Västerås blomstrar

Conny Petrén är näringslivschef i Västerås kommun. Här nedan svarar han på frågor om bland annat hur tillgången på byggbar mark ser ut och vad som är på gång i kommunen.

Han menar att Västerås idag är en blomstrande stad som blomstrar ännu mer.

Staden utan gränser där allt är möjligt.

conny petrén, Näringslivschef, Västerås Kommun

conny petrén, Näringslivschef, Västerås Kommun

Hur kännetecknas Västerås på

fastighetsmarknaden?

– Fler och fler aktörer på marknaden både för hyres- och bostadsrätter, både utvecklare och förvaltare. Bostadsbehovet är större än betalningsförmågan.

Vad är på gång i er kommun?

– Det byggs i hela staden. Mest flerfamiljshus men även småhus. Antalet uppstartade byggprojekt ökar, i år förväntas bygglov ha beviljats för mer än 1000 lägenheter, befolkningstillväxten ligger på cirka 1 700 invånare/år. Många centrala omvandlings- och utvecklingsområden såsom Kopparlunden, Stationsområdet, Ängsgärdet och fortsatt längs Mälarstranden.

Ökad efterfrågan på industri- och logistikmark samt plats för kontor. Nyetableringar av handel i city och nytt resecentrum.

Hur kommer Västerås att se ut om 5-10 år?

– Västerås är i dag en blomstrande stad som blomstrar ännu mer. Det är staden utan gränser där allt är möjligt.

Närhet, täthet, mångfald och variation karaktäriserar staden, som består av lika delar grönt, blått och grått. Ett sannolikt scenario är att Västerås, utöver de redan kända styrkeområdena, tar en tydlig position som en stark logistiknod i Mälardalen för logistikflöden från norr och öster genom Mälardalen och vidare ner i Europa.

Hur ser tillgången på byggbar mark ut i kommunen?

– Det finns en planreserv för 2-3 år. Och för att behålla planreserven behöver planering för cirka 3000 bostäder samt verksamhetsområden i detaljplan och minst lika mycket i översiktlig planering pågå.

Vid ett gynnsamt utfall av de etableringsärenden som pågår kommer planeringen för mer verksamhetsytor att krävas redan under nästa år.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i Västerås?

– En beredningsgrupp med representanter från Fastighetskontoret, Stadsbyggnadsförvaltningen och Stadsledningskontoret arbetar snabbt och smidigt med alla planförfrågningar.

Bygglovsverksamheten är nära kopplad till planering. Det är täta träffar mellan byggnadsnämndens och fastighetsnämndens presidier.

Parallellt pågår ett väl förankrat förbättringsarbete med en hög ambitionsnivå, för ett förbättrat näringslivsklimat.

Varför skall man som fastighetsägare satsa på Västerås?

– Det är ett gott samarbetsklimat. Det är lätt och smidigt att ha kontakter med Västerås stad, som ständigt arbetar för att förbättra samarbetet. Planarbetet bedrivs i nära samarbete med fastighetsägarna.

Västerås är en stad på frammarsch med många starka aktörer.

Genom ett uppstartat arbete tillsammans med näringslivet för en gemensam näringslivsutvecklingsplan för Västerås, skapas förutsättningar för en kreativ, utmanande och spännande utveckling för alla som deltar!

Mälarstaden Bild: Västerås kommun

Mälarstaden Bild: Västerås kommun

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter