Undvik missförstånd

Vilka är de vanligaste missförstånden som kan uppstå mellan fastighetsägare och hyresgäst samt hur kan de undvikas?

Caroline Fredberg, Briggen

– Det är viktigt att man är tydlig när man gör uthyrningen, självklart i det som skrivs i kontraktet men också i de muntliga diskussionerna. Det är alltid bra med en tydlig gränsdragningslista som visar vem som ansvarar för vad.

Mattias Svensson, Affärsområdeschef - Lokal, MKB Fastighets AB

Mattias Svensson, Affärsområdeschef - Lokal, MKB Fastighets AB

Mattias Svensson, MKB

– Det är nog gällande gränsdragningar och vem som ansvarar för vad i lokalen. En bra enkel och tydlig gränsdragningslista kan underlätta.

Fredrik Johansson, NCC

– Ansvarsfördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd är en vanlig källa till missförstånd.

En tydlig gränsdragningslista kan vara en god hjälp för att undvika denna typ av missförstånd. Det är viktigt att klargöra vem som ansvarar för vad, både vid inflyttning och senare under förvaltningsskedet.

När fastigheter renoveras kan hyresgäster bli drabbade på ett eller annat sätt. I vilka fall bör hyresgästerna få ekonomisk kompensation?

Caroline Fredberg, Uthyrningschef, Fastighets AB Briggen

Caroline Fredberg, Uthyrningschef, Fastighets AB Briggen

Caroline Fredberg, Briggen

– Det ska inte behövas om man är ute i god tid med att planera och informera hyresgästen så att de får en chans att planera sin verksamhet därefter. Det kan bli stökigt ett tag, men när renoveringen är klar blir det ju bättre.

Mattias Svensson, MKB

– Om fastighetsägaren har glömt att meddela eller inte meddelat i tid vad som skall göras och hur detta påverkar hyresgästen kan kompensation bli aktuell.

Det är en fördel att i god tid bjuda in kunden till en genomgång av de planerade åtgärderna och hur dessa kan påverka kundens verksamhet.

Fredrik Johansson, Kundansvarig Kontor Syd, NCC Property Development

Fredrik Johansson, Kundansvarig Kontor Syd, NCC Property Development

Fredrik Johansson, NCC

– Handlar det om ett sedvanligt underhåll av lokalen, eller i fastigheten i övrigt, finns det i de flesta standardhyresavtal en bilaga som reglerar detta vilket innebär att hyresgästen inte har rätt till någon ekonomisk kompensation.

Om det är en omfattande renovering och den gör sådana inskränkningar i hyresgästens lokal att hyresgästen inte kan bedriva sin verksamhet kan hyresgästen ha rätt till ekonomisk kompensation om inte hyresvärden kan erbjuda en evakueringslokal.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter