Utvecklingsstarka Täby och Danderyd

Danderyd.</p><p>Foto: GE Capital Real Estate

Danderyd.

Foto: GE Capital Real Estate

Danderyd och Täby är två utvecklingsstarka områden. Det kommunikativa läget längs E18 gynnar kommunerna och Täby blir framöver en av Stockholms regionala stadskärnor. Här finns planer på 20 000 nya arbetsplatser och 8 500 bostäder. Även i Mörby Centrum, Danderyd, finns planer på mer handel, fler kontor och fler bostäder.

Pågående projekt:

- Unibail-Rodemco utvecklar Täby centrum. Handelsplatsens befintliga delar renoveras och nya tillkommer. När allt är klart kommer det att finnas 230 butiker på 78 000 kvm.

Företag i området: Blandat.

Service: I de båda centrumkärnorna är serviceutbudet gott.

Kommunikationer: Kommunikationsmässigt ligger Danderyd och Täby nära både centrala Stockholm och Arlanda. Goda kommunikationer finns genom E18, Norrortsleden, bussar och Roslagsbanan.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter