Två frågor i fokus, Skåne. I vilket skick ska lokalen lämnas?

I vilket skick ska lokalen lämnas vid en flytt och vad ska ett flyttande företag tänka på vid val av fastighetsägare om man väljer mellan två likartade lokaler? Det är detta nummers två  frågor i fokus. Läs vad vår panel av fastighetsägare svarar.

1. Det är vanligt att lokalen anpassas efter hyresgästens verksamhet, men i vilket skick ska lokalen lämnas när hyresgästen flyttar?

Anne-Louise Carlsson, Stena Fastigheter:

Porträtt4Anne-louise

Porträtt4Anne-louise

-  När lokalen ska avflyttas ansvarar hyresgästen för att till sista hyresdagen ha tömt och städat lokalen och att lämna den i godtagbart skick. Vad som är godtagbart skick är ofta en överenskommelse mellan hyresgästen och hyresvärden. Det kan till exempel röra sig om egna installationer som hyresgästen utfört eller andra ändringar av lokalen men även skador som ska repareras. Jag rekommenderar att i god tid komma överens om vad som ska återställas och vad som eventuellt kan lämnas så uppstår inte några diskussionspunkter vid avflyttningsbesiktningen. När det gäller skick så tar man i beaktning hyrestid, normalt slitage och hyresgästens underhållsplikt.

Louise Appelros, Kungsleden:

Louise Appelros, Uthyrare, Kungsleden

Louise Appelros, Uthyrare, Kungsleden

-  I avtalet anges att hyresgästen ska återställa lokalen i godtagbart skick, bortsett från normalt slitage. Har hyresgästen orsakat skador som inte innefattas av normalt slitage ska dessa alltid återställas. Om hyresgästen själv gjort förändringar i lokalen som lett till en standardförbättring är det upp till hyresvärden att bestämma om hyresgästen ska återställa eller ej. I de fall parterna inte avtalat om annat har hyresgästen inte rätt till någon ersättning för att denne lämnar lokalen i ett bättre skick. Om hyresvärden kräver att lokalen ska återställas till det ursprungliga skicket ska hyresgästen göra detta innan hyresförhållandet upphör. I annat fall kan hyresgästen bli ersättningsskyldig för uteblivna hyresintäkter. Inredning och utrustning som hyresgästen har installerat, och som inte kan tas bort utan större ingrepp, kan benämnas som fast egendom, dessa inredningar/utrustningar ska hyresgästen lämna kvar vid flytt.

Marie Eriksson, Newsec Asset Management:

Marie Eriksson, Teamleader Office Leasing, Newsec Asset Management

Marie Eriksson, Teamleader Office Leasing, Newsec Asset Management

- Hyresgästen har ansvar för det inre underhållet och att lokalen är väl omhändertagen och avlämnas i ett gott skick. Om inte annat avtalats ska lokalen överlämnas i samma skick som vid inflytt men visst överseende brukar finnas för åldersslitage. Har hyresgästen gjort specifika anpassningar för verksamheten är regeln att dessa ska återställas i ursprungligt skick. I dialog med hyresvärden kan det dock finnas skäl att behålla anpassningen med t ex den borttagna väggen eller platsbyggda bokhyllan. Att tänka på är att el/data installationer också omfattas av kravet på återställande.

2. Vad ska ett flyttande företag tänka på vid val av fastighetsägare om man väljer mellan två likartade lokaler?

Anne-Louise Carlsson, Stena Fastigheter:

-  Det är väldigt individuellt men jag själv skulle välja den fastighetsägare som bäst förstår verksamhetens affär. En fastighetsägare som engagerar sig så att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet och som också är lyhörd och har förmågan att lösa verksamhet-ens behov. Hyresgästen och fastighetsägaren ska ofta ”leva” med varandra under flera år och då både underlättar det och blir ett framgångsrikare samarbete om relationen är god. Att fastighetsägaren finns representerad lokalt och är lättillgänglig är också en trygghet.

Louise Appelros, Kungsleden:

- Kolla upp vad fastighetsägaren har för strategi. Är hyresvärden öppen för kundens önskemål och långsiktig i sitt fastighetsägande/förvaltande? Om hyresvärden har ett större bestånd av fastigheter på orten öppnar det upp för möjligheter om lokalbehovet skulle förändras.

Marie Eriksson, Newsec Asset Management:

- En fastighetsägare med en stabil ekonomi, vilja till utveckling och långsiktighet i sitt ägande är ett bra val. Viktigt är också att titta på fastighetens/lokalens underhåll och den allmänna trevnaden i entré och allmänna ytor. En stor fastighetsägare har bättre möjlighet att vara flexibel och möta hyresgästens behov att byta till större/mindre lokal inom beståndet. En professionell hyresvärd erbjuder också en kompetent förvaltningsorganisation.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter