Västerås med nya byggplaner

Sveriges sjätte största kommun, Västerås, har ett bra kommunikationsläge i Mälardalen och ett stort utbud av kontorslokaler. Handeln är stark i Västerås och externhandelsområdet Erikslund har mer än fördunbblats de senaste åren. I området närmast upplevelsecentrumet Kokpunkten, pågår planering av 750 nya bostäder.

Vid slutet av 2014 hade Västerås, Sveriges sjätte största kommun, knappt 145 000 invånare, vilket föranleddes av en positiv befolkningstillväxt. Av denna ökning svarade flyttningsöverskottet för över 70 procent varav 57 procent kom ifrån utlandet.

Ett scenario där centralorten växer, samtidigt som merparten av kommunerna i länet krymper är inte unikt för Västerås, utan snarare en allt mer frekvent företeelse i många delar av landet. Kommunens dragningskraft, i form av centralort, återspeglas likaledes i dess positiva pendlingsnetto om cirka 3 000 personer.

Västerås har ett gott kommunikationsläge i nordvästra Mälardalen. Via E18, som sträcker sig igenom staden nås Stockholm i öst på cirka 1 timme och 20 minuter och till Örebro tar det omkring 1 timme i motsatt riktning. Via riksvägarna nås Sala och Fagersta i norr och Eskilstuna i söder. Närmsta flygplats, Stockholm-Västerås flygplats, erbjuder såväl nationella som internationella avgångar och är belägen cirka fem kilometer öster om centrum.

Västerås kommun har historiskt sett ofta haft en högre arbetslöshet än riksgenomsnittet. I Svenskt Näringslivs ranking har Västerås sjunkit med 11 platser sedan föregående år till plats 50.

Efter att ha bildats i staden år 1890 kom expansionen av ASEA, nuvarande ABB, att prägla dess framtid. Idag karakteriseras staden alltjämt av den byggnation som ASEA uppförde under första delen av 1900-talet och företagets betydelse märks än idag, då ABB med sina drygt 4 000 anställda är största privata arbetsgivare i staden. ICA Sverige, som också har sitt ursprung i staden är den näst största privata arbetsgivaren med omkring 1 500 anställda.

Andra stora privata aktörer är Bombardier Transportation och Westinghouse Electric, med cirka 1 300, respektive 1 100 anställda.

Kontor

Den totala kontorsytan i Västerås uppskattas till omkring 750 000 kvadratmeter. Under de senaste två åren har det i stort sett inte skett någon nyproduktion i staden, bortsett ifrån ett mindre tillskott i Kopparlunden. Staden präglas, som nämnts tidigare, av flera stora äldre fastigheter av industrikaraktär. Flera av dessa är numera anpassade till kontorslokaler, vilket medför att det finns ett stort utbud av den typen av lokaler.

Många kontrakt sträcker sig över lång tid och omfattar stora ytor, vilket i sin tur bidrar till en minskad volatilitet i fråga om hyresnivåer. Det är också intressant att se att vakansgraden i Västerås har sjunkit förhållandevis kraftigt under senare år.

I bästa läge ligger hyran för kontor på omkring 1 100 – 1 500 kronor per kvadratmeter och i vad som kan betraktas som A-läge bedöms vakansgraden till 6-7 procent. De förhållandevis låga hyrorna, i kombination med en låg vakansgrad, bör skapa utrymme för hyreshöjningar.

Däremot kan rådande situation samtidigt bidra till en avskräckande effekt ibland investerare.

Handeln

Externhandelsområdet Erikslund väster om staden har mer än fördubblats under de senaste åren. I april 2011 invigde IKEA ett nytt varuhus samtidigt som ett nytt shoppingcenter med omkring 90 butiker öppnade i direkt anslutning till möbelvaruhuset. Denna etablering innebar ett tillskott om 100 000 kvadratmeter och gör Erikslund, med en bedömd omsättning på cirka 4 miljarder, till ett av de fem största handelsområdena i landet.

Trots att handeln är stark har dess potential inte bara medfört positiva effekter. IKEA flyttade ifrån deras tidigare varuhus vid Hälla, på den östra sidan av staden, vilket medförde att flera andra aktörer valde att följa i samma spår. Stora aktörer som också var representerade i Hälla, kommer att finnas i Erikslund framöver.

Det äldre området har därmed drabbats av allt fler vakanser i spåren av konkurrensen ifrån expansiva Erikslund.

Bostäder

Det allmännyttiga bostadsbolaget Mimer är tillsammans med bl a Bostjärnan, Ikano, Rikshem och Willhem de dominerande aktörerna inom bostadssegmentet.

I området närmast upplevelsecentrumet Kokpunkten pågår planering av 750 nya bostäder i den tredje etappen av området.

De största aktörerna inom bostadsutvecklingen i området är HSB, JM, Mimer, NCC och Peab.

Öster mälarstrand i Västerås.  Bild: Fotoakuten

Öster mälarstrand i Västerås. Bild: Fotoakuten

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter