Umeå ökar handelsytan

Med knappt 120 000 invånare är Umeå den största kommunen norr om Uppsala och Sveriges elfte största stad. Att Umeå är en utpräglad studentstad förefaller naturligt eftersom Umeå universitetet har omkring 36 000 studenter. Det är även värt att nämna att Sveriges Lantbruksuniversitet erbjuder utbildningar i Umeå, vilket omfattar ytterligare knappt 1 000 studerande. Kommunen har haft en obruten befolkningsutveckling sedan 1968 och är den tionde starkast växande kommunen i hela landet.

Befolkningsstrukturen i Umeå präglas av stadens studenter, vilket återspeglas i att kommunen har betydligt större andel invånare i åldern 19-24 år än Sverige som helhet. Över 12 procent av stadens invånare och hela 45 procent av de som flyttar till staden återfinns inom det åldersspannet. I egenskap av studentstad upplever kommunen en stor inflyttning, men likaledes en stor utflyttning. Enligt kommunens egna progonser kommer man att passera 125 000 invånare under 2021.

Arbetsmarknaden

Största arbetsgivare inom Umeå kommun är kommunen själv, Landstinget och Umeå Universitet. Totalt är cirka 12 000 företag verksamma i kommunen och de största privata arbetsgivarna är Volvo Lastvagnar AB med knappt 2 000 anställda, Komatsu Forest, GE Healthcare AB och Coop Nord med omkring 400 anställda vardera. Antal företag per 1000 invånare är förhållandevis låg i jämförelse med andra kommuner. Vid en analys av statistik rörande arbetsmarknaden blir den förhållandevis stora andelen studenter i staden väl synlig..

I Svenskt Näringslivs ranking över de lokala företagsklimaten i Sveriges kommuner 2014 placerade sig Umeå på plats 124 av 290. Året innan hamnade man på plats 163 vilket alltså innebär en förbättring med 39 platser. Ny ranking offentliggörs den 26 maj.

Marknaden

I Umeå är kommunen störst ägare inom de flesta fastighetssegment. På bostadsmarknaden äger kommunen omkring 40 procent av det totala utbudet. Bland stora privata aktörer inom samma segment återfinns Akelius, Lerstenen, Franklin Fastigheter och Diös. På den kommersiella sidan förvaltar kommunen knappt 15 procent, vilket är mer än någon annan aktör. Balticgruppen, Diös, Gazette, Lerstenen, Norrporten och NP3 Fastigheter förvaltar sammanlagt dryga 40 procent av den resterande ytan.

Det råder en febril verksamhet vad gäller kontorsprojekt. Balticgruppen startar bygget av cirka 6 000 kvm vid Konstnärligt Campus under året. Lerstenen planerar ett projekt om 8 000 kvm i Umestans Företagspark. I kvarteret Fabriken startar Länsförsäkringar bygget av ett nytt kontorshus om cirka 7 000 kvm.

Handeln

Handeln är en av Umeås viktigaste branscher med omkring 3 100 anställda, fördelade på strax över 600 företag. Trots att handeln i kommunen omsätter nära

8 miljarder, finns det planer på att öka handelsytan med omkring 140 000 kvm inom de närmsta åren.

IKEA deklarerade att de ville etablera sig i staden och köpte en tomt på 22 hektar vid Entré Syd, strax söder om centrum. Nu har detaljplanen vunnit laga kraft och enligt planerna skall varuhuset öppna under vintern 2015/2016. IKEA Umeå blir det tjugonde varuhuset i Sverige.

Kontorshyrorna i Umeå har legat förhållandevis stilla under senare år. Hyror i A-läge återfinns normalt i intervallet 1 100 – 1 700 kr/kvm och har gjort så under ett antal år även om vissa undantag finns. Hyrorna i B-lägen kommer endast i undantagsfall över 1 000 kr/kvm, normalhyrorna här ligger i intervallet 800 -1 000 kr/kvm. Hyror för butiker i bästa läge ligger uppemot 3 000 kr per kvm. Här finns dock ett relativt stort spann beroende på läge, standard och andra parametrar.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter