Utmärkt läge för Fosie

Fosie stadsdel, med sina 40 000 invånare, brukar ibland kallas för ett Malmö i mindre format, med ungefär samma variation i befolkningssammansättning och boendeformer. Många av bostäderna uppfördes som en del av miljonprogrammet och de höga husen dominerar. Men ett viktigt inslag är även Fosie industriby med sina 300 företag. Närheten till Sturup, Öresundsbron samt yttre och inre Ringvägen gör att Fosie har ett bra läge, även inför framtiden. Fosie stadsdel rymmer höga hus och industrier, men också många grönområden och hus med koppling till det gamla Sverige. Stadsdelen består till stor del av flerbostadshus byggda på 1960-talet som en del av miljonprogrammet som är den vardagliga benämningen på bostadsbyggandet i Sverige under perioden 1965-1975. Målet var att lösa tidens akuta bostadskris genom att under kort tid bygga en miljon bostäder och förbättra bostadsstandarden. Innan bostäderna i miljonprogrammet byggdes stod området Augustenborg klart 1952, i enlighet med den då nye stadsplanechefen Gunnar Lindmans grundplan. Området uppfördes i det närmaste helt och hållet av MKB Fastighets AB och ritades av Svenska Riksbyggen Arkitektkontor. Ekostaden Augustenborg Redan den 18 mars 1998 införlivades miljötänket här och projektet Ekostaden Augustenborg startades, ett projekt som gick ut på att göra Augustenborg till ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart bostadsområde. Projektet finansierades av investeringsprogrammet för ekologisk omställning och har utvecklats i samarbete med MKB, Stadsförvaltningen Fosie, ISS Landscaping och de boende i området. Projektets resultat blev bl a att det i dag finns 15 så kallade miljöhus där alla hushålls källsortering sker. Det finns även olika kompoststationer där allt organiskt avfall sorteras. Träd och buskar har planterats och här finns även flera gröna tak som magasinerar regnvatten och både skyddar och isolerar taken. Ett nytt dagvattensystem, solfångare och solcellsanläggningar tillsammans med ett program för koldioxidbantning är andra exempel på projekt som startats i området. Malmös botaniska trädgård Nästa stora projekt inom gränserna för Fosie stadsdel är planeringen av Malmös Botaniska trädgård som ska ligga i Lindängelund. Ett beslut som politikerna i tekniska nämnden beslutade om i februari förra året.En grönoasstörre änPildamms -parken ska bjuda på tropiska miljöer, en konstgjord sjö och skogar med växter från jordens alla hörn. Parken kommer att ha flera olika delar, bland annat ett spektakulärt växthus och världsträdgårdarna - ett botaniskt fyrverkeri av växter och miljöer från jordens alla hörn. I trädgården kommer det exempelvis växa bambulundar från Asien, sumpcypresskog från Amerika och europeisk ormskinnstallskog. Planen är att växthuset och världsträdgårdarna tar emot sina första besökare 2014. Sedan fortsätter anläggningen av resten av området. Lindängen ska också förnyas inom de närmaste åren med ett öppnare torg, nya mötesplatser och förändringar av den breda Munkhättegatan. I planeringen av området ingår också en 500 meter lång sjö med näckrospark, solbryggor och paviljonger. Torg ska rustas upp Även andra torg och mötesplatser ska rustas upp, exempelvis Söderkullatorget som inte har renoverats sedan det anlades på 60-talet. Detta projekt startar nu i vår och ska, enligt det förslag som ligger, bli ett levande och inbjudande torg där trottoaren längs Söderkullagatan blir en förlängning av torget. Här ska finnas plats för vila och plats för rörelse och möjlighet till torghandel och uteserveringar. Till sommaren nästa år ska det stå klart. Fosie industriby Men Fosie är inte bara bostäder och grönområden. Ett viktigt inslag i stadsbilden är Fosie industriby som är ett av Malmös största verksamhetsområden med drygt 300 företag för handel och industri och som rymmer 10 000 arbetsplatser. Även de anslutande industriområdena Elisedal, Jägersro och Fredriksberg brukar även räknas till Fosie industriby. Det är främst små och medelstora företag som är verksamma här, en stor del av dem tillhör tillverkningsindustrin. Området, som ligger mellan Lindeborgvägen och Kontinentalbanan, söder om inre ringvägen, började utvecklas i början av 1970-talet och har ett väldigt bra läge. Bra läge Tack vare närheten till Malmös stora genomfartsleder är transporterna till och från Fosieby goda. Både inre och yttre Ringvägen ansluter till området, liksom vägen till Malmö Airport vid Sturup (E65). Till Öresundsbron tar det bara några minuter.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter