Utvecklingsplanerna för Airport City Stockholm

Inom området för flygplatsstaden Airport City Stockholm kommer mycket att ske under de närmaste decennierna. Fram till 2030 ska antalet arbetstillfällen inom det 800 hektar stora området mer än fördubblas. En av de stora etableringarna som ligger närmst i tid är byggnationen av kontorshuset SkyCity Office One om drygt 20 000 kvm.

Bild: Airport City Stockholm

Bild: Airport City Stockholm

I området kring Stockholm Arlanda Airport beräknas 30 000 nya arbetstillfällen skapas under de närmsta 15 åren. Den starka tillväxten möjliggörs genom ett samarbete där Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding AB koordinerar verksamheternas respektive utveckling inom bolaget Airport City Stockholm. Som bolagets nye VD har Fredrik Jaresved nyligen tillsatts.

– Området kring Stockholm Arlanda Airport är ett av Sveriges största tillväxtområden som skapar nytta för hela Sverige. Jag ser mycket fram emot att koordinera denna utveckling och underlätta för de verksamheter som söker sig till detta nav för infrastruktur. Det är ett fantastiskt roligt uppdrag, säger han.

Den första utmaningen Fredrik Jaresved planerar att ta tag i är att skapa förbättrade möjligheter för etableringar av verksamheter genom att utveckla tillgängligheten till, men framför allt, inom området.

Fredrik Jaresved, VD, Airport City Stockholm. Foto: Peter Knutson

Fredrik Jaresved, VD, Airport City Stockholm. Foto: Peter Knutson

– Det har gjorts en massa bra arbete redan med att ta fram en stadsutvecklingsplan samt en kollektivtrafikplan, som är ganska övergripande men ändå pekar ut en bra riktning. Idag är det ganska lätt att ta sig till området just kring flygplatsen och terminalområdet. Men i de andra delarna av den framtida flygplatsstaden finns mer att önska när det gäller tillgänglighet med kollektivtrafik. Där är man oftast beroende av bil och det är inte speciellt gynnsamt om man ska få en bra utveckling på ett område. Vi måste därför hitta metoder för att knyta ihop det här och skapa cykel- och gångstråk samt bra kollektivtrafik inom detta område.

Stärks som nav

Den ökade tillgängligheten har stor betydelse för Airport City Stockholm, den framtida flygplatsstadens, fortsatta utveckling.

– Arlanda är redan idag Sveriges största flygplats samtidigt som den växer snabbast i hela Norden. Den inriktning som finns, att Arlanda ska stärkas som kommunikationsnav i Skandinavien, understödjs av utvecklingen av Airport City Stockholm. Vi ser framför oss att mer interkontinental trafik ska komma till Arlanda, och det ökade antalet direktförbindelser ut i världen borgar för fler etableringar på flygplatsen. Men även för denna utveckling är det viktigt att de lokala och regionala kommunikationerna fungerar på ett bra sätt. Det är inom Airport City Stockholm den största tillväxten kommer att ske under de närmaste decennierna.

Nya kontor

Inom området där Airport City Stockholm ska växa fram finns redan idag ungefär 20 000 arbetstillfällen och cirka 700 företag. Enligt den övergripande plan som Fredrik Jaresved och hans kollegor arbetar efter ska antalet arbetstillfällen fram till 2030 vara uppe i 50 000.

– Vi vill få in en mängd verksamheter som gynnar utvecklingen för Stockholm, Mälardalsregionen och hela Sverige. Det här är redan idag en viktig motor men vi vill att den ska fungera ännu bättre framöver.

Området där flygplatsstaden ska utvecklas är nästan 800 hektar stort totalt sett.

– I den kvartersindelning av Airport City Stockholm som gjorts är det framförallt kring flygplatsen som kontorsutvecklingen kommer att ske. Den första etappen där blir Swedavias byggnation av kontorsfastigheten SkyCity Office One i direkt anslutning till SkyCity och det hotell som redan idag är byggt. Det är en etablering på lite drygt 20 000 kvm kontor fördelat på tre huskroppar. Exakt när det ska börja byggas är ännu inte beslutat.

Därefter kommer fler etapper av kontorsetableringar runt om hela flygplatsen att följa.

– Hur snabb utvecklingstakten blir får vi se. Det blir marknaden som kommer få styra det.

Bra bredd

Förutom kontorsetableringarna i området kring flygplatsen kommer andra typer av verksamheter, som exempelvis logistik, hotellanläggningar och andra serviceinrättningar att etableras allt mer i övriga områden, beskriver Fredrik Jaresved.

– Vi ser också att det kommer in allt mer testverksamhet. Strax söder om flygplatsen har vi det som kallas för DRIVELAB Stockholm. En bilbana där man testar ny teknik. Och det klustret kommer att utvecklas ytterligare.

Airport City Stockholm har också planer på att etablera samarbeten med olika utbildningsinstitutioner som universitet och högskolor.

– Vi vill undersöka möjligheten att även etablera den typen av verksamhet inom detta område. Vi siktar helt enkelt på att det ska bli en bra bredd på verksamheten inom Airport City.

Läget kan knappast bli bättre, menar Fredrik Jaresved.

– Etablerar man kontor här är det bara ett kvarter bort till övriga Sverige och världen. Det är väldigt lätt att ta sig till det här området redan idag, även om vi kommer att utveckla tillgängligheten ytterligare. Härifrån har man 20 minuter till både Stockholm och Uppsala och här sitter man mitt i en knutpunkt med internationella förbindelser. Det kommer finnas väldigt stora möjligheter för de företag som etablerar sig i det här området att utveckla sin verksamhet, säger Fredrik Jaresved avslutningsvis med eftertryck.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter