Valhall park - En stadsdel av möjligheter

Ta ett dopp i havet på lunchen, följ årstiderna utanför ditt fönster eller kolla in när senaste bilen från Koenigsegg mullrar ut från produktion. I Valhall Park, strax utanför

kellijhouse2

kellijhouse2

Valhall Park var en militär flygflottilj från 1945 fram till 2002 då Vasallen tog över. 2006 förvärvade Peab de 180 hektaren och har sedan dess förädlat och vidareutvecklat den gröna parken. Peab har tidigare förvärvat liknande militära områden i Sverige och ser potentialen. Och Valhall Park är inget undantag.

- Den här typen av projekt är ovanliga, menar Lars Wennergren, Förvaltningschef på Peab Projektutveckling. Väldigt spännande att jobba med, men visst innebär det ett ansvar också.

Valhall Parks 180 hektar är fördelade på två sidor om flygplatsen. Den delen av parken som är bebyggd, närmast kuststräckan, har en kommersiell yta på 65 000 kvm, inrymda i flera olika typer av hus. Många är gamla kasernbyggnader som förädlats till både skolor, kontor och konferenshotell, men även hangarbyggnader tjänar i dag som produktions- och lageranläggningar m m. Här producerar Peab sina egna prefabricerade byggsystem och här har också Koenigsegg sin produktion av bilar. Ett företag som förtjänar en helt egen artikel och som gått från pojkdröm till att bli ett av bilvärldens mest omskrivna bilmärke.

Valhalls-Borg,-slottet

Valhalls-Borg,-slottet

Skolor och konferenshotell

- I dag finns här cirka 7 000 kvm kvar att vidareutveckla i det befintliga beståndet, resten är uthyrt, beskriver Lars Wennergren. Det vi har kvar i dag av större värde är tre kasernbyggnader som skulle kunna vara väldigt lämpliga för utbildning. Vi har redan satsat hårt på att få in skolverksamhet i parken, i dag finns här 600 kommunala gymnasieelever och även privata skolor. Men jag hade gärna sett att vi fick hit någon högre utbildning.

Förutom skolverksamheten, och den övriga blandningen av företag, byggdes för tre år sedan ett konferenshotell som i dag drivs i en hyresgästs regi.

- Det var ett lite annorlunda projekt, berättar Lars Wennergren. Det är byggt av Peabs egna prefabricerade byggsystem för bostäder och de 48 rummen är inredda och designade i samarbete med IKEA.

Dessutom har man kopplat till den gamla officersmässen, ”Slottet”, där man som konferensgäst äter lunch.

Fler hektar att utveckla

Förutom att jobba med förädling och anpassning av hangarer och logement till nya hyresgäster har Peab sedan 2006 jobbat med projektutveckling.

- Vi har kontinuerligt jobbat med byggrätter i området och har flera stycken redo för produktion. Vi kan starta ett nybyggnadsprojekt för kund när som helst, både för kontor, skola, hotell- och konferensverksamhet och även för industriverksamhet. Möjligheterna är många, konstaterar Lars Wennergren.

Det finns ytterligare mark att bygga framtid på. I parkens andra del, på andra sidan flygplatsen, finns det cirka 100 hektar kvar att exploatera.

- På den sidan flygplatsen finns det inga byggnader ännu, i stort sett bara en landningsbana, men vi har precis fått till en detaljplan som vann laga kraft i våras. Den här exploateringen ligger visserligen några år framåt i tiden, men redan nu ser vi värden som närheten till flygplatsen som speciellt kan gynna vissa kunder med egna privatflygplan. Vi kan bygga hangarer, men även fler logistikfastigheter i anslutning till E6. Dessutom har vi fler områden som ännu inte är detaljplanelagda.

hotel2

hotel2

Pussla ny stadsdel

Peab vill med Valhall Park skapa en ny stadsdel, något som blivit ett begrepp även hos politikerna. För att kunna koppla ihop verksamheter och bostäder har man även förvärvat marken mellan parken och nuvarande bostadsområde.

- Valhall Park ligger ett stenkast från Skälderviken och tanken är att bostadsområdena vid kusten ska växa upp hit. Kan vi koppla ihop bostäder och verksamheter kan vi få avsättning för våra byggrätter och bygga vårdcentraler och annan service. Både läget och förutsättningarna är fantastiska! Ängelholm vill framåt, kommunen är ytterst välmående och folk vill bosätta sig här. Logistiskt sett ligger området jättebra till. Det är t ex enkelt att ta sig till och från Stockholm och ännu enklare att ta sig ut på europavägarna. Vi kommer också få en ny pågatågsstation i närheten, år 2015-2016. Vissa företag skulle nog kunna tänka till var man etablerar sig. I dag har man ju kontoret i handen och på datorn och behöver inte sitta mitt i smeten. I Ängelholm kan man ha allt inom räckhåll. I Valhall Park sitter man dessutom i närheten av ett jättebra bostadsområde, bra skolor och kan ha cykelavstånd till villan vid havet.

Lars Wennergren tycker utmaningen ligger i att få folk att inse alla fördelar med Valhall Park och att få ihop pusslet med företag och utbud.

- Men det är roliga utmaningar och det är kul att höra att de som flyttar hit själva snabbt inser hur bra det är. Tidshorisonten för den här stadsdelens utveckling är lång, men vi har både tålamod och muskler och tänker långsiktigt, avslutar Lars Wennergren.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter