Västerås Kommun: Västerås är staden där allt är möjligt

Lotta Lindstam och Conny Petrén från Västerås kommun pratar om framtiden, vad som är på gång och varför fastighetsägare skall satsa på Västerås.

Hur kännetecknas Västerås på fastighetsmarknaden?

- Vi får fler och fler aktörer på marknaden, både för hyres- och bostadsrätter, både utvecklare och förvaltare. Här är bostadsbehovet större än betalningsförmågan.

Vad är på gång i er kommun?

- Det byggs i hela staden. Det är mest flerfamiljshus men även småhus. Antalet uppstartade byggprojekt ökar, i år förväntas bygglov ha beviljats för mer än 1 000 lägenheter och befolkningstillväxten ligger på cirka 1700 invånare/år. Många centrala omvandlings- och utvecklingsområden såsom Kopparlunden, Stationsområdet, Ängsgärdet och fortsatt längs Mälarstranden. Vi har en ökad efterfrågan på industri- och logistikmark samt plats för kontor och vi har även nyetableringar av handel i city och ett nytt resecentrum.

Hur kommer Västerås att se ut om 5-10 år?

- Västerås är i dag en blomstrande stad som kommer att blomstra ännu mer. Det är staden utan gränser, där allt är möjligt. Närhet, täthet, mångfald och variation karaktäriserar staden som består av lika delar grönt, blått och grått. Ett sannolikt scenario är att Västerås, utöver de redan kända styrkeområdena, tar en tydlig position som en stark logistiknod i Mälardalen för logistikflöden från norr och öster genom Mälardalen och vidare ner i Europa.

Hur ser tillgången på byggbar mark ut i kommunen?

- Det finns en planreserv för 2-3 år och för att behålla planreserven behöver planering för cirka 3 000 bostäder, samt verksamhetsområden i detaljplan och minst lika mycket i översiktlig planering, pågå. Vid ett gynnsamt utfall av de etableringsärenden som pågår kommer planeringen för mer verksamhetsytor att krävas redan under nästa år.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i Västerås?

- En beredningsgrupp med representanter från Fastighetskontoret, Stadsbyggnadsförvaltningen och Stadsledningskontoret arbetar snabbt och smidigt med alla planförfrågningar. Bygglovsverksamheten är nära kopplad till planering. Det är täta träffar mellan byggnadsnämndens och fastighetsnämndens presidier. Parallellt pågår ett väl förankrat förbättringsarbete med en hög ambitionsnivå, för ett förbättrat näringslivsklimat.

Varför skall man som fastighetsägare satsa på Västerås?

- Det är ett gott samarbetsklimat. Det är lätt och smidigt att ha kontakter med Västerås stad, som ständigt arbetar för att förbättra samarbetet. Planarbetet bedrivs i nära samarbete med fastighetsägarna. Västerås är en stad på frammarsch med många starka aktörer. Genom ett uppstartat arbete tillsammans med näringslivet, mot en gemensam näringslivsutvecklingsplan för Västerås, skapas förutsättningar för en kreativ, utmanande och spännande utveckling för alla som deltar.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter