Tror på kluster och e-handel

Catena kan erbjuda flera olika logistikmöjligheter i Skåne. Ett exempel är det med PEAB samägda projektet Sunnanå i Burlöv. Här har man byggt en ny terminalbyggnad till DHL Freight och räknar med att kunna bygga en anläggning till på 50 000-60 000 kvm, för flera aktörer. Att kunna skapa kluster kring en terminal är nämligen något Catena tror på.

Tomten i Burlöv är på 270 000 kvm och med möjligheten att bygga ytterligare 50 000-60 000 kvm riktar Catena och PEAB sig även framöver främst till större aktörer. Dock beror allt på marknad och efterfrågan, menar Mikael Halling, Vice VD Catena.

- Vi funderar på att kanske även rikta oss till de mindre aktörerna på marknaden. Idag efterfrågas oftast ytor mellan 10 000 kvm och 30 000 kvm, men det finns även företag som frågar efter 3 000 kvm, även om de inte syns så mycket. I första hand kommer vi att fortsätta bygga till större företag i Sunnanå men det är inte alls omöjligt att vi bygger till ett antal kvadratmeter som vi börjar hyra ut till mindre aktörer. Inget beslut är taget men vi funderar i de banorna.

Är man intresserad av att etablera sig i Sunnanå kan man vara på plats redan inom ett år.

- Bygglovsprocessen tar cirka tio veckor och sedan har vi en byggtid på nio månader. Att kunna leverera inom ett år är väldigt bra, konstaterar Mikael Halling.

Läge, läge, läge

När Catena utvecklar nya områden finns ett antal kriterier som måste vara uppfyllda.

Mikael Halling, vice VD, Catena Fastigheter.

Mikael Halling, vice VD, Catena Fastigheter.

- Projekt Sunnanå är egentligen ett skolexempel på hur vi vill jobba, konstaterar Mikael Halling. Om vi börjar med läget blir det inte så mycket bättre. Området kan ses från motorvägen, har en direkt avfart från en Europaväg med direkt förbindelse till Köpenhamn, Malmö och uppåt landet och ligger dessutom nära Malmö hamn och tätbefolkning. Alla områdena vi satsar på måste ligga antingen nära hamn, järnvägsknut eller vid motorväg. Det är läge, läge, läge för logistik som gäller och här är alla rätt.

Något annat som är viktigt när Catena bygger nytt är möjligheten att kunna skapa kluster.

- Att bygga en terminal där gods snabbt kan komma in och ut och sedan klustra runt den med annan typ av lagerverksamhet är viktigt. Ett område med en terminal blir automatiskt en stor uppsamlingspunkt och alla aktörer dras till ett sådant läge.

E-City i Ängelholm

Catena utvecklar och klustrar även i andra lägen i Skåne.

- Vi söker mark i lägen vi tror på och gör på liknande sätt både i Helsingborg och Ängelholm.

I Ängelholm är det e-handeln som sätts i fokus i och med ett område i Norra Varalöv som omfattar möjlig logistikyta om 77 000 kvm, både för stora och små aktörer. Andra etappen av tre ska nu sättas igång och i samband med det väljer man även att ge området namnet E-CITY Engelholm.

- Med stolthet känner jag att vi har en bärande idé även med satsningen på e-handelslogistik och tanken att möta kunden tidigt i processen bidrar till en utveckling av ett helt nytt koncept inom logistik, säger Catenas VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

Nytt är framtiden

Att anpassa sig efter marknaden är ett måste, enligt Mikael Halling, och redan nu har andra synsätt börjat gälla. Och framgång kommer företagen främst att nå i nybyggda logistikanläggningar.

- I dag tittar man över den totala logistikkostnaden för en produkt. Allt handlar om att optimera genom att förlägga sig i rätt läge, ha rätt teknisk utrustning och på olika sätt minska kostnader. Och minska sina kostnader gör man främst genom att bygga nytt, det inser de som är långsiktiga. Att optimera handlar om att investera.

Vad händer då med de gamla anläggningarna?

- Många äldre fastigheter ligger i dag i bra områden och jag är fullständigt övertygad om att de kommer att konverteras framöver, främst till bostäder. Att de blir tomställda kommer inte att göra skada, avslutar Mikael Halling.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter