Utveckling i Ängelholm på Backahills agenda

Backahill är ett familjeägt bolag som bildades 1998, med rötterna i Ängelholm och på Bjärehalvön. Med projekt som Riviera Strand i Båstad och Rönne Brygga mitt i Ängelholm står projektutveckling högt på agendan. Och med 85 % av butiksytorna i centrum månar man även om att vara med och utveckla staden och handeln i

gågatan-ängelholm_backahill-fastigheter

gågatan-ängelholm_backahill-fastigheter

Om tio år

Hur ser Ängelholm ut om tio år?

- Om tio år är Ängelholm ännu attraktivare tack vare de planer som finns redan i dag, tror Jerry Persson.

- Kommunikationerna har förbättrats ytterligare då, lägger Anders Nelson till. Vi har ju en tunnel som tagit lite längre tid än planerat. Den är klar nästa år och det kommer att spilla över på Ängelholm. Att kommunikationerna förbättras ytterligare är jätteviktigt. Vi har redan ett starkt läge tack vare flyget och läget i nordvästra Skåne, men med ytterligare förbättringar och ökade förutsättningar att kunna jobba på hemmaplan blir Ängelholm ännu mer intressant framöver. Ängelholm har goda förutsättningar att växa mer än snittet, konstaterar Anders Nelson avslutningsvis.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter