Thomas Davidsson, Kalmar kommun: Staden växer och fortsätter att växa

Thomas Davidsson, näringslivschef i Kalmar kommun, berättar om staden som bara växer och växer, vad som är på gång och hur framtiden ser ut.

Hur kännetecknas Kalmar på fastighetsmarknaden?

- Kalmar har flera olika, stora fastighetsägare, både när det gäller bostadsfastigheter, kommersiella hyresfastigheter samt industri- och lagerfastigheter. Just nu byggs över 700 bostäder runt om i Kalmar. De flesta bostäderna byggs genom förtätning. Byggnationen av bostäder kommer även fortsättningsvis vara viktig för Kalmar eftersom staden växer och fortsätter att växa.

Vad är på gång i er kommun?

- En spännande tid i expansion. Vi har nu ca 2 000 bostäder på väg fram i planarbetet och efterfrågan på boende är en mycket viktig fråga. Vi har idag våra universitetslokaler på 18 olika adresser. Under de kommande månaderna fattas beslut om att bygga Linnéuniversitetet på en och samma plats. Bygget blir i stadsmiljö och kommer att tillföra Kalmar stad stor framtidstro. Investeringen är på ca 1.4 miljard. Det sker också nya etableringar i våra handelsområden. Vårt handelsindex ligger högt (152) och vårt breda utbud göra att många kunder kommer från andra kommuner. Vi ser också befintliga företag som växer och ett nyföretagande som utvecklas. Kalmar vilar på tre ben i vår struktur; tjänsteföretag, tillverkning och handel. Det är en stor styrka att vila på tre olika ben.

Hur kommer Kalmar att se ut om 5-10 år?

- Vi har växt till 75 000 invånare och Universitetsstaden Kalmar har hittat sin roll i Sverige. Vi fortsätter att växa inom tjänstesektorn och upplevs som en modern stad där företag och företagare känner både tillväxt och trygghet för framtiden.

Hur ser tillgången på byggbar mark ut i kommunen?

- Vi är som kommun väl utrustade då vi har ca 500 000 kvm mark med den största delen i Flygstaden. Vi kommer också att frigöra nya ytor för företag i samband med bygge av förbifart Rinkabyholm och nya E22.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i Kalmar?

- När din kompletta ansökan är inlämnad hos oss ska du ha ett svar inom fyra veckor. Kan vi inte klara detta får du 25% tillbaka på avgiften. Garantin gäller för ny-, om- eller tillbyggnad som följer gällande detaljplan och överensstämmer med plan- och bygglagens krav. Boytan får vara högst 500 kvadratmeter, eller lokalyta högst 1500 kvadratmeter. På det sättet har vi ökat servicegraden.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter