Tredje gången gillt för centrum

Staden bygger ny stad. Tidigare storslagna planer har lagts till handlingarna och i ett tredje försök ska Mölndals centrum äntligen få förvandlas till en attraktiv och trivsam innerstad för Mölndalsborna. I samklang med den kvartersstruktur som redan finns skapas bostäder, kontorshus, nya verksamhetslokaler och en galleria. Och gator, torg samt mötesplatser byggs om när Mölndals Stad nu själv håller i taktpinnen.

Johan Gerremo</p><p>Projektledare </p><p>Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadskontoret</p><p>Mölndals Stad

Johan Gerremo

Projektledare

Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadskontoret

Mölndals Stad

Sedan 2004 har det funnits planer på att omvandla Mölndals centrum. Det gigantiska omvandlingsprojekt som drogs igång 2006 hade fokus på att skapa en regional handelsplats. I dag, efter en komplex resa, har Mölndals Stad, utifrån samråd och medborgardialog, brutit upp planerna i mindre delar och landat i ett betydligt mer hanterbart projekt.

- Detta känns mer realistiskt och genomförbart för Mölndal, konstaterar Johan Gerremo, Projektledare Stadsbyggnadskontoret Mölndals Stad. Vår målbild är att skapa en attraktiv stadskärna med en aktiv och livlig innerstad som är till för Mölndalsborna. Vi tror verkligen på detta, alla vill att det ska bli bra. Vi knöt till oss samarbetspartners tidigt och drar nytta av varandras erfarenheter. Detta är verkligen ett samarbete, men nu är det Staden som håller i taktpinnen. Denna gång äger vi all mark själva vilket betyder att vi har bättre kontroll. Det är Stadens projekt på ett annat sätt.

Efterlängtat

Mölndals Stad har precis landat Vision 2022, en gemensam framtidsbild som tagits fram för att ”Mölndal ska bli en ännu bättre stad för alla som bor och verkar här”. Och Mölndal vill växa, det vittnar flera andra pågående och planerade bostadsprojekt om.

- Även planerna för innerstaden realiserar de här tankarna och gör att visionen inte bara blir ord. Men man ska vara medveten om att det vi gör är något unikt. Att ta ett helhetsgrepp och förändra så här centrala delar av en stad är det inte många som varken kan och vågar. Att resan hit därför varit både lång och komplex är nog egentligen inte så konstigt. Det fanns en skepsis till det förra stora projektet, men nu visar vi att vi tagit till oss alla synpunkter från invånarna och nu lanserar något annat. Något som passar in i stadens struktur, något som vi tror att alla Mölndalsbor längtar efter.

Öppen dialog viktigt

Att fortsätta med en öppen dialog och kommunicera med invånarna är något som blir väldigt viktigt även framöver, tror Johan Gerremo.

- Tre projekt ska kunna gå igång samtidigt, det blir mycket stök och bök här under ett antal år och stora delar av innerstaden måste stängas ner och flyttas under byggtiden. Utmaningen ligger i att hela tiden informera om vad som händer, vilka alternativ som finns, och få stadskärnan att fortsätta leva under hela resan.

Gatuperspektiv Mölndals bro. Bild:  Rstudio for architecture  och Arkitekterna Krook & Tjäder

Gatuperspektiv Mölndals bro. Bild: Rstudio for architecture och Arkitekterna Krook & Tjäder

Mycket på gång

Tre detaljplaner pågår nu i stort sett parallellt. Förutom NCC Property Development är stadens eget bostadsbolag Mölndalsbostäder en viktig aktör i innerstadsomvandlingen när man ska utveckla den kvartersstruktur som redan finns. Efter hand kommer fler exploatörer att knytas till projektets olika delar. Mölndalsbostäder ansvarar för områdets norra delar där man norr om Brogatan ska rusta upp och förtäta med nya lokaler för handel och verksamheter plus nya bostäder. NCC bygger både bostäder, ett runt kontorshus på 22 000 kvm och en galleria på 30 000 kvm.

- Söder om Mölndals Bro byggs en ny stor livsmedelsbutik, bostäder och ett parkeringsdäck. Vi tänker oss också att skapa ännu fler bostäder runt Scandic Hotell, men i ett senare skede. Staden ansvarar främst för gator, torg och mötesplatser, förklarar Johan Gerremo.

Samverkan och komplement

Först ut är kontorshuset som förhoppningsvis kommer att börja byggas redan nästa år. Handelsplanen är dock mest prioriterad, menar Johan Gerremo.

- Det är ingen underdrift att centrum haft det tufft en längre tid, men flera av våra butiker har trots en negativ utveckling kunnat blomma och vågat satsa och nu är det många som vill vara med och skapa en bra mix. Det är vår ambition att de olika delarna i stadskärnan ska samverka och komplettera varandra och erbjuda ett varierat utbud av lokaler i olika storlekar och prisnivåer.

Äntligen!

Målet är att ge Mölndalsborna en stadskärna där de kan handla, leva, bo och ha ett nöjesliv på hemmaplan.

- Mölndalsborna ska verkligen känna att detta är deras stad, de ska inte behöva åka härifrån. Och här ska man kunna fortsätta umgås som man gör i dag. Visst har vi mycket arbete framför oss, men det känns som om det är mer medvind nu, både politiskt och från invånarnas sida. Det känns otroligt spännande att äntligen kunna agera, inte bara prata om förändring, avslutar Johan Gerremo.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter