Växter förbättrar kontorsmiljön

Växter har flera positiva effekter på vår hälsa. Med växter på kontoret kan man minska sjukfrånvaron och öka välbefinnandet bland personalen. Gösta Sundström på Bellis Växtmiljö berättar hur vi påverkas och vad vi ska tänka på när vi tar in växter i våra lokaler.

Bild: Abstracta

Bild: Abstracta

Växter är inte bara vackra att se på, de ökar också syrehalten i luften, bidrar till bättre luftfuktighet och renar luften från giftiga ämnen. Det tycker Gösta Sundström, grundare och ägare av Bellis Växtmiljö i Partille utanför Göteborg, är viktigt att tänka på.

Växter har dock inte bara påverkan på vår luftmiljö utan kan ha fler hälsoeffekter än så. De kan fungera både lugnande med sin gröna färg och direkt stressreducerande. Genom sina oregelbundna former kan de dessutom bidra till en ökad kreativitet.

– Förra året gjordes en undersökning i Holland som visar att sjukfrånvaron på ett företag kan sänkas med ca fem procent om man har rikligt med växter på arbetsplatsen.

Gösta Sundström, Grundare och ägare Bellis Växtmiljö

Gösta Sundström, Grundare och ägare Bellis Växtmiljö

För att bli friska

– Växters förmåga att hålla oss friska är väldigt stor. Men detta är egentligen väldigt gammal kunskap, som äntligen börjar tas tillvara.

Gösta Sundström tar de rehabiliteringsträdgårdar som tillkommit på allt fler håll i vårt land som exempel.

– De har bra effekt på personer som drabbats av utmattningssyndrom. När man lider av ett sådant tillstånd hjälper det inte med piller. I Alnarp har de experimenterat med sådana trädgårdar, där sjukskrivna får gå med nävarna i jorden. Plantera, så ett frö och se hur det växer. Det har visat sig fungera väldigt bra för att få människor friska.

Lugn och kreativitet

Det har också gjorts forskning som visat att personer som legat inlagda på sjukhus för gallstensoperation både kunnat gå hem flera dagar tidigare och behövt mindre mängd medicin om de haft möjlighet att se ut över en park eller annat grönområde, berättar Gösta Sundström.

– Växtligheten påverkar oss i hög grad på ett positivt sätt. Det märker du direkt när du ger dig ut i skogen. Du behöver bara ta två-tre steg in på skogsstigen så känner du att du är i en annan värld. Där är högre luftfuktighet och perfekt jonbalans. Den gröna färgen lugnar och skogens träd och buskars oregelbundna former bidrar till kreativa tankar.

Alla vill ha växter

I Norge har en docent på Oslo Lantbruksskola genomfört försök med växter på kontor.

– När Statoil byggde ny kontorsbyggnad placerade hon in växter på varannan våning medan det på varannan inte fanns några alls. Efter ett år intervjuade hon Statoils anställda om deras välbefinnande. Sen flyttade hon upp växterna en våning så att de som hade haft blev utan och de som inte hade haft fick. Då blev det ett herrans liv på det där kontoret. Alla ville ju ha växter. Därefter mätte hon välbefinnandet bland personalen på nytt. Det visade sig att växterna hade en väldigt positivt inverkan på både trivsel och välbefinnande bland personalen.

32 år inom branschen

På Bellis Växtmiljö har de sålt gröna växter till företag och offentliga miljöer, och sedan skött om dem, i 32 år.

– Vi är 25 anställda, de flesta är utbildade inom trädgård och har även fått vidareutbildning genom vår branschorganisation. Vi ser hela tiden till att fortsätta utvecklas och lära oss om växter. Man kan aldrig bli fullärd, konstaterar Gösta Sundström.

Eftersom växterna lever av ljus som de omvandlar till näring genom fotosyntesen är givetvis rätt ljusförhållande oerhört viktigt för dem.

– När vi säljer växter mäter vi alltid ljuset på den plats där växten ska stå för att matcha rätt växt till rätt ljusförhållande. Man kan tycka att det annars bara är att sätta upp en lampa, men faktum är att alla växter inte accepterar konstljus. Varje växt har sitt specifika ljusbehov för att kunna överleva. Det är en av anledningarna till att man bör låta en kunnig fackman hjälpa till med växtvalet.

En växt per dator

Bellis köper in sina växter från Holland och har ett sortiment på mellan 50 och 60 olika sorter. Vanligast förekommande i kontorsmiljöer är fikusarter, palmer och Dracena-familjen. Dessa har bra effekt när det gäller syre, luftfuktighet och renare luft. Men för extra bra luftfuktighet kan man t ex välja någon variant av kallaväxten Spatiphyllum som avger väldigt mycket vatten. Det finns även flera Philodendronsorter som avger mycket fukt och som är särskilt lämpade för inomhusmiljö.

– Häller du tio liter vatten i en kruka går 99 procent, via växten, ut i rummet. Egentligen borde man ha en växt intill varje dator. På så sätt skulle växten, genom fukten den utsöndrar, kunna eliminera den statiska elektricitet som datorn alstrar. Då skulle vi inte få så torra slemhinnor i näsa och mun och förkylningsbakterier skulle inte ha så lätt att få fäste på våra slemhinnor. Vi skulle helt enkelt må bättre.

Växtväggar

Det går mode i detta med växter som med allt annat, konstaterar Gösta Sundström.

– Arkitekterna ritar normalt sett in växter på sina ritningar, men vissa år ska det vara så förtvivlat spartanskt. Då ska det inte vara några växter, gardiner eller mattor och man får inte ha några krukväxter eller foton på den man älskar på sitt skrivbord. Det ska vara rent och ingenting, sparsmakat till tusen. Så har det var varit i några år, men nu börjar det hända något annat. Växtväggar t ex har funnits på kontinenten ett tag och sedan några år har de även blivit populära här i Sverige.

En växtvägg består av ett stort tygstycke, med påsydda fickor, uppsatt på ett stativ. Från en balja pumpas det automatiskt upp vatten och näring ett visst antal gånger per dag till den övre kanten av väggen och sen droppar det ner genom växterna. I fickorna planteras växterna, inte i jord utan i pimpsten som är nermald till lagom små korn.

– Den tar bara upp 30 cm golvyta på djupet gånger den bredd man önskar. Med en växtvägg får man helt enkelt mycket grönska på liten yta, konstaterar Gösta Sundström.

Bild: Abstracta

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter