Valad vill skapa yta

Vad karaktäriserar området inom Arlandakorridoren, tycker du?

Det är expansiva tillväxtkommuner med stort fokus på näringsliv men också på bra boendemiljöer.

Vilka fördelar finns med det området?

Det är företagarvänligt, har goda kommunikationer närhet till E4 och självklart närheten till Arlanda.

Varför har ni valt att etablera er just där?

Vi tror generellt att fastigheter i större städers närförorter och i goda kommunikationslägen kommer vara en långsiktigt bra investering.

Var inom området har ni era fastigheter och vad är det för typ av fastigheter?

I huvudsak har vi kontorsfastigheter men också fastigheter med inslag av lätt industri och lager. Våra etableringar är främst i Sollentuna och Solna.

Hur ser era satsningar ut där just nu?

Vi arbetar aktivt med förädling av vårt fastighetsbestånd där dialogen med befintliga hyresgäster samt nyuthyrning är prioriterade frågor.

Vad har ni för framtida planer inom Arlandakorridoren?

Vi ser potential att i en del fastigheter tillskapa mer lokalyta genom nybyggnation, men för närvarande arbetar vi fokuserat med förädling av de befintliga ytor som vi har. Omstruktureringar i portföljen kan komma att ske och nyförvärv av fastigheter som passar in i vår affärsidé kan vara av intresse.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter