Var förberedd! Motverka brott i butiksmiljö

Att förbereda sig för det oförutsägbara kan göra stor skillnad när det handlar om säkerhetsarbete i butiksmiljö – inte minst för de anställda som med rätt kunskaper kan göra mycket för att öka tryggheten och säkerheten på sin arbetsplats. Brottsförebyggande rådet redovisar att antalet rån legat på en hög men jämn nivå under 2000-talet-Det beräknas att cirka en procent av Sveriges befolkning utsätts för någon typ av rån varje år, det kan gälla både rån i butiksmiljö och personrån. Särskilt drabbade är bland annat butikanställda. BRÅs rapporter att Under 2008 åtalades nära 890 personer för rån som huvudbrott samma år anmäldes 63 700 butiksstölder, främst handlar det om snatteriärenden. Att arbeta förebyggande för att motverka rån och andra brott i butiksmiljöer är viktigt och enklare än vad du kanske tror. Atrium Ljungberg jobbar just nu med förebyggande säkerhetsarbete i bland annat Sickla Köpkvarter Hur kom det sig att ni tog initiativet till att utöka ert säkerhetsarbete?

Vi sneglade på ett projekt som pågår i Uppsala sedan fler år tillbaka. Då satte polisen in resurser när butiken blivit rånad. Men vi tyckte redan från start att det verkade bättre om man kunde jobba pro-aktivit och sätta in resurser innan. Vårt mål för arbetet är "En säkrare handelsplats både för kunder och anställda i Sickla Köpkvarter". Jag vet också att man i Uppsala nu ändrat sitt koncept och jobbar nu i förebyggande syfte med utbildningar och certifieringar. Märker ni av att det blivit tuffare med fler rån och andra typer av brott i butiksmiljöer?

Sickla Köpkvarter är relativt skonade från rån och andra brott. Vi blev dock drabbade då vågen av rån mot Guldfyndsbutiker härjade för ett par år sedan. Statistiken talar sitt trista och tydliga språk där rånen mot handeln i Sverige ökar för varje år som går. Har ni samarbetat med andra myndigheter i arbetet?

Redan vid när vi startade upp hade vi ett möte med representanter för Svensk Handel, Närpolisen i Nacka, G4S (vårt vaktbolag i Sickla), Handelsanställdas Förbund, HAK (Handelns Arbetsmiljö Kommitté) och BRÅ (Brottförebyggande Rådet). Utbildningsmaterialet har vi fått av HAK, utbildning för att kunna säkerhetscertifiera butiker har vi fått av Dick Malmlund på Svensk Handel. Ofta har vi polisen och/eller representant från lokala BRÅ i Nacka Vad innebär säkerhetscertifieringen som butikerna får?

Parterna inom handeln har tagit fram "Skydd mot rån i handeln" och beslutat om ett 13-punktsprogram. Dessa 13 punkter måste uppfyllas för att bli certifierade. Certifikatet gäller i två år och måste sedan förnyas. I en av punkterna som måste uppfyllas är att alla ska ha gått en säkerhetsutbildning. Då vi redan från start märkte att detta var lite svårare för några butiker att uppfylla så ordnade vi en neutral säkerhetsutbildning som alla anställda i Sickla Köpkvarter kan gå. Utbildningen är kostnadsfri och hålls av mig själv och Sten Hallin (anställda hos Atrium Ljungberg)oss. Det var för den utbildningen vi fick priset som "Årets Säkerhetslösning" på Retail Awards i år. De tretton punkterna innefattar bland annat att utse en säkerhetsansvarig, branschanpassad utbildning och rutiner kring säkerhetsarbetet. Mer om de 13 punkterna kan man läsa om på www.sakeributik.se

De 13 punkterna är Säkerhetsansvarig Branchanpassad utbildning Låsbara kassalådor Sedelboxar Speciellt skyddad plats för uppräkning av kontanter och värdehandlingar Värdeskåp Larmmöjlighet Säkerhetsanpassade dörrar Längdmarkeringar – för signalement Personalingång och varuintag Rutiner för säkerhetsarbetet Genomtänkta värdetransporter Beredskap för att ta hand om rånoffer

Vad finns det för säkerhetsrisker i en butiksmiljö?

Rånen mot butiker ökar för varje år. Om den tråkiga trenden håller i sig kommer tre butiker varje dag, året runt i Sverige att bli rånade. Förutom rån mot butiker är stölder och hot en säkerhetsrisk. Kan man stävja snatterier tidigt är mycket vunnet. Rån och snatterier är inte bara ett problem för handeln utan är i högsta grad ett samhällsproblem. Har ni märkt någon förändring sedan arbetet startat? För kunder eller personal / både och?

Vi har fått mycket positiv feedback från de som gått utbildningen. Hos några butiker har det gett effekt direkt då personalen har blivit mer uppmärksam. Dessutom har vi satt igång en diskussion bland personalen i butikerna. Vi har också fått fin personlig kontakt med alla som jobbar i Sickla Köpkvarter. Hur ska ni gå vidare med arbetet i framtiden?

Vi fortsätter enträget med vårt arbete och det kommer nog aldrig att ta slut. Vi har fortfarande några butiker som inte blivit certifierade än. Nya butiker etablerar sig hos oss, personal byts ut i butikerna. Eftersom certifikatet bara gäller i två år är det snart dags att ta en ny genomgång. Vi planerar säkerhetsutbildningar för personalen både våren och hösten 2010. Vi vill poängtera att detta säkerhetsarbete är viktigt för oss. Vi tror också att detta kan vara en konkurrensfördel både för våra kunder och för våra hyresgäster, det vill säga butikerna.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter