Ulrica Sjölund, Uthyrare på Nordic PM: Tidsplanen är en viktig aspekt

Ulrica Sjölund, Uthyrare på Nordic PM, berättar om utmaningar med jobbet, hur hon möter en hyresgästs behov och krav och beskriver den ultimata hyresgästen.

Hur skulle du beskriva den optimala hyresgästen?

- Den optimala hyresgästen ser olika ut för olika fastigheter och fastighetsägare. Som konsulter där vi representerar flera fastighetsägare gäller det att veta vilka kriterier som behöver uppfyllas i varje fall. En hyresgäst som har ett långsiktigt tänk och en stabil verksamhet är ofta optimal men man behöver en bra mix.

Vilka missuppfattningar kan dyka upp i samband med en uthyrning och hur jobbar du för att undvika dessa?

- I många fall ska en lokal anpassas innan hyresgästen flyttar in. Där gäller det att vara tydlig med gränsdragningen i ett tidigt skede och se till att alla parter har samma bild av slutresultatet och respektive åtaganden.

Hur jobbar du för att möta en hyresgästs behov och krav?

- Det är viktigt att vara lyhörd och göra en bra behovsanalys för att få bra inblick i det lokalsökande företagets verksamhet och behov. Det ger mig bättre förutsättningar att hitta yteffektiva och ändamålsenliga lösningar som leder till bra hyresförslag. Eftersom vi på Nordic PM även arbetar med fastighetsförvaltning och långsiktiga hyresgästrelationer jobbar uthyraren så nära förvaltare och projektledare som möjligt för att kunna möta krav och behov från hyresgästen på ett sätt som även fungerar för fastighetsägaren.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

- Det roligaste är att knyta många kontakter och att få sätta sig in i olika företags vardag. Ingen uthyrning är den andra lik. Genom att vara en del i hela uthyrningsprocessen från första kontakt till inflytt får jag också vara en del i företagets resa till en ny lokal.

Hur är en bra uthyrare?

- En bra uthyrare är lyhörd och har en förmåga att skapa goda relationer. Att vara tillgänglig och att återkoppla snabbt är också viktigt. Man behöver vara en bra koordinator då uthyraren ofta är länken mellan hyresgäst, förvaltare, projektledare och byggentreprenörer som ser till att förhyrningen slutförs på ett bra och smidigt sätt.

Vad skulle du säga är det svåraste med ditt jobb?

- Det är ofta relativt långa processer vid uthyrning och det kräver både driv och tålamod. Tidsplanen är en viktig aspekt som måste finnas med i dialogen från dag ett.

Hur tror du framtiden ser ut för uthyrningsbranschen?

- Jag ser positivt på uthyrningsbranschens framtid. Vi ser idag en stor efterfrågan på lokaler med företag som växer. Utmaningen är att hitta lösningar för expansion med dagens låga vakansgrader.

Vad har du för tips till företag som söker ny lokal?

- Att göra en bra kravspecifikation som är förankrad inom företaget, så att man vet vad man letar efter och kan vara tydlig i sin förfrågan gentemot fastighetsägaren.

Vad är viktigt för hyresgästen att vara extra uppmärksam på när det är dags att skriva hyreskontrakt?

- De avtal vi använder oss av utgår ifrån branschstandard och är väl utarbetade. Det är dock viktigt som hyresgäst att gå igenom avtalet noggrant och förstå innebörden. Om man är ovan vid att läsa avtal kan det vara bra att låta en jurist göra en genomgång. Bilagor såsom gränsdragningslista och rumsbeskrivning är särskilt viktiga att vara helt överens om, så att det inte uppstår missförstånd i efterhand.

Vad ska man som hyresgäst tänka på i valet av hyresvärd?

- Att de värderingar och behov hyresgästen har återspeglas hos hyresvärden. I första hand är det nog läget och lokalens förutsättningar att motsvara företagets behov som utvärderas. Stabilitet, flexibilitet och långsiktighet är annars tre nyckelord som jag tycker kännetecknar en bra hyresvärd.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter