UTHYRARE SKÅNE

Dagon AB (publ) Dagon AB (publ) är ett expansivt utvecklingsbolag i fastighetsbranschen. Bolaget har ett marknadsvärde på drygt 5 miljarder kronor som huvudsakligen består av kommersiella fastigheter, med ett stort inslag av projektfastigheter, i södra och mellersta Sverige. Dagon kombinerar fastighetsförvaltning, vilket ger långsiktighet och finansiell styrka, med projektutveckling där försäljning skapar resurser för vidare tillväxt. Dagonaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 2007. Uthyrare: Magnus Schönhult, 040-607 48 48 , magnus.schonhult@dagon.se Lediga lokaler: Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, Trelleborg, Hässleholm och Kristianstad Typ av lokaler: Kontors-, lager-, industri- och handelslokaler www.dagon.se HSB Sundsfastigheter är ett dotterbolag till HSB Malmö som äger, förvaltar och hyr ut koncernens hyresfastigheter. Utöver knappt 1 700 bostäder i Malmö kan man även erbjuda exklusiva kontor i Turning Torso. HSB Sundsfastigheter har flexibla kontorslösningar från 8 kvadratmeter till över 400. Den som hyr kontor i den 190 meter höga byggnaden i Västra hamnen får en reklampelare på köpet. Tänk dig att kunna bjuda in kunder till möten i Malmös landmärke. Vill du ha en arbetsplats utöver det vanliga? Hör av dig till Tom Wilkinson. Uthyrare: Tom Wilkinson 040-35 78 84 tom.wilkinson@malmo.hsb.se Lediga lokaler: Västra hamnen Typ av lokaler: Kontor www.hsb.se/malmo/hsb-sundsfastigheter

Wihlborg På Wihlborgs använder vi oss av moderna och kreativa lösningar - både på in- och utsidan. På så sätt kan vi alltid hjälpa våra kunder när lokalerna behöver anpassas efter deras specifika behov. Och tack vare att vi är stora i Öresundsregionen är det lätt för våra hyresgäster att växa vidare inom Wihlborgs. Vi tror helt enkelt på en långvarig relation och är därför noga med att våra kunder trivs och mår bra. Våra kontor finns i Malmö, Lund, Helsingborg och i Herlev strax utanför Storköpenhamn, välkommen in! Uthyrare: Camilla Asplund, 040-690 57 37, camilla.asplund@wihlborgs.se Alf Martinsson, 040-690 57 72, alf.martinsson@wihlborgs.se Lediga lokaler: Malmö, Lund, Helsingborg Typ av lokaler: Kontor, lager, industri, butik www.wihlborgs.se MKB Fastighets AB MKB Fastighets AB är helägt av Malmö stad, och har drygt 22 000 lägenheter och 32 % av hyresmarknaden samt över 1 000 kommersiella lokaler. Som hyresgäst hos MKB får du en värd som kännetecknas av stabilitet och långsiktighet, vilket för kunderna innebär trygghet, kontinuitet och tillgång till kompetens. MKBs lokaler är fördelade över hela staden, och rymmer en mängd olika verksamheter.Bolagets ambition är att alltid vara lyhörda gentemot sina kunder, och sitt arbete med att skapa nöjda kunder pågår dagligen. Välkommen att kontakta MKB för att diskutera dina önskemål. Uthyrare: Christian Bengtsson, christian.bengtsson@mkbfastighet.se, 040-313 376 Ulrika Rosberg, ulrika.rosberg@mkbfastighet.se, 040-313 547 Elisabeth Hugoson, elisabeth.hugoson@mkbfastighet.se, 040-313 607 Richard Ehnbom, richard.ehnbom@mkbfastighet.se, 040-313 470 Lediga lokaler: Västra hamnen, Lorensborg, Gamla Staden, Möllevången Typ av lokaler: Kontor och butik www.mkbfastighet.se Valad Property Group Valad Property Group är en världsomfattande börsnoterad fastighetskoncern med huvudkontor i Sydney. Med fokus på kommersiella och industriella fastigheter är vår kärnverksamhet att tillhandahålla fastighetsutvecklingen för investerare genom värdeskapande aktiviteter med en långsiktig tidshorisont. I Sverige administrerar Valad Property Group för närvarande tre fastighetsfonder innehållande cirka 150 fastigheter om en sammanlagd yta av 900 000 kvm från fem lokala kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Växjö och Linköping. Uthyrare: Ann-Sofie Lindström, 040-630 09 59, ann-sofie.lindstrom@valad.se Lediga lokaler: Malmö, Helsingborg, Landskrona, Lund och Arlöv Typ av lokaler: Kontor, lager och industri www.valad.se Volito Fastigheter AB Volito Fastigheter AB är ett relativt ungt företag som startade sin verksamhet 1997. Sedan starten har bolaget vuxit långsamt och har därmed kunnat behålla sin starka kapitalbas. Volito har specialiserat sig på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen, företrädesvis i Malmö. I beståndet ingår fastigheter mitt i city med kontors- och butikslokaler och utanför stadskärnan har man kontor och lager. Gemensamt för fastigheterna är att de oftast är belägna intill de stora tillfartsvägarna, vilket innebär stora fördelar för Volitos hyresgäster. För närvarande äger man 24 fastigheter i Malmö. Den sammanlagda ytan är ca 100 000 kvm, fördelade på kontor, handel, lager samt mindre andel bostäder. Volito planerar att successivt utöka innehavet i regionen. Uthyrare: Carl Brodelius, 040-664 47 24, carl.brodelius@volito.se Victor Persson, 040-664 47 26, victor.persson@volito.se Lediga lokaler: Centrum, Bulltofta,

Jägersro, Östra Hamnen och Limhamn Typ av lokaler: Kontor och kontor/lager www.volitofastigheter.se Briggen Briggen, som är en av de största aktörerna på fastighetsmarknaden i Öresundsregionen, äger, förvaltar, hyr ut och utvecklar industri-, kontors- och butikslokaler på expansiva lägen i Malmö, Lund och Helsingborg. Briggen har för närvarande flera intressanta nya projekt på gång. I Lund väntar sista och avslutande etappen av det visionära kontorskonceptet Edison Park, något längre fram förverkligandet av ett helt nytt kontorskvarter i de attraktiva delarna av nordöstra Lund, blivande Lund North East, nuvarande Brunnshög. I Malmö står Briggen inför snar byggstart av ett elegant kontorshus med havsutsikt i kvarteret Fullriggaren i Västra hamnen. Parallellt med detta fortsätter arbetet med att utveckla befintliga fastigheter och lokaler i nära samarbete med hyresgästerna. För Briggen är starkt kundfokus, liksom proaktiv och långsiktig förvaltning, centralt. Uthyrare: Caroline Fredberg, 040-383715, caroline.fredberg@briggen.se Lediga lokaler: I Malmö: Centrum, Bulltofta och Mobilia. I Lund: Pålsjö vid Ideon, Gunnesbo och södra Lund. I Helsingborg: Berga och Väla Norra. Typ av lokaler: Kontor, lager-, industri-, logistik- samt butiksytor www.briggen.se NCC Property Development NCC Property Development är ett av fyra bolag, tillika affärsområden, inom NCC koncernen. Vår verksamhet, fastighetsutveckling och försäljning av kommersiellafastigheter, bedrivs på tillväxtmarknader i Norden och Baltikum. I Sverige är vi organiserade i tre regioner med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi verkar främst inom segmenten kontor, handel och logistik.Miljö och energi i fokus. Vi har varit miljöcertifierade sedan år 2000 och blev i februari år 2009 som första fastighetsutvecklare i Europa godkända som GreenBuilding-partner på företagsnivå.Vårt erbjudande. Vi utvecklar inspirerande arbetsplatser och kreativa mötesplatser med människan i fokus. Vi ser kontoret som ett strategiskt verktyg för företag som vill attrahera rätt kompetens och stärka sitt varumärke. Projektledare/uthyrare: Mats Åhström, 040-317332, mats.ahstrom@ncc.se Fastighetsutvecklare/Uthyrare: Fredrik Johansson, 040-317152, fredrik.c.johansson@ncc.se Lediga lokaler: Malmö, Göteborg och Stockholm Typ av lokaler: Kontor, handel, logistik www.ncc.se Profi Profi är ett välrenommerat fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i Sveriges tillväxtregioner Stockholm, Göteborg och Malmö. För närvarande omfattar Profis bestånd ca 170 000 kvm med lokaler för kontor, handel, bostäder, lager och industri. Profi ägs av ett litet antal välkända långsiktiga institutioner och stiftelser, bl.a. Postens Pensionsstiftelse, Nobelstiftelsen, Kåpan Pensioner, Oslo kommun och Trondheim kommun. Vi har "Fastigheter i Fokus" och eftersträvar att genom en nära relation med våra hyresgäster skapa attraktiva hus att verka och leva i. Uthyrare: Mattias Svensson, mattias.svensson@profi.se, 0703-218 083 Lediga lokaler: Norra hamnen i Malmö, Segevång i Malmö, Möllevången i Malmö, Malmös norra infart Typ av lokaler: Kontor och lager www.profi.se Skanska Öresund Skanska Öresund ingår i Skanska Kommersiell Utveckling Norden.Affärsenheten arbetar med att initiera, utveckla, förvalta och sälja kommersiella fastighetsprojekt såsom kontor, logistik och volymhandelsanläggningar. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik-och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland. Uthyrare: Andreas Lundberg, +46 10 448 32 69, 0768-81 71 62, andreas.lundberg@skanska.se Sofia Ekerlund, +46 10 448 30 47, +46 70 555 80 07, sofia.ekerlund@skanska.se Lediga lokaler: Bland annat på Universitetsholmen i Malmö, i Lund och Hyllie Typ av lokaler: Kontor och verksamhetslokaler www.skanska.se/fastigheter

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter