Variationsrikedom och atmosfär

Fotograf: Jenny Leyman

Fotograf: Jenny Leyman

Handeln överlag har haft det tufft en tid, även Malmö centrum har fått känna av den allmänna nedgången. Nu tycks trenden dock ha vänt och ett uppdämt köpbehov tillsammans med nyinvigda Triangeln är två parametrar som spelar viktiga roller i Malmös återhämtning. Malmö Citysamverkan ser positivt på utvecklingen framöver och förutom fokus på fortsatta viktiga samarbeten står både pop up shops och en ombyggnation av Södra Förstadsgatan på agendan.

Pia Sandin, VD på Malmö Citysamverkan, sammanfattar i början av intervjun handlarnas svar i den årliga enkäten som skickades ut efter sommaren. Alla är överens om att den senaste svåra tiden verkar vara förbi, men att nya utmaningar står för dörren.

- Allmänna generella konsumenttrender visar att vi i dag gärna lägger våra pengar på upplevelser, många av våra handlare tror därför att deras möjligheter att kunna leverera det kommer att bli avgörande. De flesta tror också att kunderna kommer att bli både mer medvetna, mer bekväma och mer krävande framöver. Så det gäller för alla att tänka bredare och ge extra service.

Pop up shops

Sedan sommaren verkar vinden alltså ha vänt i Malmö centrum, speciellt november och starten på december har varit bra, konstaterar Pia Sandin.

- Nu märks ett uppdämt köpbehov plus att Triangelns köpcentrum i det närmaste är klart. Det projektet har betytt mycket för den delen av staden som fått ett bättre och ökat flöde.

De lokaler som i dag står tomma ser hon och många andra som en möjlighet att få in nya och spännande etableringar. Enligt Pia Sandin är konsumenterna hungriga på nyheter och tomma lokaler öppnar upp för olika möjligheter. Pop up shops till exempel.

- Vi har nyligen fått ett bidrag som vi ska använda för att bygga upp pop up shops i tomma lokaler längs med gågatan, förhoppningsvis senare i vår. Temat kommer att vara ”Dinner with friends” och   är ett pilotprojekt, med inspiration från Sydney. Vi ska, under en veckas tid, utnyttja ett antal tomma butikslokaler för att skapa konstnärligt liv. Temat ”Dinner with friends” kan betyda att vi plockar in passande produkter från närliggande butiker, exempelvis kläder, presenter, blommor

m m. Vi kommer att bjuda in inredningsredaktörer och kockar för att skapa både dukningar och mat. Allt för att ge besökarna en ny typ av upplevelse, idéer och inspiration.

Fotograf: Jenny Leyman

Fotograf: Jenny Leyman

Samarbeten en framgång

Att vila på lagrarna är inget framgångsrecept, man måste hela tiden framåt, menar Pia Sandin.

- Även om Malmö blivit årets stadskärna två gånger och fått silver en gång och dessutom var först i Sverige med att vinna en internationell utmärkelse för samverkan, måste vi hela tiden utvecklas.

Nyligen avslutade Malmö Citysamverkan ett strategiarbete där uppgiften bl a var att hitta en framtida tillväxtmotor.

- Malmö är i en unik situation. Vi har fått så otroligt många nya handelsytor på väldigt kort tid; Emporia, Triangeln, och Kvarter Caroli. Och Malmö har inte vuxit i den takten att den lokala marknaden kan suga upp hela utbudet som nu finns.

Resultatet av strategiarbetet blev att man ser en tillväxtmotor i besöksnäringen och Malmö Citysamverkan har nu därför utvecklat flera samarbeten.

- Samarbetet med turismen har vi utvecklat ytterligare, vi har nu ett tätare samarbete både med hotell och Malmö Convention Bureau. För att få konsumtionen att stanna i city har vi nyligen också lanserat ett presentkort. Det gäller hos över 300 verksamheter i stadskärnan, man kan göra allt med det här kortet. Vi hade en tävling för att utse en slogan och det vinnande bidraget blev ”Alla blir nöjda – den som ger, den som får och cityhandeln består!”. Och det är precis vad det handlar om, det här presentkortet är bra både för konsumenterna och stadskärnans aktörer.

Samarbeten är A och O för Pia Sandin och hennes kollegor.

- Malmö Citysamverkan är just samverkan i sin absolut bredaste form. Vi samverkar med fastighetsägarna, om allt från lokaler och etableringar till julbelysning, och även med alla förvaltningar på Malmö Stad plus butikerna givetvis. Och samverkansformen sprider sig, i dag är det flera av butikerna i centrum som på olika sätt samarbetar med sina grannar. Det tror jag är viktigt i arbetet med att ge besökarna fler upplevelser.

Station till station

Förutom utökade samarbeten, pop up shops och arbetet med att ge besökarna fler upplevelser står även en ombyggnation av Södra Förstadsgatan på agendan.

- Det är ett projekt som vi har drivit på ett antal år, förklarar Pia Sandin. Just nu är förprojekteringen igång och det ska tillsättas en styrgrupp.

Det är området från Södertull ner till Triangeln som ska rustas upp enligt stadsmiljöprogrammet och få en bättre visuell framtoning.

- Det har faktiskt stor betydelse exempelvis vilken markbeläggning gatorna har och även hur man placerar möbleringszoner m m. Man kan styra flödena med den här typen av insatser, vad besökarna tittar på, hur de går, hur fort de går och även hur de mår.

Och visionen som togs fram för några år sedan, ”Vår vision, station till station”, gäller i allra högsta grad även i dag.

- Det är viktigt att kontinuerligt utveckla området mellan våra två stationer. Det ska vara en attraktiv och trevlig upplevelse att promenera sträckan mellan Centralen och Triangeln istället för att åka tåget. Vi jobbar hela tiden med olika insatser, både vad gäller stadsförsköning och utbud. Malmö centrums styrka innefattas i tre ord; variationsrikedom, värdskap och atmosfär. Detta måste vi behålla och förstärka, avslutar Pia Sandin.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter