) tidning! Lokalguiden satte tillsammans med kunderna nedan ett Guinness World Record™!Guinness World Record

Guinness World Record

 

aberdeen

aberdeen

Aberdeen Asset Management förvaltar fastighetstillgångar i Europa, Asien och Nordamerika genom fastighetsfonder och mandat. Våra kunder är främst institutionella investerare som till exempel liv- och pensionsbolag.

Afa Fastigheter

Afa Fastigheter

Vi äger fastigheter i Stockholm, Solna, Göteborg och Malmö. Majoriteten av fastigheterna är kontor och hotell i centrala Stockholm. Innehavet omfattar även ca 800 st bostadslägenheter.

Aspelin Ramm

Aspelin Ramm

Aspelin Ramm Fastigheter är en ansvarsfull fastighetsutvecklare med finansiell styrka som lägger stor vikt på att byggnaden skall utgöra ett värdefullt element i stads- och landskapsbilden.

Brostaden

Brostaden

Brostaden är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut kommersiella fastigheter i Storstockholm. Vår vision är att utveckla morgondagens mötesplatser som får människor att lyckas.

Bygg Göta

Bygg Göta

Bygg Göta Göteborg AB är huvudbolag i en företagsgrupp som även omfattar Byggnads AB Westnia, Bygg-G Förvaltnings AB och Byggnads AB Nygården.

ComLokal

ComLokal

ComLokal Mäklare arbetar och förmedlar främst inom den kommersiella sektorn.

Corem Property Group

Corem Property Group

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar lager-,logistik-, industri- och handelsfastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark.

Diligentia

Diligentia

Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande miljöer där människor helt enkelt mår bra.

Executive Property Group

Executive Property Group

Executive Property Svenska AB är moderbolaget för den svenska delen av fastighetsbeståndet inom Executive Group.

Fastighets AB Balder

Fastighets AB Balder

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

FastPartner

FastPartner

Vår affärsidé är att på expansiva orter, äga, förvalta och utveckla fastigheter med god värdetillväxt och positiva kassaflöden. Vi ska samtidigt visa stor lyhördhet för våra hyresgästers önskemål.

Fortum

Fortum

Fortum är ett av Sveriges ledande energibolag. Fortum producerar, distribuerar och säljer både el, värme och kyla i Sverige.

Hemsö

Hemsö

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, skola, vård och rättsväsende. Hemsö har långa hyresavtal, stabila hyresgäster och starka ägare.

Higab

Higab

Higabs affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter och i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Verksamheten ska sträva efter en ekonomisk utveckling som långsiktigt säkerställer god lönsamhet.

Humlegården

Humlegården

Vi är fastighetsbolaget som fokuserar på långsiktiga relationer och kvalitet för alla våra kunder. Hos oss ligger alltid fokus på dig och dina önskemål.

Ivar Kjellberg Fastigheter AB

Ivar Kjellberg Fastigheter AB

Ivar Kjellberg är ett medelstort fastighetsföretag som i huvudsak är inriktat på bostadsförvaltning. För oss känns det tryggt och långsiktigt att äga den här typen av fastigheter.

KGK Fastigheter

KGK Fastigheter

KGK Fastigheter, inom KGK-gruppen, är inriktat på fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning. Verksamheten är koncentrerad kring Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kinnarps Interior

Kinnarps Interior

Sveriges största kedja av inredningshus för kontor, skola, vård och omsorg säljer inte produkter. Vi hjälper till att skapa tilltalande miljöer som signalerar rätt värderingar, samtidigt som vi arbetar för en hållbar utveckling för miljön.

Klövern

Klövern

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med kommersiella lokaler som inriktning.

Mölndal Energi

Mölndal Energi

Mölndal Energi erbjuder el, fjärrvärme och entreprenadtjänster till privatpersoner och företag. Mölndal Energi är ett kvalitetsmedvetet företag som lever efter mottot nära, enkelt och med passion för miljön.

NCC

NCC

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela värdekedjan.

NetPort

NetPort

NetPort Science Park är en Triple Helix-organisation, som syftar till ökad samverkan mellan näringsliv, högskola och offentlig verksamhet.

Platzer

Platzer

Platzer, som är ett av de ledande fastighetsbolagen i Göteborgsområdet, äger och utvecklar ett fastighetsbestånd omfattande cirka 415 000 kvm kommersiella lokaler.

Rasta Group

Rasta Group

Rasta Group (publ.) äger och förvaltar bolag inom servicenäringen. Bolaget har sitt säte i Göteborg och är sedan 11 februari 2015 listat på den Alternativa aktiemarknaden.

Savills

Savills

Savills plc är en global fastighetstjänsteleverantör som är listad på London Stock Exchange. Vi har ett internationellt nätverk av över 600 kontor och samarbetspartners.

Sigillet

Sigillet

Sigillet Fastighets AB startade sin verksamhet i Göteborg år 1981. Vi äger och förvaltar bostads- och kommersiella fastigheter. Sigillet hyr ut lägenheter i Göteborg, Alingsås, Kungälv och Sollentuna samt lokaler i Göteborg, Kungälv och Sollentuna.

Skanska

Skanska

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag. Vår verksamhet är uppdelad i fyra grenar – bygg- och anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell utveckling och infrastrukturutveckling.

Stena Fastigheter AB

Stena Fastigheter AB

Stena Fastigheter är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett välskött fastighetsbestånd som bygger på långsiktigt och hållbart ägande.

Systemtext

Systemtext

Systemtext är Skandinaviens marknadsledare på ljusskyltar, foliedekorer och arbetsmiljöskyltar. Vi har produktion i Sverige och ett montagenätverk i egen regi, vilket därmed garanterar snabba leveranser, hög kvalitet och konkurrenskraftiga erbjudande.

Vallhall Park

Vallhall Park

Valhall Park är en framtidsmiljö med lång historia. Här har människor verkat och levt sedan förhistorisk tid, och spår från alla epoker finns kvar som en påminnelse om att det vi skapar idag har stor betydelse för miljön i framtiden.

Vasakronan

Vasakronan

Vi äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas.

Volito Fastigheter

Volito Fastigheter

Volito Fastigheter äger och förvaltar omsorgsfullt utvalda fastigheter i Malmös mest eftertraktade områden. Verksamheten grundades 1997 och har ända sedan starten kretsat kring två centrala värden – staden Malmö och en stark relation till våra kunder.

Ytterbygg AB

Ytterbygg AB

Ytterbygg AB hyr ut anpassade lokaler till företag i Stor-Göteborg. Vi är en aktiv fastighetsutvecklare, som hela tiden bygger nya lokaler och anpassar befintliga för att de skall passa våra hyresgästers behov.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter