Uddevalla ser samverkan som en framgångsfaktor

Med en spännande branschbredd, fina boendemiljöer, fruktbara samarbeten och en av Sveriges bästa djuphamnar står sig Uddevalla bra i konkurrensen. Och många spännande förfrågningar ligger i pipelinen.

Uddevallabron. Foto: Mikael Reinhardt

Uddevallabron. Foto: Mikael Reinhardt

Handel är den starkaste branschen i Uddevalla, men enligt Sophie Carling, Näringslivsutvecklare Uddevalla Kommun, finns här mycket annat.

- Jag skulle säga att vi har allt, både handel och rymdindustri, men även bygg är en stark näringsgren. Bredden finns verkligen och här finns många att samarbeta med. Bara under 2015 registrerades 304 nya företag.

Mindre sårbara

Av Uddevallas cirka 5 000 företag är de flesta småföretag.

- Både branschbredden och det faktum att vi idag har flera små och medelstora företag gör oss mindre sårbara vilket är en stor fördel.

Fler fördelar är tillgången till den egna djuphamnen, en av Sveriges bästa, fina boendemiljöer, flera av dem vattennära, närheten till Göteborg och det logistiska läget.

- Vårt läge alldeles vid E6 och 44:an, med närhet både till Oslo och Göteborg plus närheten till lokal flygplats, är en av många anledningar till många förfrågningar. Sammanfattningsvis kan vi erbjuda storstadsfördelar med attraktivare priser.

Just nu finns många spännande förfrågningar i pipelinen, många kan Sophie Carling dock inte avslöja ännu.

- Men jag kan berätta att bl a Kentucky Fried Chicken vill komma hit, just tack vare vårt läge vid E6, och det känns ju väldigt roligt. Vi bearbetar ständigt nya varumärken som kommer till Sverige.

Samarbeten

En annan viktig framgångsfaktor stavas samarbete. Både i och utanför Uddevalla.

Näringslivschef Sophie Carling.

Näringslivschef Sophie Carling.

- Samverkan är den enskilt viktigaste faktorn till mycket, menar Sophie Carling. Vi har flera värdefulla nätverk i staden, många entreprenörer som jobbar för samma sak och som är mer än villiga att hjälpa till och slussa förfrågningar och annat vidare. När man kan hitta en lösning via hjälpen från flera olika personer känns det extra roligt!

Utanför Uddevallas kommungräns samarbetar man också, exempelvis både inom Trestad och Position Väst.

- Vi inom Trestad känner varandra väl och inom Position Väst samarbetar 17 kommuner för att utveckla näringslivet. Vi ser en tillväxtzon mellan Oslo och Göteborg och hjälper varandra, och hela regionen, för att nå framgång.

Årets stadskärna 2020

Förutom flera spännande förfrågningar är det en hel del annat på gång i Uddevalla. Man siktar bl a på att bli Årets Stadskärna 2020 och Marianne Sörling tillträdde som ny centrumledare 1 januari.

– Efter elva år i Göteborg kände jag att jag hade hamnat i en förvaltarroll vilket inte riktigt passar mig. Jag älskar att hitta lösningar och att driva projekt. Här känns Uddevalla centrum väldigt spännande eftersom det finns både svårigheter men framför allt stora möjligheter att ta sig an.

Planen är att under våren 2016 ta fram en tydlig handlingsplan där samverkan mellan Uddevalla kommun, aktiva föreningar, fastighetsägare och näringsägare utgör själva grunden.

– Något jag har noterat redan nu är att man inte hamnar i Uddevalla centrum per automatik utan det är lätt att bara åka förbi. Det borde gå att ändra på. Jag tror också starkt på samverkan och att det finns goda möjligheter att kunna få handeln att fungera i både Torp köpcentrum och inne i stan.

Projekt för att utvecklas

Uddevalla jobbar även med en ny handelsstrategi, flera projekt gällande Gamla Göteborgsvägen ska starta, Kungsgatan ska byggas om och ett nytt badhus ska byggas. Uddevalla kommun deltar också, tillsammans med fem andra kommuner, i ett nytt Interreg Sverige-Norge-projekt, ”Urban platsinnovation”.

- Projektet drivs av oss på Tillväxtavdelningen och syftar till att få mer kunskap om hur man kan göra centralorterna mer attraktiva och ta fram utvecklingsstrategier.

Ett annat spännande projekt handlar om sambandet mellan kultur, kreativitet och innovationskraft. Och inte bara inom de kreativa näringarna utan också i de branscher som man inte traditionellt sett uppfattar som kreativa. Med detta som bakgrund har Fyrbodal gått in i en kartläggning av områdets kreativa kraftfält. Med stöd i forskning arbetar Christer Gustafsson, professor vid Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård och Uppsala universitet, med detta. Och med hjälp av kartläggning och algoritmer kan man se både nuläge och förutsägningar för framtiden.

- Det här handlar också om samarbete, bl a med University of Colorado och Chalmers, och visar att vi jobbar med så otroligt många olika saker för att utvecklas. Vi är även den första kommunen i Sverige som sedan hösten 2007 jobbar med en maritim strategi. I samarbete med västsvenska Turistrådet är syftet att utveckla Uddevalla till ett maritimt centrum som ska attrahera besökare och företag från omvärlden. Att etablera Uddevalla som modell för det goda livet vid havet och utnyttja vårt kustnära läge, avslutar Sophie Carling.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter