Tips inför jakten på ny lagerlokal

Corems fastighet Veddesta 2:31 i Järfälla. Foto: Per-Erik Adamsson

Corems fastighet Veddesta 2:31 i Järfälla. Foto: Per-Erik Adamsson

Fokusera på vilken flexibilitet en hyresvärd kan erbjuda inför framtiden och ta hjälp av en konsult, det är några av de tips som Jesper Carlsöö och Jerker Holmgren på fastighetsbolaget Corem Property Group ger till företag som är på jakt efter en ny lagerlokal.

Corem äger och förvaltar fastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark, med störst fokus i de tre svenska storstadsregionerna. Fastighetsbeståndet består huvudsakligen av lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter. Totalt äger Corem ca 900 000 kvm varav ca 400 000 kvm är lagerlokaler i varierande storlekar. Ett nytt tillskott i beståndet är en nyss färdigställd lagerbyggnad i Arlanda stad om 5 500 kvm. Där har de dessutom utrymme att bygga ytterligare 20 000 – 25 000 kvm på egen mark. Corem har också planer på att bygga 10 000 kvm lager i Backa på Hisingen i Göteborg.

Jerker Holmgren, Vice VD och Fastighetschef, Corem Property Group

Jerker Holmgren, Vice VD och Fastighetschef, Corem Property Group

Flexibilitet inför framtiden

Lokalguiden har tagit hjälp av Jesper Carlsöö, Uthyrningschef, och Jerker Holmgren, Vice VD och Fastighetschef på Corem, för tips och råd till företag som planerar att söka ny lagerlokal och för att undersöka vilka trender som råder när det gäller lager.

– Då de flesta lagerlokaler är ganska lika kan det vara viktigare att fundera på vilken hyresvärd som kan erbjuda den flexibilitet man kan behöva i framtiden snarare än exakt vilket hus man ska välja, anser Jerker Holmgren.

Det är något som Jesper Carlsöö håller med om.

– Det vi upplever att kunder alltid efterfrågar är just flexibilitet, i synnerhet om man tecknar ett längre avtal. Trots det erfar vi att många företag missbedömer sitt lokalbehov över tid och att de ofta tenderar att växa mer än de själva trott. Det är klart att det ligger i sakens natur att man inte vill ta på sig en för stor kostym, men då är vi tillbaka där vi började, vikten av att hyra av en fastighetsägare som har resurser och muskler att följa företaget i dess utveckling. Vi har i många fall byggt ut för, och flyttat runt, många av våra kunder inom vårt bestånd inom löpande kontraktsperiod för att möta deras förändrade behov.

Andra frågor företagen bör fundera över är givetvis teknikaliteter som att ta reda på om golvet har rätt bärighet, om lokalen har rätt takhöjd och klimat och så vidare. Men är man inte proffs på lokalfrågor rekommenderar både Jesper och Jerker att man tar hjälp av en konsult på området.

Jesper Carlsöö, Uthyrningschef, Corem Property Group

Jesper Carlsöö, Uthyrningschef, Corem Property Group

Energieffektivitet efterfrågas

Bortsett från en stor efterfrågan på flexibilitet har allt mer fokus riktats på energi-effektivitet.

– Allt fler vill ha låga driftskostnader och därmed också en miljövänlig fastighet. Det är helt klart en trend som drivs av både hyresgäster och fastighetsägare. Framför allt när vi är i kontakt med hyresgäster som är intresserade av nyproduktion kommer ofta frågor om huruvida det är bra isolering och energieffektiva lösningar upp, säger Jerker Holmgren.

Många har också under lång tid efterfrågat höga takhöjder, tio meter eller mer. Men så är det inte längre, berättar Jesper Carlsöö. Vad det beror på vet man inte säkert, men en teori är att fler lager används till ”pack och plock”, dvs att en människa står och plockar i hyllor. Då är man inte betjänt av höga takhöjder.

Hyresutvecklingen

När det gäller hyresnivåerna på lager upplever Jerker och Jesper att de har legat förhållandevis stilla under de senaste åren, bortsett från vissa områden där nybyggda lokaler har orsakat undantag på stabiliteten.

– Under ett antal år har det tillkommit väldigt många nybyggen med långa kontrakt där hyrorna generellt har varit lägre än i befintliga fastigheter och satt press på det bestånd som funnits. Men de börjar nu mötas, konstaterar Jesper Carlsöö.

Göteborgsområdet är ytterligare ett undantag, där det begränsade utbudet har pressat upp nivåerna något.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter