Trafiksituationen i Västra Hamnen

Malmö stads lösning på den ansträngda trafik-</p><p>situationen i Västra Hamnen är att få fler att gå, cykla och åka kollektivt. ett införande av längre bussar ska göra att fler passagerare ryms och att det blir trevligare att ta bussen till och från Västra Hamnen. Bild: Nobina

Malmö stads lösning på den ansträngda trafik-

situationen i Västra Hamnen är att få fler att gå, cykla och åka kollektivt. ett införande av längre bussar ska göra att fler passagerare ryms och att det blir trevligare att ta bussen till och från Västra Hamnen. Bild: Nobina

Allt fler, både fastighetsägare och hyresgäster, uttrycker att trafiksituationen i Västra Hamnen är undermålig. Att området vuxit i snabb takt, men att infrastrukturen inte utvecklats i samma takt som resterande delar av Västra Hamnen.

Enligt Camilla Morland, trafikutvecklare på trafikkontoret i Malmö stad, har deras bevakning av trafiksituationen i Västra Hamnen visat att det visst uppstår köer, men inte att situatioen skulle vara problematisk.

– Det mesta fungerar utmärkt. Det kan hända att man jämför med hur trafiken flöt på när Västra Hamnen var ett industriområde där främst Kockums satt. I dag är det en stadsdel med stadskaraktär med mycket mer människor, då är det inte konstigt att det uppstår köer i rusningstrafik.

Krävs Förändrat beteende

Malmö Stad vill att Västra Hamnen byggs ut, säger Camilla Morland och konstaterar att fler människor därmed naturligtvis kommer behöva ta sig dit och därifrån. Men om biltrafiken skulle öka mycket kommer det inte fungera med de tre infarter som finns i dag.

– Så det gäller att ändra på ett beteende. När många ska få plats på Västra Hamnen måste vi använda ytorna effektivare och lösningen på det är att fler går, cyklar och åker kollektivt.

Längre bussar och fler broar

Idag utgörs malmöbornas resor till 40 procent av resor med bil, ett mål som Malmö stad satt upp för att förbättra trafikmiljön är att minska dessa till 30 procent till år 2030. För dem som pendlar in till Malmö stad görs 60 procent av resorna med bil, målet där är att minska dessa till 50 procent.

Kollektivtrafiken fungerar bra i dag, men givetvis kan man alltid göra förbättringar. Tre busslinjer går i dag ut till Västra Hamnen. Under 2014 kommer en av linjerna få extra långa bussar, så kallade superbussar, för att fler ska kunna få plats och för att det ska bli trevligare att åka buss till och från Västra Hamnen. Över huvudtaget ska den sträcka som bussarna går genom staden ses över för bättre och snabbare busstrafik, berättar Camilla Morland.

Nytt trafikljus

I juni beslutade tekniska nämnden att korsningen Isbergs gata/Stora Varvsgatan i Västra Hamnen ska få trafikljus. Förhoppningen är att detta ska leda till en säkrare trafikmiljö, bland annat för cyklister och gående, samt färre bilköer. För att ytterligare förbättra trafiksituationen får bussar ett eget körfält och en egen trafiksignal.

– Ibland, under vissa omständigheter, är en ljusreglering helt enkelt bästa lösningen för att hantera stora flöden av trafik. På denna plats i Västra Hamnen är en ljusreglerad korsning det som behövs för att sortera upp trafiken, säger Anders Rubin (S), ordförande i tekniska nämnden.

Genom att bygga ytterligare två broar ut till Västra Hamnen ska det förbättras för gång- och cykeltrafikanter. En av dessa broar kommer också användas av kollektivtrafiken.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter