Undvik misstag vid flytten

Under 2015 kommer Lokalguidens sakkunniga panel i varje nummer besvara två frågor om saker som kan vara bra att tänka på när man söker lokal eller står inför en flytt. Denna gång svarar de på hur lokalbytet kan påverka företagets varumärke och vilka misstag som ska undvikas när det är flyttdags.

Vilka vanliga misstag ska man som företag försöka undvika vid en flytt?

Jesper Swedenborg, Vasakronan

– Vi ser att många fokuserar på de praktiska delarna av en flytt. Det är givetvis många nya frågor och viktigt att alla delarna blir omhändertagna, men jag tror att många då missar möjligheterna som en flytt innebär. Att ”det sitter i väggarna” ligger det mycket sanning i. Rätt hanterad är flytten därför ett fantastiskt verktyg för att förändra beteenden. Att göra sig av med förlegade arbetssätt och hitta nya, den dörren står plötsligt öppen och att inte ta vara på det skulle jag säga är det vanligaste misstaget många kunder gör. Det är också viktigt att företagsledningen inte ser flytten bara som ett problem som ska lösas. Lokalerna är ett kraftfullt ledningsverktyg och förtjänar ledningens uppmärksamhet. Att delegera frågan och inte själva engagera sig tillräckligt, är ett annat vanligt misstag vi ser.

Erik Skalin, uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, Aberdeen

– Man ska vara ute i god tid med allt som rör en kontorsflytt. Först och främst rekommenderar jag att man noga undersöker sitt befintliga hyresavtal så att man är säker på när det är möjligt att säga upp det för avflytt. De flesta kontorsavtal ska sägas upp nio månader innan den avtalade hyrestidens utgång och är annars förlängda med en ny hyresperiod, exempelvis tre år till. Det är ett rätt vanligt misstag att företag missar att kontrollera sitt nuvarande hyresavtal innan man börjar se sig om efter en ny lokal.

Sofia Lögdahl, uthyrare, AFA Fastigheter

Sofia Lögdahl, uthyrare, AFA Fastigheter

Sofia Lögdahl, AFA Fastigheter

– Påbörja inte processen för sent. Det tar tid att hitta en lokal med rätt förutsättningar och rätt läge för just ditt företag. Att leta ny lokal kräver stort engagemang. Många underskattar den tid det tar.

Involvera inte för många personer i lokalsökningsprocessen. Risken är då att det blir en väldigt lång önskelista med motsägelsefulla önskemål och krav.

Vid en flytt har man möjlighet att genomföra förändringar i både företagskultur och arbetssätt, se då till att ha rätt teknik med er för att stödja denna förändring.

Ett hyresförhållande sträcker sig över många år och det är givetvis svårt att säga hur företaget kommer att se ut om tre till fem år. Därför kan det vara bra att våga öppna upp lokalen och inte bygga in sig för mycket då det försvårar flexibiliteten för framtiden. Vid en eventuell ombyggnation av lokalen bör man utgå från lokalens förutsättningar, det är dyrt att bygga om både rent ekonomiskt men även miljömässigt.

På vilket sätt kan ett företag stärka sitt varumärke vid byte av lokal?

Jesper Swedenborg, uthyrningschef, Vasakronan

Jesper Swedenborg, uthyrningschef, Vasakronan

Jesper Swedenborg, Vasakronan

– Många ser idag bara sina lokaler som en plats där man gör sitt jobb. Samtidigt vet vi att lokalerna påverkar oss människor väldigt mycket. Om man tar sin utgångspunkt i vilken utveckling man vill ha, dvs vilka beteenden lokalen ska stödja framåt, då kan man istället se lokalen som ett verktyg för förändring och utveckling. Om man i samband med flytten tänker igenom vilka utmaningar man står inför, vilka beteenden man därför vill stödja och utifrån det designar sina lokaler, då kan lokalerna spela en väsentlig roll för företagets varumärke. Det handlar inte om att måla företagets profilfärg på väggarna, det handlar om medarbetarnas möjligheter att förverkliga företagets ambitioner. Det är så starka varumärken byggs idag.

Erik Skalin, Aberdeen

– Alla aspekter av lokalen bidrar till att bygga företagets varumärke, så allt från lokalens adress till kontorets inredning är delar som påverkar intrycket. Mitt bästa tips är nog att man kan komma väldigt långt med små medel, så länge man arbetar medvetet med sin lokal och tänker på att alla detaljer är pusselbitar som tillsammans skapar en bild av företaget. Bara genom exempelvis val av färg, textil och möbler kan man skapa ett kontor som är antingen stramt och strikt eller varmt och inbjudande, beroende på vad som bäst speglar företagets varumärke.

Sofia Lögdahl, AFA Fastigheter

– Lokalen används mer och mer som ett sätt att marknadsföra sitt varumärke för att attrahera personal och kunder. Lokalen blir med andra ord ett verktyg för att visa vem man är. Över tid kan ens behov av lokaler förändras och då kan man givetvis göra anpassningar om man känner att läget och lokalens grundförutsättningar är de rätta och att man har en bra dialog med sin fastighetsägare.

Känner man däremot att lokalens förutsättningar är fel och att man vill förändra läget är det ett utmärkt tillfälle att få en nystart inom företaget och då samtidigt stärka sitt varumärke.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter