Tillgänglighet en viktig faktor för Gårda

Anna Welin på Balder ger oss sin syn på

balder_gårda

balder_gårda

Hur skulle du beskriva Gårda i dag?

Gårda är ett område som växer och utvecklas och som ligger jättebra längs E6/E20. Gårda är lätt att nå både för persontrafik och godstransporter. Detta, plus närheten till Göteborgs centrum betyder att Gårda i dag är ett mycket populärt område för kontorsetableringar. På senare tid har Gårda förtätats och utvecklats från att vara industribetonat till att innehålla mer förädlade verksamheter och betraktas nu som en del av Göteborgs centrala delar.

Varför ska man som företag etablera sig här?

I Gårda är upplevelsen för de som etablerat sig här att det är lättillgängligt för såväl anställda som besökare och med promenadavstånd till centrala Göteborg får man det bästa av två världarDet är dessutom ett strategiskt läge alldeles vid knutpunken för Göteborgs alla genomfartsleder.

Hur ser ert bestånd ut och vad har ni för lediga lokaler?

Vi har fastigheter på Fabriksgatan, Drakegatan och Sofierogatan, renoverade och moderna med historia och charm som passar både det mindre företaget som det större. Med olika typer av lokaler kan vi erbjuda kontorsytor som motsvarar de flesta kunders önskemål och som erbjuder stora möjligheter.

Hur tycker du att Göteborgs Stad tar sig an Gårda?

Göteborgs stad verkar tycka att Gårda har potentialen att bli en stadsdel där bostäder och verksamheter ska fortsätta integreras. Det finns en del som tyder på att de förhoppningsvis är villiga att ta ett helhetsgrepp om området.

Vad saknas i området, vad kan bli bättre?

Det som Gårda behöver, och som är ett måste för vidareutvecklingen, är att kollektivtrafiken blir bättre. Just kollektivtrafiken skapar mer möjligheter och ger kraft till en stadsdel och därför är det märkligt att just den servicen dragits ner.

Hur ser du Gårda om tio år?

Om tio år har området en ännu större förtätning av såväl bostäder som kontorsfastigheter och vi har även fått hit större etableringar. Gårda kommer då att vara en ännu naturligare del av centrum och ett självklart val. En blandstadsdel som lever och skapar kraft åt Göteborgs utveckling. Att ett område har stor lättillgänglighet kommer att vara en stor och viktig fråga när man ska etablera sig i ett område framöver.

 

 

 

 

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter