Unik business park i Norra hamnen

Ett av Skandinaviens bästa logistiklägen ska förstärkas. På utfyllnadsmassor, delvis från bygget av Citytunneln, ska Malmo Northern Harbour Business Park anläggas. EU-kommissionen har utsett både Köpenhamn och Malmö till europeiska nyckelhamnar av särskild betydelse för det europeiska transportnätverket. Detaljplanen bör vinna laga kraft under senhösten och den första anläggningen kan börja byggas kring årsskiftet 2015-2016. Med detta tar Malmö vara på möjligheter som få städer inte ens är i närheten av.  

Vy-Etapper_Plan_140218

Vy-Etapper_Plan_140218

Hamnen, som Copenhagen Malmö Port (CMP) driver, togs i bruk sommaren 2011 då stora delar av hamnverksamheten i Malmö flyttades till Norra hamnen. Stora investeringar, Malmö Stad investerade ca 1 miljard, möjliggjorde att volymerna kunde hållas uppe trots att lågkonjunkturvindar blåste i Europa. Nu tas nästa steg i att skapa ett toppmodernt logistiknav och en Business Park. Och alla möjligheter och förutsättningar finns.

- Det är ett ovanligt intressant område att jobba med, konstaterar Håkan Thulin, Exploateringschef på Fastighetskontoret, Malmö Stad. Det är få städer som har möjligheten att skapa en helt ny industri- och logistikpark i ett sådant här läge. Att kunna börja från början i ett område som har en ny hamn med närhet till både kaj, väg och flyg via Malmö Airport och Kastrup. Dessutom är området även kopplat till järnvägsnätet så det finns verkligen alla förutsättningar att skapa något riktigt bra.

Vy-Etapper_Nordväst_140218

Vy-Etapper_Nordväst_140218

Höga miljöambitioner

Håkan Thulin har stora förhoppningar framöver.

- Jag hoppas att Norra hamnen, inom en tioårsperiod, har utvecklat sig till ett intressant ställe att etablera sig på. Att här då finns livskraftiga företag som nyttjar fartygstransporter som en del i sin verksamhet. Jag tror att vi har kopplingar till större hamnar i Europa, även vissa hamnar i Asien, och fungerar som en importhamn av råvaror, halvfabrikat eller andra produkter som på olika sätt behandlas här. Det är inte bara ett verksamhets- och logistikområde vilket som helst om tio år, området har även miljöambitioner som är högre än vad branschen i övrigt kan förvänta sig. Malmö har ju en hög svansföring när det gäller miljö och hållbarhet och Norra hamnen ska också ha den målsättningen. Här ska vi bland annat använda energi på ett smart sätt, konstaterar Håkan Thulin avslutningsvis.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter