Ullevi Park med plats för lek

Med plats för lekfullhet, en park på taket, en miljöutmaning för blivande hyresgäster, en magnifik utsikt över Göteborg, möjligheten att se fotbollsmatcher från kontorsstolen och ett evenemangstorg utanför entrén. Snart är det dags för NCC Property Development att sätta spaden i backen till sitt Ullevi Park, som i första fasen blir ett nybyggt tillskott av 15 000 kvadratmeter kontorsyta, i stort sett mitt i Göteborg. I skrivande stund är Patrik Lund på NCC Property Development fullt upptagen med uthyrningsarbetet och håller på att diskutera med ett antal potentiella hyresgäster. Detaljplan och bygglov är framme. 50 procent av fastigheten ska vara tecknad och klar innan bygget sätter i gång. Och Patrik har stora förhoppningar om att kontrakt kan börjar skrivas under första kvartalet på det nya året. Vi bygger inte på spekulation, det har det aldrig varit tal om. Vi hoppas komma igång i mars, sedan har vi en lång byggtid framför oss. Vi räknar med att vara klara tidigast Q3 2012. Att komma ur marken är den tunga biten. I första fasen byggs en lågdel på åtta våningar och en högdel på totalt 16 våningar. Totalt kommer det att finnas möjlighet att erbjuda 30 000 kvadratmeter i Ullevi Park när även marken bredvid blir detaljplanelagd. Då byggs en lika stor huskropp, något som Patrik dock tror ligger fem-sex år fram i tiden. Ullevi Park är vänt mot Skånegatan med den låga huskroppen först, allt i enlighet med Göran Johanssons vision om att skapa fri sikt från Drottningstorget mot Ullevis silhuett. Genom att vända byggnaden skapas på ett naturligt sätt också en öppenhet framför Ullevi Parks entré. En torgliknande plats som ska förberedas för att kunna kläs om till festkostym. Här ska det vara möjligt att skapa en mötesplats när vi har större evenemang på gång i Göteborg, förklarar Patrik. Platsen kan även komma att bli aktuell för olika kundevenemang, både för våra hyresgäster och externa företag. Torget kan användas till så mycket, förbereder vi för flexibilitet finns det många möjligheter . I entréplan ska det finnas tre olika typer av service i form av en servicebutik med sena öppettider, ett café och en lunchrestaurang med en duktig aktör som även kan hitta möjligheter till aktiviteter och evenemang. Vi vill skapa ett liv i entréplan efter kontorstid, betonar Patrik. Här ska det lysa, man ska se att det händer något i huset. Besökare och hyresgäster ska välkomnas av lekfulla, mjuka glasformer runt fasaden i bottenplan. Arkitektbyrån White har ritat in en sorts glasad organism som ska bryta fyrkantigheten och som tränger sig ut ur fastigheten. Vi kommer också att jobba med en genomsiktlighet genom entréplan till parken bakom. För en park, i gott söderläge, ska det bli, i god samklang med namnet Ullevi Park. Patrik förklarar bl a tankarna på ett orangerie som man öppnar upp på sommaren, men beskriver även den minst sagt annorlunda idén om en park på taket till låghusdelen. En sorts Ullevi Park 2, en rekreationsyta med möjliga promenadstråk. Ordet lekfullhet är ett återkommande värdeord. Patrik pratar om att ta in lekfullheten både i trapphusen, i entrén, i parken och på torgytan utanför. Ullevi Park ska sticka ut och i det vita huset med glas och trästruktur ska företag ha chansen att skapa sig en ny profil och stärka sitt varumärke. Här vill vi ge företag möjlighet till en nystart, säger Patrik. Det finns en positiv kraft i en flytt, det är ett ypperligt sätt att lyfta sitt varumärke. Ullevi Park innebär verkligen ett profilläge och här ska man känna stolthet i att ha sitt kontor. Det är ett av våra mål. Mitt emellan två arenor startar här evenemangsstråket med allt sitt innehåll och det är även en av de större infarterna till Göteborg. Här gör man an staden och Ullevi Park kommer att bli ett riktmärke, likt Lilla Bommen, fast i ett annat läge, i en ny del av centrum. Jag tror att de företag som sätter sig här är publika och vill synas. Här kan de utgå från ett vitt papper och påverka väldigt mycket själva. De kan sätta sin egen själ och prägel på sina lokaler. Det vita papperet kommer också att ha gröna toner eftersom NCC nyligen fått fastigheten förhandsklassad enligt BREEAM, NCCs första i Göteborg. BREEAMS helhetstänk ger bl a poäng för att marken som använts inte är ny naturmark. Fastighetens centrala läge bidrar också till en klimatsmart arbetsplats med bra kollektivtrafik och cykelvägar. Här finns både fjärrkyla, separata mätningar av vatten, el och värme och koldioxidstyrd ventilation. Givetvis når man även upp till GreenBuilding-siffror med 25 procent lägre energiförbrukning. BREEAM-klassificeringen innebär ytterligare en möjlighet för företagen att profilera sig och för oss att profilera huset. Vi lämnar en hel del öppet för hyresgästerna så att de ska kunna skapa något som stärker även deras varumärke och som även gör den här fastigheten ännu mer speciell. Vissa företag vi diskuterar med nu får en inbjudan, men vissa får en utmaning – att hitta småprojekt i projektet i form av ett antal detaljer som sticker ut. Vi utmanar företagen att hitta dem tillsammans med oss. Det handlar om viljan att ligga i framkant i utvecklingen. Tanken med utmaningarna är att hitta saker utöver de vanliga miljöåtgärderna, för att kunna bidra ytterligare. Alla blivande hyresgäster kommer även att erbjudas en utbildning hur de ska leva och vistas i fastigheten på mest miljövänliga sätt. Ett nytt helhetsgrepp som även kommer att gälla för kunder som köper sitt boende av NCC. Det miljöprogrammet kommer att vara klart och lanserat innan Ullevi Park invigs. Vi vill ge företagen en chans att aktivt delta i sin egen miljöprofilering och försöker inte att låsa någonting förrän i absolut sista stund, avslutar Patrik.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter