Vad kostar en flytt?

Att förstå hur flyttprocessen fungerar är inte det enklaste och att inse vad allt kommer att kosta är nog ännu svårare. Självklart beror priset på många parametrar men vissa riktlinjer kan dras upp och det finns några nyckeltal och råd att luta sig mot. 

Ju bättre projektledare man har desto bättre ekonomi får man i hela flyttprojektet. Det menar Göran Wollroth på One Supply som här ger oss några nyckeltal.

- Att anlita en konsult som förstår hela processen kan absolut vara värt varje krona. För 10 000 kr/vecka kan ni få ut oerhört mycket, men en halv dag i veckan kan också räcka. Samma gäller för en eventuell inredningsarkitekt. Använder ni en arkitekt på rätt sätt behöver det inte kosta en förmögenhet. På totalt två veckor kan de göra ett bra jobb. Det handlar om vad ni vill uppnå med det nya kontoret, vilken känsla ni vill förmedla. Och rikta in er efter budgeten. Det är oerhört viktigt att man har tagit sig tid att sätta den ordentligt och detaljerat. Skilj även på kostnader och investeringar!

Olika kostnader

- Väljer man att anlita en konsult hela vägen ligger priset på cirka 10 000 kr/medarbetare.

- Nya möbler behöver inte kosta mer än

15 000-20 000 kronor/arbetsplats och en receptionsdisk bör man få för under 50 000 kr. Tänk dock på att det finns begagnade alternativ som kan passa er verksamhet väl så bra.

- Kostnaden för alla datadragningar och installationer landar oftast på cirka

2 000 kr/arbetsplats (två stycken/person). Eller 3 000 kr/medarbetare om man även tar med extraytorna på kontoret och ett extra uttag per anställd. Tänk på att det är oerhört viktigt att allt är förberett innan ni flyttar in. Se också upp med vad som står i hyreskontraktet, vem som ska stå för vad.

- Kostnaden för säkerhetslösningar är cirka 1 000-5 000 kr/medarbetare, beroende på hur omfattande lösningar som behövs, antal dörrar m m. Oftast handlar det bl a om larm, in- och utpassering, kodsystem, men en del verksamheter kräver även säkerhetssystem inne i lokalen pga sekretess och annan känslig information. Givetvis blir det billigare om det redan finns ett befintligt larm i lokalen som kan användas och kanske anpassas.

- Tänk på att det i stort sett alltid tillkommer någon kostnad för hyresgästanpassningar och olika arvoden.

Investera mera

- I samband med en flytt gäller det att ta chansen att göra allt rätt och skapa något riktigt bra. Tyvärr kostar det lika mycket, oftast ännu mer i slutändan, att göra fel, menar Göran Wollroth. Extrakostnaderna tenderar att bli många om man inte gjort sin läxa ordentligt. Tänk till och försök att få med allt i upphandlingsunderlaget.

TIPS:

Ta hjälp - de kostnader som hamnar sist i kedjan glöms ofta bort.

Blanda inte ihop projekt- kostnader och löpande driftskostnader.

Undvik att under projektets gång försöka dela kostna- der mellan olika kostnads- ställen internt.

Besluta tidigt hur mycket intern tid som får gå åt till flyttprojektet.

Dela hellre upp projektkost- nader procentuellt och följ upp i efterhand. Eventuellt kan ett fåtal större poster särbehandlas.

Behandla den interna tiden som vilken projektkostnad som helst. Detta är extra viktigt när man jämför olika konsultkostnader.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter