Utveckla Högsbo på rätt sätt

Högsbo och Sisjön utgör tillsammans ett av Europas största industriområden, men är två områden med helt olika karaktär. Harry Sjögren AB verkar på båda sidor Söderleden och förvaltare Leif Andersen välkomnar framtiden men betonar vikten av en fungerande infrastruktur och att skapa blandstad på riktigt.

Sedan den första stadsplanen antogs 1956 har Högsbo varit ett av de viktigaste industriområdena i Göteborg och tillsammans med Sisjöns industriområde ett av Europas största. I både Högsbo och Sisjön finns nu stora planer för framtiden och de två områdena kommer likställas alltmer, tror Leif Andersen, förvaltare Harry Sjögren AB.

- Områdena har i dag helt olika strukturer. Högsbo har fler äldre fastigheter från 50- och 60-talet medan Sisjön utvecklades på 80- och 90-talet. De senaste åren har nya företag valt att etablera sig främst i Sisjön, men nu har det verkligen lossnat i Högsbo och planerna för blandstad i de norra delarna kommer att ge området en helt annan framtoning.

En blandning i blandstaden

Det är främst Platzer Fastigheter som kraftsamlat sig i norr och alldeles nyligen gav Byggnadsnämnden klartecken för byggnation av blandad bebyggelse med bostäder, verksamheter och handel i det som kallas Södra Änggården, där skjutbanan finns i dag. Blandstaden i norra Högsbo kommer att bygga på tredimensionella fastighetsbildningar med verksamheter i bottenvåningarna och bostäder ovanpå.

Leif Andersen, Harry Sjögren AB

Leif Andersen, Harry Sjögren AB

- Att bygga blandstad innebär bättre nyttjande av områdena och det skapar liv dygnet runt vilket också ökar tryggheten.

Men något som är av största vikt i planerna framåt, enligt Leif Andersen och många andra, är infrastrukturen.

- Vi har alltid höjt ett varningens finger kring infrastruktur som inte tas med i utvecklingen. I Sisjön har man redan diskvalificerat tung trafik och i Högsbo är man på god väg. Den biten måste kunna fungera även när man bygger blandstad, leveranser och annat måste kunna fungera för de som redan finns i området. De senaste 10-15 åren har man inskränkt möjligheter för vissa typer av verksamheter genom att bygga trånga rondeller m m. I vår iver att bygga blandstad får vi inte glömma av att det ska vara just en blandning, även av verksamheter. Det är viktigt att vi inte glömmer de företag som funnits här länge och som burit områdena tidigare. Dessutom måste man kunna erbjuda kollektivtrafik inte bara under kontorstid. Företagarföreningen uppvaktar både Västtrafik och Göteborgs Stad för att få med de bitarna. Det har gjorts missar tidigare, vi har svårt med tvärförbindelserna redan i dag.

Fokus söderut

Det första planändringsområdet för norra Högsbo sträcker sig från Södra Änggåden ner till A Ohdnersgata men Harry Sjögren AB riktar sitt fokus främst mot södra Högsbo och Sisjön.

- Vi har sålt över en del av vårt bestånd i norra Högsbo till Platzer och valt att backa söderut istället, förklarar Leif Andersen. När man börjar krypa söder om A Ohdners gata är vi med på allvar och tredimensionella fastighetsbildningar kan bli intressant även för oss när Högsbo fortsätter växa söderut.

Harry Sjögren ABs fastighetsbestånd är jämnt fördelat mellan områdena där merparten lager- och industriytor ligger i Högsbo och kontorsytorna i Sisjön. Och mixen är fantastisk, enligt Leif Andersen.

- Vi har allt! Allt från små tillverkningsindustrier till biomedicinsk verksamhet med både tillverkning och forskning. Dessutom finns Arkipelagen Företagscenter i Sisjön, ett fantastiskt hus som vi äger tillsammans med Kungsleden.

Harry Sjögren AB kan erbjuda ett helt hus i södra Högsbo. Ett läge som kommer att bli ännu bättre framöver.

Harry Sjögren AB kan erbjuda ett helt hus i södra Högsbo. Ett läge som kommer att bli ännu bättre framöver.

Rätt plats

Den generella vakansgraden för Harry Sjögren AB ligger på 5-6 %, en lagom nivå för att kunna tillgodose hyresgästernas olika behov, tycker Leif Andersen.

- En del företag växer och en del drar ner, vi vill kunna tillmötesgå alla och erbjuda olika möjligheter. Och de allra flesta av våra hyresgäster väljer glädjande nog att stanna kvar hos oss och i området. Att vi har personal på plats, som snabbt kan rycka ut och som har ansvar för sina egna fastigheter, tror vi är ytterligare en framgångsfaktor.

Just nu finns en extra intressant vakans i ett extra intressant område.

- Ner mot Radiomotet, i den södra delen av F O Petersons gata, pratas det om att skapa en större kollektivknutpunkt. Det blir i så fall en direkt förlängning av framtida Dag Hammarskjölds Boulevard och ett otroligt intressant område framöver. Här kan vi erbjuda lediga kontorsytor, t o m ett helt hus på cirka 2 000 kvm, på F O Petersons gata 9. Här är helt rätt plats att vara på om man vill vara med från början i den utvecklingen som komma ska, menar Leif Andersen avslutningsvis.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter