Vad finns på marknaden?

Vi har pratat med ett par stora rikstäckande aktörer på marknaden och en lokal aktör i Göteborg. Vad har de att erbjuda och hur ser de på branschen? Vi ställde fem stycken frågor. Vad kan ni erbjuda företag för alternativ och abonnemang?

Telia har ett brett utbud som vänder sig till alla företag, allt från enmansföretagaren till det stora internationella företaget. Telia Bredband Företag är Telias baserbjudande som riktar sig till de företag som behöver en enkel, säker tjänst för e-post och internetåtkomst. För större företag har vi andra produkter som är mer avancerade tillsammans med skräddarsydda lösningar.

När får man ersättning vid stopp, hur fungerar de villkoren?

Ersättning utgår i de fall där det är konstaterat att felet ligger i Telias nät och inte i kundens utrustning. Kunden får då kompensation i form av avdrag gällande månadsavgiften. I våra allmänna villkor har vi en definition på att kund får kompensation om felet varat längre än fem dagar. Det är också möjligt att teckna särskilda serviceavtal som ger andra garantier och ersättningsnivåer vid fel.

Vad ska man tänka på som företag vid val av leverantör?

Ofta fokuserar kunden på hastighet och pris men glömmer att tänka på säkerhetsaspekten när det gäller skydd mot intrång, oönskad e-post och virus. Det är viktigt att ta reda på vad som ingår i erbjudandet samt vilket serviceåtaganden som ingår om ett fel skulle uppstå. I tjänsten Telia Bredband Företag ingår spamfilter och antivirusskydd i epost-funktionen. Dessutom ingår ett säkerhetsprogram som skyddar från intrång vid Internetuppkoppling.

Vilka företag behöver hypersnabb uppkoppling och är det alltid det bästa att välja?

Det beror på vilka behov företaget har. Det bästa är därför att rådgöra med kunnig säljpersonal.

Ser ni några trender framåt, är det några nyheter på marknaden, hur ser utvecklingen ut?

Redan idag är bredband ”mer” än bara bredband. Idag använder våra kunder bredband för att surfa på Internet, e-post, chatta, telefoni och digital-TV. Men Telia erbjuder också betallösningar och larmövervakning m m. Inom kort beställer kunden inte ett bredbandsabonnemang, utan en kommunikations- och funktionslösning som innehåller flera komponenter, där kunden kan välja efter behov.

Vad kan ni erbjuda företag för alternativ och abonnemang?

Vi kan erbjuda Internetaccesser från 2 Mb/s upp till 100 Mb/s. Internaccesserna kan realiseras via en kopparkabel (Dsl) eller en fiberanslutning. Vidare kan vi erbjuda fast eller dynamisk IP på accesserna samt olika grader av garanterad driftsäkerhet (SLA).

- DSL: Mb/s, 8 Mb/s eller 24 Mb/s med dynamisk IP

2 Mb/s eller 8 Mb/s med fast IP och SLA 99,5 procent

- Fiber: 2, 5, 10, 20 40 eller 100 MB med fast IP och SLA 99,8 procent

När får man ersättning vid stopp, hur fungerar de villkoren?

Vi erbjuder ett såkallat SLA (Service Level Agreement). Detta innebär att vi garanterar driftsäkerheten på vår tjänst, d v s att den ska fungera. Vi mäter detta dygnet runt, alla dagar i veckan. Ett SLA på 99,8 procent innebär att tjänsten får max vara nere ca två timmar annars krediterar vi på nästa faktura.

Vad ska man tänka på som företag vid val av leverantör?

Självklart bör man se på priset och vilken kapacitet man erhåller. Vidare är det viktigt att se vilken SLA (driftsäkerhet) som leverantören garanterar och hur det är uppbyggt, gäller det exempelvis dygnet runt och alla dagar. Vidare bör man fråga sig vilket nät operatören har, om det finns en kraftfull kapacitet i nätet och vilken form av kapacitet leverantören har mot resten av världen. Risken är annars att man får en tjänst som inte levererar den kapacitet som utlovas. Det är minst lika viktigt att utvärdera SLA och support som pris vid val av Internetaccess. Detta gäller särskilt för företag eftersom det kan få stora effekter för verksamheten om accessen inte fungerar. Utvärderingskriterier som är viktiga:

- Pris

- Kapacitet

- Driftsäkerhet (SLA)

- Leverantörens nät - kapacitet, kopplingar mot resten av världen

- Teknisk support

Vilka företag behöver hypersnabb uppkoppling och är det alltid det bästa att välja?

Företag som bedriver sin verksamhet eller delar av sin verksamhet över nätet behöver i regel en hög kapacitet. Minst lika viktigt att betrakta är driftsäkerheten och supporten för dessa företag. Även de företag som har en egen mailserver, webbserver eller har mycket trafik från företaget ut på Internet bör ha en hög kapacitet ut från företaget, alltså en symmetrisk tjänst.

Ser ni några trender framåt, är det några nyheter på marknaden, hur ser utvecklingen ut?

Vi ser en tydlig trend mot att företag behöver mer och mer kapacitet i dag. Alltmer av företagens verksamhet bedrivs över Internet. Detta gör att kapacitetsbehovet ökar men även behovet av säkerhetslösningar. Vi ser också att intresset för telefoni över Internet börjar öka. Orsaken till det är givetvis främst att företagen på så sätt kan minska sina telefonikostnader.

Vad kan ni erbjuda företag för alternativ och abonnemang?

Vi har två paket att erbjuda företag. Med Rix Business Light erbjuder vi fem hastigheter, som ger från 500 kbit per sekund upp till 24 Mbit per sekund. Med Rix Business Access Light kan man vara uppkopplad hur länge man vill. Man betalar bara den fasta månadsavgiften.

Rix Business Access är en symmetrisk tjänst som går över telenätet på en egen tråd. Man behöver inte ha en telefonlinje klar för detta, det ordnar vi. Man kan få Rix Business Access från 1 till 4,5 Mbit bandbredd.

När får man ersättning vid stopp, hur fungerar de villkoren?

För mindre än 15 minuter på en månad utöver planerade och aviserade driftavbrott (vanligtvis mellan två och fem på en natt) utgår ingen ersättning. Vid mellan 15 minuter och 28 timmar utgår 10 procent avdrag på månadsavgiften och är det mer än 28 timmar utgår en 50 procents prisreduktion.

Vad ska man tänka på som företag vid val av leverantör?

De viktigaste kriterierna bör vara leverantörens nät. Bra anslutning ut i världen och till andra leverantörer är en förutsättning för bra funktion.

Lokal närvaro är också viktigt. Det ska gå att få tag på säljare, support och tekniker och man ska kunna ha ungefär samma kontaktpersoner hela tiden.

Är man intresserad av IP-telefoni ska man sträva efter att få samma leverantör till både internetanslutning och telefoni. Går inte detta får man istället räkna med att ha lite överkapacitet så att inte teletrafiken störs av att det blir trångt. Med samma leverantör kan man prioritera teletrafiken.

Man bör välja en fiberlösning om företaget räknar med att bli kvar i samma byggnad de närmaste fem åren och om man utnyttjar internet mycket i de dagliga affärerna och använder IP-telefoni.

Andra viktiga kriterier är om man kan få de IP-adresser man vill ha och om man kan få fast IP-adress.

Vilka företag behöver hypersnabb uppkoppling och är det alltid det bästa att välja?

Mediebranschen skickar mycket tunga filer om man nu måste nämna en bransch som behöver bra bandbredd. Men många företag skickar och tar emot mycket data, de kanske jobbar mycket mot just mediebranschen. Nöjesbranschen kan också nämnas speciellt.

Ser ni några trender framåt, är det några nyheter på marknaden, hur ser utvecklingen ut?

En tydlig trend vi kan märka är intresset för IP-telefoni. Den sortens IP-telefoni som ersätter den analoga telefonin hos små företag och som gör det extremt lönsamt med virtuell växel, IP-centrex, för små och medelstora företag.

För fastighetsbolag öppnas möjligheter att övervaka och styra fastighetens system på ett helt annat sätt än i nuläget. En annan trend är att energibolagen i Sverige bygger nät och ansluter fastigheter på löpande band och som också sänker fiberkostnaderna och därmed slutpriset till företagen.

Det öppnar möjlighet att sälja en enklare fibertjänst med t ex 10 Mbps för samma pris eller lägre än t ex 2 Mbps SHDSL. Prismässigt kommer internetaccess för företag att närma sig privatpriserna genom enklare upplägg på tjänsten, t ex en IP-adressbeställning och support via web, e-post och SMS och en något lägre servicegrad än nu. Premiumtjänster kommer dock att finnas kvar under överskådlig tid.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter