Välj lås med omsorg

Det finns mycket att ta hänsyn till när lokaler ska låsskyddas: säkerhetsnivå, nödutgångar, behörighet, arbetstider och mycket mer. Dessutom finns det mängder av låstyper på marknaden. Låstyper som alla har både för och nackdelar. Ett väl fungerande lås är väl en

självklarhet för alla företag.

Sverige är också världsled­ande när det gäller lås och säkerhet, men risken finns förstås att man ramlar på lås av lägre kvalitet även här. Den som flyttar till nya lokaler bör till att börja med gå igenom exakt vilka låsbehov som finns. Vilka behöver ha tillgång till lokalerna och vid vilka tider? Anders Gustavsson på SafeTeam rekommenderar inga olåsta dörrar över huvud taget.

– Det är vanligt att folk slinker in i brottsligt syfte, för att plocka

till sig något värdefullt, eller för att rekogno­sera, säger han. Allt fler företag väljer därför att ha såväl daglås som nattlås. Daglåsen är lite enklare och inte lika brytstarka som nattlåsen. Daglåsen går kanske att öppna med en knapp från receptionen, medan nattlåsen ser till att huset blir riktigt inbrottssäkert under natten.

Ellåsen säkrare

Låssystem finns i tre skyddsklasser

och valet av lås beror på vilken verksamhet som finns i lokalerna. Försäkringsbolagen har regelverk för vilken skyddsklass som krävs och låssmederna vet vilka lås som respektive skyddsklass motsvarar. Lås finns av många olika slag och i olika prisklasser. Mekaniska lås, motorlås, elslutbleck, ellås, elektromagnetiska lås är några. I ellåsen styrs lås och handtag av el, medan det i elslutblecken är karmen som ser till att dörren förblir låst, ett arrangemang som är något billigare, men som inte rekommenderas av försäkringsbolagen. Elektromagnetiska lås fungerar vanligen så att det sitter en magnet i dörrbladet som håller dörren låst när spänningen är på.

– Elektromagnetiska lås har den fördelen att de även kan användas på skjutdörrar, berättar Marcus

Alexandersson på låsgrossisten CDV. Å andra sidan är de inte lika brytsäkra som andra lås.

Låssmeder pratar om rättvänd eller omvänd låsfunktion beroende på om dörren är öppen eller låst när spänningen är bruten, men det finns ingen risk att man blir fångad i byggnaden vid exempelvis ett strömavbrott. Låsen är försedda med batteri och skulle även det slås ut så finns det alltid ett vred så att man kan komma ut genom dörren i nödsituationer.

» Den som flyttar till nya lokaler bör till att börja med

gå igenom exakt vilka låsbehov som finns. «

Säkrare med brickor

Systemen med nyckelbrickor är visserligen dyrare att installera än vanliga mekaniska lås, (en kortläsare kostar omkring 15 – 20 000 per dörr,) men de ökar säkerheten markant. Har man ett vanligt lås med nycklar kan en förkommen nyckel medföra att man måste byta hela låset, eller kanske till och med alla lås i byggnaden. Väljer man att istället satsa på ett system med nyckelbrickor kostar en förkommen bricka 35 kronor att ersätta. Det är lätt att spärra gamla brickor och systemet kan lätt ge olika personer olika grad av behörighet. Någon kanske har rätt att vara där på dagtid, men får inte komma in när det är larmat, exempelvis. I efterhand kan också systemets logg tala om vem som har besökt byggnaden.

– Nyckelbrickor förenklar också för de anställda. Vissa typer behöver man inte ens ta upp ur fickan, berättar Marcus Alexandersson. Låset känner av att en bricka närmar sig och öppnar sig automatiskt. Det ger både större frihet och bättre kontroll.

I många fall har man också ett kodsystem. Vid vissa tider på dygnet kan kortägaren vara tvungen att även slå in en kod för att få passera. Ett sådant här system kräver förstås också en viss datasäkerhet för att man ska vara säker på att det funge­rar. Behörigheten bör styras av en dator som är skyddad mot intrång. Det finns fjärrstyrda system som bland annat används i hyresfastigheter, men det är system med lägre säkerhetsnivå.

Fingeravtryck

I deckarfilmer är det vanligt med väldigt avancerade passersystem som exempelvis skannar av ögat eller läser fingeravtryck. Tekniken finns, men ännu så länge är den för dyr för att användas i större skala. En ny kompaktmodell för fingeravtrycksläsning till lägre pris är dock under utveckling och väntas nå marknaden ganska snart. Det är lätt att fråga sig om de gamla hederliga mekaniska låsen snart kommer att vara helt utkonkurrerade, men det tror inte Anders Gustavsson.

– Mekaniska lås kan man ju lita på i alla väder, även vid ett åsknedslag, exempelvis, säger han. Dessutom är de elektriska låsen mycket dyrare. Det finns ingen anledning att sätta elektriska lås på förråd och städskrubbar.

Ett annat system som är under utveckling är elektroniska nycklar med en smula intelligens. Skulle en nyckel försvinna är det lätt att programmera om låset med hjälp av en programmeringsnyckel och på så sätt slippa byta såväl lås som nycklar. Nycklar med batteri är också på gång och det kan vara ett bra alter­nativ till lås med strömförsörjning. När nyckeln tillför ström öppnas låset. Hittills har inte estetiken haft särskilt stor betydelse för hur låsen utformas, men på det området har fabrikanterna börjat vakna, menar Anders Gustavsson.

– Framför allt hushållen har varit slarviga med att byta lås vid flytt, säger han. Lås har mest varit ett nödvändigt ont. Därför har fabrikanterna börjat fundera kring möjligheten att skapa ett mode kring dörrlåsen, med en snygg och genomtänkt design. Det kan säkert få fler att byta lås.

Så här väljer du lås:

Hör med försäkringsbolaget vilken säkerhetsklass de kräver. Låssmeden vet vilken låsanordning det motsvarar.

Fundera på förhand över hur säkerheten bör se ut. Vilka dörrar ska vara låsta och vilka i perso­nalen ska ha tillgång till vilka utrymmen.

Man rekommenderar inga öppna dörrar, inte ens dagtid. Istället kan man installera olika dag- och nattlås, där daglåsen är av enklare modell som är lättare att öppna.

Nyckelbrickor är ett alternativ som är dyrare att installera men som kan bli billigare i längden eftersom man inte behöver byta lås på grund av en förkommen nyckel.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter