Västra hamnen nu och om tio år

En stark framtidstro på Västra hamnen, flera projekt avslutade och ännu mer på gång. Vi har pratat med Vita Örn Fastigheter och Wihlborgs Fastigheter om deras syn på ett av Malmös största utvecklingsområde. Både nu och om tio år.

Vita Örns nya kontorshus färdigställs våren 2016.

Vita Örns nya kontorshus färdigställs våren 2016.

Hur skulle du beskriva dagens Västra hamnen?

Joakim Feldt, Vita Örn

– Västra Hamnen är ett fantastiskt område centralt i Malmö som möjliggjorts tack vare kloka beslut och gemensamma ansträngningar av politiker och näringsliv. I och med dessa har ett stort havsnära område i centrala Malmö kunnat utvecklats. I stället för att innehålla tung industri, bl a Kockums, är Västra hamnen nu en central, modern och miljösmart stadsdel av innerstadskaraktär med en blandning av bostäder, arbetsplatser plus med gymnasium och högskola.

Utvecklingen har nu tagit ordentlig fart och området upplevs mer som en fungerande stadsdel med byggverksamhet i stället för, som tidigare, ett byggarbetsområde man bodde och verkade i. Det finns nu fullt fungerande centrumfunktioner med t ex arbetsplatser, boende, skolor, restauranger, parker och promenadstråk. Trafiksituationen är också inom kontroll tack vare de pågående stora ombyggnaderna vid infarterna i norra delarna av Malmö vilket kommer att upplevas som stor avlastning för alla som ska till Malmö från Norr.

Wihlborgs iordningställer 5 000 kvm i Kranen 1 åt Orkla Foods AB som flyttar sitt huvudkontor från Eslöv till Dockan.

Wihlborgs iordningställer 5 000 kvm i Kranen 1 åt Orkla Foods AB som flyttar sitt huvudkontor från Eslöv till Dockan.

Hans Andersson, Wihlborgs

– Västra hamnen och Dockan upplevs verkligen idag som en ny och modern stadsdel, sprungen ur den gamla industristaden Malmö. Kockums flyttade ner sin verksamhet till Dockan redan 1871 och idag finns det nästan 15 000 arbetsplatser och ännu fler boende. Företagen som etablerat sig här beskriver just hur sjudande och kreativt företagsklimatet har blivit i området. Delvis tack vare kreativa lok som t ex Media Evolution City som via event, kontor och möten lockar hit likasinnade.

Hur tror du att företag etablerade i Västra hamnen kommer uppleva området om 10 år?

Joakim Feldt, Vita Örn Fastigheter

Joakim Feldt, Vita Örn Fastigheter

Joakim Feldt, Vita Örn

– Jag ser området om 10 år som i stort sett färdigutvecklat. En hållbar stadsdel där det är nära till allt såsom kommunikation, rekreation etc men även vacker och inspirationsrik miljö som stimulerar till företagande och boende. Södra delarna med bla Varvstaden, Malmö Live och Centralstationen kommer mer och mer att upplevas som Malmös absoluta centrum.

Anders Tojkander, Regionchef, NCC Property Development.

Anders Tojkander, Regionchef, NCC Property Development.

Hans Andersson, Wihlborgs

– Om 10 år har ännu fler olika företag och människor valt att jobba och bosätta sig i Västra hamnen och Dockan och kulturen och stadsdelen är mer mogen och utvecklad än idag. Jag är övertygad om att med de planer som finns kommer stadsdelen att vara en väldigt attraktiv, hållbar och urban plats med havet, grönskan och entreprenörskapet som främsta kvaliteter.

Hur ser ert bestånd ut i området?

Joakim Feldt, Vita Örn

– Vi har utvecklat och genomfört nybyggnation av fyra hyresfastigheter klara 2012, som vi nu äger och förvaltar. Sedan slutet av förra året pågår ytterligare nybyggnation av ett hyreshus samt ett kontorshus som färdigställs våren 2016.

Hans Andersson, Wihlborgs

– Wihlborgs äger och förvaltar idag 18 fastigheter med sammanlagt över 163 000 kvm. Sedan år 2000 har vi drivit utvecklingen av Dockanområdet i Västra Hamnen. Vi har i princip färdigställt en byggnad om året sedan dess. Vi har använt oss av olika arkitekter för att få en spännande mix av fastigheter och tre gånger har vi belönats med Malmö Stadsbyggnadspris.

Hur ser era projektplaner ut i Västra hamnen?

Joakim Feldt, Vita Örn

– Sedan några månader tillbaks planerar vi för ytterligare områden. I huvudsak hyreslägenheter med centrumfunktioner i bottenplan med start om ca två år. Vår plan är att starta nya projekt vartannat år för att sedan äga och förvalta långsiktigt. Vi har för avsikt att ligga i framkant när det gäller hållbarhet. Vårt senaste projekt erhöll maximala fyra A i kärnområdena energi, inomhusklimat, fukt och grönytor i Miljöbyggprogram SYD som är Malmö stads och Lunds kommuns verktyg för att stimulera ett mer ekologiskt hållbart byggande. Programmet drivs i samarbete med Lunds universitet. Vårt nuvarande projekt har ytterligare förbättringar vad gäller energi.

Hans Andersson, Wihlborgs

– Vi har nyss påbörjat två större projekt. Det närmast i tid är 5 000 kvm som iordningställas i Kranen 1 åt Orkla Foods AB som flyttar sitt huvudkontor från Eslöv till Dockan. Samtidigt är vi igång med totalrenovering av Gängtappen 1 som Kockums/SAAB lämnar och där Länsförsäkringar kommer flytta in på de översta sex våningarna. I samband med detta bygger vi om Skrovet 6 där SAAB Kockums AB kommer flytta in på ca 6 000 kvm.

Vi kommer också under denna period att bygga om ca 12 000 kvm av U-båtshallen där Försäkringskassan har valt att samlokalisera många av sina verksamheter.

Efter detta är det dags för nybyggnadsprojektet Rondellhuset, ett halvmåneformat hus med ca 7 000 kvm uthyrningsbar yta.

Hur skulle du beskriva hyresläget och hyresutvecklingen i Västra hamnen?

Joakim Feldt, Vita Örn

– Då Malmö för närvarande, och sedan många år, har en nettoinflyttning om ca

5 000 till 10 000 invånare per år, samtidigt som vi bygger väldigt lite i förhållande till befolkningsökningen, kommer bostadsbristen att öka. Redan nu är det väldigt lätt att hyra ut och det kommer inte att försämras inom överskådlig tid.

Vad gäller lokaler så produceras det en hel del som färdigställs detta samt nästa år. Dock har det varit relativt få byggstarter senaste tiden. Vi har inga vakanser i nuvarande bestånd och har redan hyrt ut större delen av vår pågående lokalfastighet. Kvar är två lokaler om 445 kvm och 280 kvm samt en butikslokal om 100 kvm. Då dessa ligger i mycket bra läge vid Västra Hamnens huvudgata och promenadstråk, samt längs parken, tror vi att dessa blir uthyrda inom snar framtid speciellt då vi fortfarande kan erbjuda arkitekthjälp vid hyresgästanpassningen, som ingår kostnadsfritt i och med att vi bygger nytt.

Hans Andersson, Wihlborgs

– Med tanke på de projekt och den inflyttning av större företag och huvudkontor som vi upplever kan jag inte säga annat än att utvecklingen är mycket god för området kring Dockan och Västra Hamnen. Hyresutvecklingen följer precis de trender som Malmö upplever för tillfället, dvs en positiv utveckling.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter