Vi är en stark tillväxtkommun

Thomas Karlsson, Näringslivschef i Växjö kommun, pratar om Europas Grönaste Stad, attraktiv verksamhetsmark och framtiden. 

Hur kännetecknas Växjö på fastighetsmarknaden?

- Expansion och tillväxt. En ständig förnyelse där kommunen måste vara möjliggörare. Just nu ser vi en stor efterfrågan från externa intressenter som vill köpa fastigheter i Växjö.

Vad är på gång i er kommun?

- Oerhört mycket! Många företag expanderar och enbart första halvåret i år har Växjö ökat netto med 144 st nya företag. Starkt växande branscher är IT, e-handel, logistik, besöksnäring, trä-och möbelindustrin. Dessutom byggs det mycket, vi räknar med att 457 nya bostäder färdigställs under 2015. För 2016 och 2017 skruvas takten upp ytterligare och ännu fler bostäder kommer att produceras. Två miljardprojekt är igång – dels runt stationsområdet och dels i Arenastaden där vi nu går in i fas två som innebär bostäder, kontorslokaler och ett nytt hotellkoncept. Dessutom fortsatt utveckling på Campus där planerna är att bygga drygt 300 nya studentlägenheter plus ett antal nya företagsetableringar på väg in som är kopplade till Videum Science Park.

Hur kommer Växjö att se ut om 5-10 år?

- Vi börjar närma oss 100 000 invånare och planerar för den nya höghastighetsbanan som kommer att gå mellan Växjö och Alvesta. Den nya stadsdelen Bäckaslöv är fullt utbyggd och Linnéuniversitetet utbildar sina första civilingenjörer, där IT-profilen rönt internationell uppmärksamhet. Staden växer starkt västerut både när det gäller bostäder och verksamhetsområden. Landsbygd och stad utgör en helhet som kompletterar och förstärker varandra i alla dess dimensioner.

Hur ser tillgången på byggbar mark ut i kommunen?

- När det gäller bostäder finns en god framförhållning och mycket planlagd mark. Däremot börjar vi närma oss en bristsituation på attraktiv verksamhetsmark och arbetar nu intensivt för att ta fram nya utvecklingsområden.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i Växjö?

- Ständig dialog, en bra och effektiv service samt en aktiv planprocess. Vi jobbar oerhört aktivt med att ta fram nya planer.

Varför skall man som fastighetsägare satsa på Växjö?

- Vi är en stark tillväxtkommun och det är lönsamt att satsa i Växjöregionen.

Vilken är er kommuns största utmaning?

- Att hantera tillväxten på ett klokt sätt samtidigt som Växjö är en motor för hela regionen. Platsvarumärket Europas Grönaste Stad måste hela tiden hållas levande. Integrationsfrågan är helt avgörande för att skapa ett hållbart samhälle där alla känner samhörighet och ges möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter