Västra Hamnen tar Malmö in i framtiden

Foto: Malmö Högskola

Foto: Malmö Högskola

Västra Hamnen är det tydligaste tecknet på den omvandling Malmö stad genomgår, från industri- till kunskapsstad. I området finns en mix av bostäder, kontor, industrier och utbildning. Här ligger bland annat Malmös Högskola som är landets största högskola och här finns landmärket Turning Torso.

Urval av pågående projekt:

- Långt ut i Västra Hamnen bygger Briggen kontorshuset Fullriggaren 4.

- Otto Magnusson AB bygger hus för gym, butiker och kontor.

- Wihlborgs bygger kontorshuset Fören med inflyttning under 2013.

- Akademiska Hus bygger högskolans nya portalbyggnad som omfattar 25 000 kvm.

- Diligentia bygger stadsdelen Masthusen med både kontor, butiker och bostäder.

Företag i området: Bland flera finns t ex SVT, Telia Sonera, ÅF och Duni här.

Service: I Västra Hamnen finns det gott om restauranger, men det är något skralare med butiker. Men det är dock inte långt till city härifrån.

Kommunikationer: Ryggraden i trafiksystemet i Västra Hamnen är gång-, cykel- och kollektivtrafik. Staden planerar på sikt för en spårvägslinje mellan Västra Hamnen och Rosengård/ Lindängen.

Snitthyra kontor: 2 200 kr/kvm

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter