Vad innebär hög standard?

Lokalsökande företag stöter ofta på begreppet ”hög standard” när de söker kontor. Vad innebär det begreppet egentligen?

Jesper Swedenborg, uthyrningschef, Vasakronan

Jesper Swedenborg, uthyrningschef, Vasakronan

Jesper Swedenborg, Vasakronan

– Det är förstås olika betydelse för olika typer av produkter. Är det en anrik lokal i city så kan den höga standarden vara en representativ entré och att kvaliteten i materialen generellt är hög. Är det en effektiv lokal i ytterområden kan det snarare handla om att det t ex finns bra tillgång till allt som behövs för att vara en effektiv arbetsplats. Vi använder det bara när det är något som sticker ut. Oftast handlar det om en hög nivå på material, teknik och infrastruktur.

Erik Skalin, Aberdeen

– Med hög standard menar vi att lokalen klarar de tekniska och estetiska kraven på ett modernt kontor, där framför allt klimatkomfort och luftflöden är viktiga faktorer. Vi syftar med andra ord främst på den tekniska nivån på installationer, ventilation och kylteknik när vi använder begreppet. Men det inkluderar även att materialval och partier generellt håller en lite högre nivå än budgetalternativen och att pentry och wc är moderna. Man kan även förvänta sig nyrenoverade ytskikt, exempelvis att parkettgolv är nyslipat och behandlat, nya mattor är lagda och att väggar och snickerier är nymålade.

Sofia Lögdahl, uthyrare, AFA Fastigheter

Sofia Lögdahl, uthyrare, AFA Fastigheter

Sofia Lögdahl, AFA Fastigheter

– Rent tekniskt kan man säga att det är ett bra klimat som är anpassat för att lokalen nyttjas som kontor och då krävs modern kyla och ventilation samt att det finns fiber in i fastigheten. Sedan är det viktigt att fastigheten är tillgänglig för alla och har en bra logistik. Givetvis har lokalen ett modernt uttryck när man pratar om en hög standard.

Hur ser framtidens kontor ut?

Jesper Swedenborg, Vasakronan

– Vi ser att allt fler företag söker generella lösningar som ger hög flexibilitet. Att skräddarsy för varje hyresgäst som vi gör idag tar för lång tid, blir för dyrt och dessutom är det inte miljömässigt hållbart. Vi fastighetsägare kommer att behöva använda vår kunskap och erfarenhet för att skapa mer generella lokaler med väl fungerande teknik och infrastruktur. Därför har vi redan nu lanserat ”Smart och klart” som är helt färdiga kontor som går att flytta in i direkt och som går att flytta ut ur när man vill. Priset är satt och hyresgästen behöver inte ägna tid åt att välja varken AV-utrustning, färger på väggarna, stolar eller bestick. Och internet finns redan uppe, både trådlöst och fast. Förstå hur mycket tid och resurser det sparar för varje hyresgäst - och vilken flexibilitet det ger. Så en högre grad av färdiga och smarta lösningar tror vi är framtidens kontor.

Erik Skalin, uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, Aberdeen

– Min gissning är att yteffektivisering kommer att vara den trend som styr mycket av utvecklingen i framtiden. Kostnadsoptimering är en stark drivkraft för företagen, samtidigt som vikten av att vara lokaliserad i närhet till kunder, samarbetspartners och kommunikationer gör kontorets läge till en viktig men även kostnadsdrivande faktor. Kombinationen innebär att efterfrågan kommer vara störst på centrala lägen med så effektiva kontor som möjligt. Konturerna för själva arbetsplatsen kommer troligtvis att luckras upp, en arbetsplats kommer att ta allt mindre yta i anspråk. Viktigast är att framtidens kontor stödjer dess mest centrala funktion, vilket är att utgöra mötesplats för medarbetare och externa parter. Medarbetare skall ha plats att mötas internt inom avdelningar, i projektgrupp-er och andra kopplingar. Företaget ska ha plats att möta sina kunder, samarbetspartners och övriga omvärld. Själva utformningen av kontoret hoppas jag går mot en allt mer individuell och specialanpassad lösning i framtiden, baserad på företagets verksamhet och behov.

Sofia Lögdahl, AFA Fastigheter

– Det är väl egentligen inte funktioner som rutschkanor och spelrum som kommer styra valet av lokal för den stora massan, men visst är det så att för vissa företag är det viktigt att kunna attrahera rätt personal och då är en kreativ miljö viktig. Det som marknaden kommer att efterfråga är flexibla och effektiva lokaler i bra lägen, nära kommunikationer som speglar deras varumärke. Dessutom är det mycket viktigt för alla företag att se över att man har rätt teknisk lösning som stödjer det arbetssätt man vill ha. Fler och fler arbetar när man har tid och styrs inte lika mycket av att man måste vara på kontoret mellan 8-17, livspusslet måste gå ihop. Detta gör att kontoret blir mer av en samlingsplats och då måste kontoret locka personalen att komma till kontoret. Det ska vara inspirerade och kul att vara på jobbet. Att fastigheten/lokalen ska vara miljöklassad kommer att vara en självklarhet.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter