Umeå med storslagna planer

Umeå, ofta kallad björkarnas stad, är Sveriges elfte största stad. Här präglas befolkningsstrukturen av studenter och man tror att invånarantalet kommer att passera 125 000 under 2021. Handeln är viktig i Umeå och det finns planer på att öka handelsytan med 140 000 kvadratmeter inom de närmsta åren. Anders Rydstern, Newsec, ger oss en uppdaterad analys av staden.

Kolbäcksbron Bild: Robert Rösth

Kolbäcksbron Bild: Robert Rösth

 

Med knappt drygt 118 000 invånare är Umeå den största kommunen norr om Uppsala och Sveriges elfte största stad. Att Umeå är en utpräglad studentstad förefaller naturligt eftersom Umeå universitetet har omkring 36 000 studenter. Det är även värt att nämna att Sveriges Lantbruksuniversitet erbjuder utbildningar i Umeå, vilket omfattar ytterligare knappt 1 000 studerande. Kommunen har haft en obruten befolkningsutveckling sedan 1968 och är den tionde starkast växande kommunen i hela landet.

Befolkningsstrukturen i Umeå präglas av stadens studenter, vilket återspeglas i att kommunen har betydligt större andel invånare i åldern 19-24 år än Sverige som helhet. Över 12 procent av stadens invånare och hela 45 procent av de som flyttar till staden återfinns inom det åldersspannet. I egenskap av studentstad upplever kommunen en stor inflyttning, men likaledes en stor utflyttning. Enligt kommunens egna progonser kommer man att passera 125 000 invånare under 2021.

Arbetsmarknaden

Största arbetsgivare inom Umeå kommun är kommunen själv, Landstinget och Umeå Universitet. Totalt är cirka 12 000 företag verksamma i kommunen och de största privata arbetsgivarna är Volvo Lastvagnar AB med knappt 2500 anställda, Ålö AB, GE Healthcare AB och SCA Packaging Obbola AB, med omkring 400 anställda vardera. Antal företag per 1000 invånare är förhållandevis låg i jämförelse med andra kommuner. Vid en analys av statistik rörande arbetsmarknaden blir den förhållandevis stora andelen studenter i staden väl synlig.

I Svenskt Näringslivs ranking över de lokala företagsklimaten i Sveriges kommuner 2014 placerade sig Umeå på plats 124 av 290. Året innan hamnade man på plats 163 vilket alltså innebär en förbättring med 39 platser.

Marknaden

I Umeå är kommunen största ägare inom de flesta fastighetssegment. På bostadsmarknaden äger kommunen omkring 40 procent av det totala utbudet. Bland stora privata aktörer inom samma segment återfinns Akelius, Acta, Lerstenen och Diös. På den kommersiella sidan förvaltar kommunen knappt 15 procent, vilket är mer än någon annan aktör. Citycon, Diös, Balticgruppen, Kungsleden och Norrporten förvaltar sammanlagt dryga 40 procent av den resterande ytan.

Det har under senare tid inte skett någon anmärkningsvärd aktivitet på kontorsmarknaden. Nämnvärt är dock att Norrporten planerar att bygga ut sin fastighet i kvarteret Magne, där Storgatan korsar E4:an. Planerna omfattar bland annat ett höghus i 12 våningar, med ett totalt tillskott om cirka 13 500 kvadratmeter kontor och handel. Norrportens projekt ligger precis inom den så kallade centrumfyrkanten, som kan sägas utgöra A-läge för kontor i staden.

Ett annat stort projekt i centrala Umeå berör kvarteret Forsete, där Kungspassagen ligger. Där skall Balticgruppen, enligt den numera godkända detaljplanen, fördubbla nuvarande våningsyta samt bygga en högdel om 13 våningar. Planen kommer att skapa betydligt mer handelsyta i centrala staden, men skapar också förutsättningar för hotell, kontor och bostäder.

Staden mellan broarna. Bild: Lars Lindh

Staden mellan broarna. Bild: Lars Lindh

Intressant utveckling handeln

Handeln är en av Umeås viktigaste branscher med omkring 3100 anställda, fördelade på strax över 600 företag. Trots att handeln i kommunen omsätter nära 8 miljarder, finns det planer på att öka handelsytan med omkring 140 000 kvadratmeter inom de närmsta åren.

Strömpilen shoppingcenter, i sydöstra delen av staden, består av 24 butiker med en total yta om 22 000 kvadratmeter. Ägaren Citycon, planerar en expansion i två etapper, varav den första sägs omfatta en galleria om 5000 kvadratmeter och den senare ytterligare handelsyta om 20 000 kvadratmeter. Några datum för nybyggnationen är dock inte kända.

Norr om staden ligger Ersboda handelsområde. Här planerar Coop att bygga om sin nuvarande butik och utöka försäljningsytan med 5000 kvadratmeter. Vidare finns det planer om ytterligare 5000 kvadratmeter handel mellan nuvarande Willys och Jula. Vid Illervägen, cirka en kilometer österut, planeras det för 13 800 kvadratmeter.

Den största satsningen uppdagades under 2011, då IKEA deklarerade att de ville etablera sig i staden och köpte således en tomt på 22 hektar vid Entré Syd, strax söder om centrum. Nu har detaljplanen vunnit laga kraft och enligt planerna skall varuhuset öppna under vintern 2015/2016. IKEA Umeå blir det tjugonde varuhuset i Sverige

Kontorshyrorna i Umeå har legat förhållandevis stilla under senare år. Hyror i A-läge återfinns normalt i intervallet 1 100 – 1 400 kr/kvm och har gjort så under ett antal år även om vissa undantag finns. Hyrorna i B-lägen kommer endast i undantagsfall över 1 000 kr/kvm, normalhyrorna här ligger i intervallet 800 -1 000 kr/kvm.

Hyror för butiker i bästa läge ligger uppemot 3 000 kr per kvm. Här finns dock ett relativt stort spann beroende på läge, standard och andra parametrar.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter