Tyst i klassen!

Örat är ett av de sinnen som aldrig får vila, det arbetar även när vi sover. Många är vi som snabbt blir klarvakna om vi hör något ljud som inte ska vara där. På dagen störs örat även av massa andra ljud, även när vi är inomhus i offentliga lokaler där dessutom många människor vistas samtidigt. Undersökningar visar att oljud faktiskt kan göra oss sjuka.

I skolans värld t ex är det av största vikt att se över akustiken och försöka få ner ljudnivån. Skolan är inte densamma i dag som den har varit, undervisningen är mer varierad idag jämfört med den klassiska katederundervisningen. Detta gör att äldre klassrum inte är lämpliga för den nya sortens undervisning.

Absorbenter dämpar

Visst dämpar mattor, gardiner och stoppade möbler, men de dämpar långt ifrån alla ljud. Mattor och dylikt är bra på att dämpa de höga frekvenserna, dvs alla ljusa toner, men de låga frekvenserna, basljuden, finns kvar. Det optimala är givetvis att ljudet dämpas jämt över alla frekvenserna.

Vad man kan göra då är att montera ett heltäckande undertak, på så vis kan man även gömma ventilationsrör och elkabeldragningar samtidigt som akustiken blir bättre. Det man ska se upp med är att det inte blir skivor i taket med dålig absorption. Det som är lite billigare är oftast lite sämre på att dämpa ljud. Ju tjockare undertaksskivorna är desto bättre blir de på att dämpa ljud. Tyvärr finns det fler faktorer som påverkar absorptionen av det befintliga undertaket.

En billigare och enklare lösning är att montera singelabsorbenter i taket och på väggar om det skulle behövas. Singelabsorbenter bildar inte en heltäckande yta som ett undertak, men kan med dagens design höja helhetsintrycket i offentliga lokaler rejält.

Det behövs cirka 40 procent takintäckning av absorbenter av tjockleken 50 mm för att bygga bort ljudproblemen i ett klassrum exempelvis.

Tovad ull tystar

Göteborgsföretagaren Eva Eriksson har funnit ett annat enkelt sätt att få tyst i svenska klassrum. En ny enkel typ av tassar för stolar med stålrörsben dämpar nämligen skrapljudet nästan helt. Det störande stolskrapet är inte bara irriterande utan kan ge tinnitus. Dämpar man klassrummen med för många ljudabsorbenter kan lärarna istället utveckla stämbandsproblem. Stoltassen Silent Socks har tagits fram med hjälp av bland andra Almi Företagspartner Väst.

Skrapljud från stolar uppstår av vibrationer när benen hackar mot golvet. Om man istället får dem att glida upphör vibrationerna och därmed ljudet. Tennisbollar med skurna hål är bra, men inte en rationell lösning. Eva Eriksson tog med hjälp av en akustiker fram en tass av tovad ull med en invändig hållare av syntetgummi. Tassarna tillverkas i Sverige. Kostnaden för en klassuppsättning är lägre än en investering i ljudabsorberande plattor för motsvarande resultat.

– Den yttre tovade ullstrumpan är ekologisk, självrenande och tåligt. Den invändiga gummibollen gör att tassen sitter kvar, säger hon. Hela tassen är tvätt- och torktumlingsbar, säger Eva i ett pressmeddelande.

Beroende på vilken stol och vilket golv som Silent Socks testades på, dämpades ljudet med upp till 20 dB(A). En dämpning med ca 10 dB(A) motsvarar vanligtvis en upplevd halvering av ljudstyrkan.

Mattor en ren lösning

Ett flertal vetenskapliga undersökningar bekräftar att buller kraftigt påverkar känslan av välbefinnande. Att lägga in textila golv är en av de åtgärder man kan vidta för att förebygga buller och bestämmer man sig tidigt, redan vid planeringsstadiet, kan man reducera ljudnivån rejält. Mattan har en dämpande effekt på buller. Med textila golv kan bullernivån sänkas med 25-30 dB, att jämföras med 5-15 dB för hårda golv. Förutom att de eliminerar buller har textila golv goda ljudabsorberande egenskaper. Mattor gör att ljudet endast har hälften så lång efterklang som hårda golv. Man märker mattans förmåga att absorbera ljud på platser där många människor samlas, t ex skolor, kontorslandskap, kontorsentréer och i bibliotek.

Tack vare mattors dammbindande egenskaper skapar textilgolv ett bra inomhusklimat, något som är viktigt i lokaler där många människor vistas. I rum med textilgolv binds dammet i mattluggen tills det dammsugs bort. På hårda golv virvlar dammet upp vid drag och då man går på golvet. I rum med textila golv kan koncentrationen av damm vara ner mot hälften av den i rum med hårda golv. Och mindre damm minskar riskerna för alla allergiker. Mattor har ofta fått skulden för kvalsterallergi, men en allergiker kan mycket väl vistas i ett rum med textilgolv, förutsatts att det rengjorts rätt och regelbundet. Men för de personer som inte är allergiska mot exkrement från dammkvalster utgör kvalster i sig inga problem.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter