Theresa Söderlund, Uthyrare på Aspholmen Fastigheter: Det gäller att tänka utanför boxen

Theresa Söderlund, Uthyrare på Aspholmen Fastigheter, beskriver hur en bra uthyrare är, svårigheter hon kan stöta på i yrket och framtiden för uthyrningsbranschen.

theresa-soderlund_700px

theresa-soderlund_700px

Hur skulle du beskriva den optimala hyresgästen?

- En långsiktig samarbetspartner där vi som fastighetsägare kan finnas som ett stöd i utvecklingen genom att ha en nära dialog och kunna hitta lösningar när behoven över tiden förändras.

Vilka missuppfattningar kan dyka upp i samband med en uthyrning och hur jobbar du för att undvika dessa?

- Ett missförstånd som kan uppstå är hur ansvarsfördelningen ser ut. Det kan vara svårt att få in allt i ett avtal men gränsdragningslistor är ett bra verktyg för att förtydliga så mycket som möjligt. Det är viktigt att båda parter har samma syn på hur lokalen ska se ut vid tidpunkten för inflyttning.

Hur jobbar du för att möta en hyresgästs behov och krav?

- Viktigast är att vara lyhörd och intresserad av kunden. Allt går inte att läsa sig till av en kravspecifikation så det gäller att ställa många frågor. Många gånger är det inte de självklara lösningarna som alltid är bäst. Då gäller det att tänka utan för boxen.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

- Variationen samt alla kundkontakter. Man får träffa så många olika verksamheter och det är kul och utmanande att få hjälpa företag med vitt skilda krav att hitta den optimala lokalen.

Hur är en bra uthyrare?

- En bra uthyrare är en person som är lösningsorienterad, uthållig och ser affären på lång sikt.

Vad skulle du säga är svårast med ditt jobb?

- Eftersom jag främst jobbar med nyproduktion och större ombyggnationer så är utmaningen att sälja något som ännu inte finns och få kunden att visualisera ett färdigt resultat.

Hur tror du framtiden ser ut för uthyrningsbranschen?

- Uppsala är en stad som växer väldigt snabbt och vakanserna är låga. Det behöver byggas mer för att skapa en större rörlighet på marknaden. För att vara framgångsrik i framtiden gäller det att kunna anpassa sig och lokalerna efter den snabba förändringstakt som råder inom många branscher.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter