Trollhättan lockar med nya branscher

Trollhättan har alla förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt. Med nya, spännande branscher som lockar, en högskola, en unik teknikpark, en internationellt konkurrenskraftig industri och en infrastruktur som knyter ihop Trollhättan med Göteborg finns mycket på plats.

Inkubatorverksamheten på Innovatum är viktig för Trollhättans näringsliv.

Inkubatorverksamheten på Innovatum är viktig för Trollhättans näringsliv.

Dick Eriksson har varit näringslivschef i Trollhättans kommun i två år och har tydliga mål att jobba mot.

- Mitt arbete går ut på att öka Trollhättans attraktionskraft, vi måste attrahera människor med olika egenskaper. Det finns två tydliga mål i kommunen; vi ska vara 70 000 invånare år 2030 och skapa 8 000 nya jobb. Och båda hör verkligen ihop. Mitt arbete handlar främst om att skapa de nya jobben och då blir det viktigt både med nyföretagande, nyetablering och få de befintliga företagen att överleva och växa.

Nya branscher attraherar

Trollhättans näringsliv är brett, det märktes tydligt efter Saabs konkurs, menar Dick Eriksson.

Dick Eriksson, Näringslivschef.

Dick Eriksson, Näringslivschef.

- Den här bredden är viktig, menar Dick. Ett av de tydligaste bevisen är att vi hade högre arbetslöshet innan konkursen än vad vi har idag. Nya branscher, med stor potential, har tillkommit.

Två av dem, flyg och rymd, är viktiga pusselbitar för framtiden.

- Detta tack vara GKN Aerospace, som är nästa generation efter Volvo Aero. De är globalt ansvariga inom ”engine” och har sitt huvudkontor här. Inom den divisionen bygger man strategiskt upp en underleverantörstruktur och skapar på så sätt tillväxt, i synnerhet här i Trollhättan. Och på Innovatum har man nu stort fokus på rymd och startade en rymdinkubator för en månad sedan, under ESA (Europas NASA). Det finns endast tre sådana noder i Sverige, i Luleå, Uppsala - och Trollhättan. De här två pusselbitarna symboliserar olika marknader men har mycket gemensamt och symboliserar unika branscher med egen attraktionskraft.

Fordonsindustrin mår bra

Givetvis spelar den allmänna konjunkturen också stor roll för Trollhättans välmående.

- Ett av våra viktiga ben är ju fortfarande fordonsindustrin och den totala bilden i Västsverige är ju all time high, konstaterar Dick Eriksson. Aldrig har väl framtidsutsikterna varit så goda som just nu, det känns såklart bra.

Viktigt är också kopplingen till Göteborg.

- Dubbelspåret och E45 har ändrat förutsättningarna. En del av våra ingenjörer arbetar i Göteborg men kan bo kvar här. Göteborg ligger endast en halvtimme bort med tåget.

Fler möjligheter

Förutom en pågående utbyggnad av Innovatum (läs mer på sidan 20 - reds, anm.) pågår flera projekt i staden och det skapas många möjligheter för etablering.

- Vi har gott om möjligheter i bra lägen och har hittills inte behövt säga nej till någon.

Kommunen förfogar själva över det största området som just nu håller på att vidareutvecklas.

- Det handlar om en utökning av handelsområdet Överby, vi startar snart den andra etappen där. Vi har även startat planerings-arbetet för ytterligare två stora områden, vilket känns spännande.

Även projekt Nya Älvstaden ska nu ut på samråd.

- På andra sidan centrum och älven planerar vi för 1 500 nya lägenheter plus 500-600 arbetsplatser. Även söder om staden längs E45, Alingsåker, håller vi på att planera för ett jättestort område som blir av stor vikt för framtiden. Bostadsproduktionen behöver komma upp på radarn och nu börjar det äntligen märkas. Vi har tre riktigt duktiga kommunala bolag, Trollhättans Tomt AB, Eidar AB och Trollhättans Energi, som i dag är duktiga på att jobba ihop.

Utvecklingen av stadskärnan är också uppe på agendan.

- I oktober köpte Argora retail upp gallerian inne i Trollhättan. De äger sammanlagt 23 gallerior i Sverige med enda fokus på att utveckla stadskärnor. Det känns som om de kommer att bidra med mycket, avslutar Dick Eriksson.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter