Västra Hamnen

Malmös nya stadsdel brukar det kallas, och under det senaste decenniet har det hänt mycket i i Västra hamnen. Platsen som en gång var världens främsta varvsområden har tagit ett rejält kliv in i framtiden.

Historia och industri Västra hamnen tillhör Malmö centrum och rymmer i dagsläget såväl bostäder som industri- och utbildningshus. Under 1700-talets senare del påbörjades arbetet med att utöka ytan närmast vattnet genom att i etapper skapa utfyllnader som adderade till markytan. Området har i stor utsträckning präglats av industriverksamheten som legat där. Kockum etablerade sig i området och tillhör en av de mer kända aktörerna. Under 50- och 60-talet var varvsverksamheten i Malmö en av de mest omfattande i världen och där tillverkades bland annat lastfartyg. Vid Kockums storhetstid levererade de mest tonnage av alla varv i hela världen. Den berömda Kockumskranen byggdes mellan åren 1973-74 och var ett välkänt landmärke i staden. Med sina 140 meter var den, då den byggdes, världens högsta bockkran. Kranen användes för sista gången 1997 till att lyfta fundamenten till Öresundsbrons pelare. 2002 monterades den ner och den står nu ommålad och med texten "Hyndai" i Ulsan i Korea, där den kallas "Tears of Malmoe" för det sägs att Malmöborna grät över att ha förlorat kranen. Västra hamnen är onekligen ett område där besökaren kan höra historiens vingslag flaxa men också känna förändringens vindar blåsa.

Den nya stadsdelen 2001 hölls bomässan Bo01 i Västra hamnen, detta blev även starten för de nya byggnationerna i området. Den attraktiva landytan med strandpromenader och havsutsikt gjorde att många såg stora möjligheter att förnya och exploatera området. Flertalet arkitekter var också med och skapade den nya stadsdelen som av den anledningen är särskilt intressant. Malmös nya landmärke, och tveklöst mest kända byggnad, är Turning Torso som ligger i Västra Hamnen. Huset stod färdigt i augusti 2005 efter drygt fyra års byggarbete. Turning Torso ägs av HSB och är ritat av den spanska arkitekten Santiago Calatrava. Calatrava är en firad arkitekt som utsetts till hedersdoktor på bland annat Lunds universitet, men Turning Torso byggdes inte utan kontroverser. Den uppseendeväckande byggnaden föll nämligen inte alla i smaken, men nu står 54-våningshuset på plats vid hamnen och med utsikt över sundet. När Sydsvenska dagbladet summerade 2000-talets första tio år fanns Västra hamnen med. Bland annat kallas beskrivs stadsdelen såhär under parollen årtiondets stadsdel "Västra hamnen i Malmö som byggdes i en hast men uppmärksammas nu i hela världen för sin framtidsinriktade stadsplanering".

Växer så det knakar Hela Malmö växer och det på fler än ett plan. I Västra hamnen planeras nya byggnader och bostadshus och år 2009 växte befolkningen med 700 personer. Nu bor det ungefär 4 300 personer i området som för bara tio år sedan endast hade åtta (!) invånare. Den stadsdel som fick flest nya invånare i Malmö centrum var just Västra hamnen enligt siffrorna från förra året. Higab-gruppen, JM Fastigheter och Diligentia är namn på aktörer som ska bygga nytt i området, bland annat bostäder, handelsytor och kontor. En inte allt för vågad gissning är alltså att invånarantalet kommer att öka även i framtiden.

Hållbara städer Den av regeringen utsedda delegationen ger Malmö stad cirka 30 miljoner kronor, där den största delen går till Västra hamnen. Bland annat ska ett nytt byggprogram med långtgående miljökrav som heter Miljöbygg-program Syd testas för allra första gången och P-huset Fullriggaren ska bli till 50 procent självförsörjande på energi. Senast 2014 ska alla de tänkta miljöprojekten vara genomförda. Västra hamnen är unik på det viset att den är byggd enligt moderna värderingar och med vågad och kontemporär arkitektur, det gör stadsdelen på många sätt till en föregångare för liknande projekt i Sverige och i övriga världen.

Västra Hamnen projektet/Diligentia Andreas Ivarsson

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter