Vanligt med outsourcing

93 procent av it-cheferna använder outsourcing i en viss omfattning. Det är särskilt datacenter som outsourcas, visar en undersökning genomförd av Orange Business Services. It-chefer outsourcar inte bara för att spara pengar utan för att få tillgång till spetskompetens. Det visar en undersökning, som Orange Business Services har genomfört bland 600 it-chefer i europeiska företag, häribland svenska. Enligt it-cheferna är tillgången till kompetens den väsentligaste drivkraften till oursourcing, medan utsikten till besparingar kommer på en nära andraplats. På tredjeplatsen kommer förbättrad service till slutanvändarna. Undersökningen visar också att outsourcing, i sin helhet eller delvis, är mycket utbredd inom it-avdelningarna. Så många som 93 procent av de tillfrågade it-cheferna använder sig helt eller delvis av outsourcing och det är särskilt datacentra som läggs utanför företaget (30 %). Andra områden som oursourcas är desktop management (14 %), nätverk (14 %), fastnättelefoni (13%) och hostade företagsapplikationer (11%). Förlust av kontroll större barriär än säkerheten Tillfrågade om vad som bromsar outsourcing pekar it-cheferna särskilt på förlust av kontroll (65), medan frågan om säkerhet ligger så långt ner som på en sjätteplats. Det kan vara ett tecken på att it-cheferna idag fokuserar mer på hur de rent praktiskt ska flytta affärerna över på en outsourcingmodell och att de inte längre har bekymmer angående dataintegritet och – säkerhet i samband med outsourcing. - Outsourcing som affärsmodell har genomgått en mognadsprocess. It-cheferna oroar sig inte längre över säkerheten, utan fokuserar nu i stället på de fördelar de kan uppnå genom att outsourca. Främst vill de säkerställa att deras investeringar genererar såväl de förväntade kostnadsbesparingarna som den kunskapsöverföring de har ställts i utsikt, säger Jan Aronson, chef för Consulting & Solutions Integration Norden och Baltikum. Gemensam innovation är enligt it-cheferna en viktig drivkraft för fortsatt utveckling och utbredning av outsourcing. Gemensam innovation relaterade till förbättringar av outsourcingmodellen anses som ett « must-have » eller « nice-to-have » för 85,5 % av de tillfrågade, medan endast 14,5 % anser att det är betydelselöst. Stor nöjdhet med it-styrning Deltagarna svarade också på frågor om it-styrning och certifieringar och om hur de administrerar kostnader och infrastruktur i förhållande till nya regelverk och ekonomisk styrning. Hela 85 % av it-cheferna är nöjda med sina existerande styrningsmodeller (IT-governance) visar undersökningen. I relation till it-infrastruktur (compliance) svarade 52 % att ITIL (Information Technology Infrastructure Library) spelar en viktig eller extremt viktig roll i deras it-styrning. Sarbanes Oxley eller Basel II uppfattas som viktig eller extremt viktig av 44 % av it-cheferna, medan COBIT ses som viktig eller extremt viktig av 15 %.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter