Ulrika Andersson, uthyrare på Företagshus AB: Det är viktigt att inte fastna i bagateller

Ulrika Andersson, uthyrare på Företagshus AB, berättar om utmaningar i yrket, att vara en flexibel hyresvärd och att se saker från ett större perspektiv.

Hur skulle du beskriva den optimala hyresgästen?

- En hyresgäst med en organisation där det finns en fastighetsavdelning och som har hyrt lokaler tidigare är professionella att förhandla med. De är medvetna om vad det innebär att hyra lokal och vet vad de vill ha. Dessa verksamheter är oftast stora företag som har möjlighet att skriva långa kontrakt.

Vilka missuppfattningar kan dyka upp i samband med en uthyrning och hur jobbar du för att undvika dessa?

- Största utmaningen vid en uthyrning är att förstå hyresgästens behov. Missuppfattningarna handlar oftast om hur lokalen ska användas och att hyresgästen inte har koll på vilka myndighetskrav som ställs på verksamheten. Det gäller då att lyssna på hyresgästen, ställa rätt frågor och vara tydlig. En anpassning bör vara specificerad i detalj så långt det går i avtalet och under byggtiden är det viktigt med regelbundna byggmöten med representanter från både hyresgäst och hyresvärd.

Hur jobbar du för att möta en hyresgästs behov och krav?

- Ibland handlar det om att man måste få hyresgästen att förstå vad som är rimligt att begära för olika hyresnivåer. Finns ingen förståelse för detta är det oftast bättre att artigt avsluta diskussionen än att få en missnöjd kund. Men är vi väl överens och vi fått en bra hyresgäst vill jag gärna vara generös. I en långsiktig relation gäller det att både ge och ta, jag tycker det är viktigt att inte fastna i bagateller utan att se allt från ett större perspektiv.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

- Jag möter många drivna företagsledare och entreprenörer, de har ofta en härlig energi och historia som är inspirerande. Att jobba kreativt med att hitta lokallösningar är också väldigt roligt och stimulerande.

Hur är en bra uthyrare?

- För att förstå hyresgästens behov och lyckas med en uthyrning måste man vara lyhörd. Många gånger behöver du som uthyrare vara problemlösare eftersom det ofta krävs någon form av anpassning av lokalen för att den ska bli optimal för hyresgästen. Vissa uthyrningar kan ta lång tid och kräver mycket tålamod. Medan andra går väldigt snabbt och kräver snabba besked, då gäller det att kunna ta snabba beslut och vara flexibel.

Vad skulle du säga är det svåraste med ditt jobb?

- Ibland kan det vara en utmaning att få hyresgästen att förstå potentialen i en lokal, där man kan skapa fantastiska lösningar med enkla medel. Nystartade företag som söker lokal är ibland en risk och det är svårt att veta om de kommer att bestå. Att göra bedömningen om vilka företag man ska satsa på kan vara svårt. Men efter några år har man byggt upp en magkänsla som man ska lita på.

Hur tror du framtiden ser ut för uthyrningsbranschen?

- Vi ser en fortsatt efterfrågan på ändamålsenliga lokaler till rätt pris, så för vår del ser vi ljust på framtiden. Vi ska fortsätta vara lyhörda flexibla hyresvärdar.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter