The View

Vad var visionen bakom bygget av The View? - Visionen har varit att skapa en unik arkitektur och en exceptionell arbetsmiljö för hyresgäster som söker något utöver det vanliga. I snart tio år har vi jobbat med att få igenom en påbyggnad av dessa volymer på taket på den befintliga fastigheten.. Det är viktigt att skapa något som står sig över tiden stadgestaltningsmässigt i så pass känsliga miljöer inne i Stockholm city. Vi har velat skapa något som är nytt och arkitektoniskt spännande. . På så stora ytor gäller det också att hitta den lätta, transparenta kroppsvolymen. Tycker du att ni lyckats med det ni velat uppnå? -Jag tycker projektet har stora förutsättningar att bli precis det vi hoppats på, det vill säga någonting utöver det vanliga, ett helt nytt hus uppe vid takåsarna. Hur har ni tänk kring den gamla byggnaden som ju blir en del av The View? -Det gamla befintliga 70-tals huset har en mycket mer spännande fasad än många andra hus från samma tid. Tanken är att inte förstöra det historiska värdet i det gamla huset, utan istället att det blir som ett fundament för det nya bygget, en spännande kontrast mellan det nya och det gamla. Huset ligger i ett område med många kulturskyddade hus, hur har det påverkat bygget? -De allra flesta har varit positiva, vi har haft diskussioner med Stockholms stad om vad det är vi vill åstadkomma. The View har två olika fasader, mot det gamla Stockholm har vi en lite mer nedtonad fasad och mot Brunkebergsåsen och Regeringsgatan har vi en hypermodern arkitektur. Samma byggnad har olika formspråk. Hur ser ytfördelningen ut i byggnaden? -Den är rätt så flexibel, i och med att det är helt nybyggt. Vi kan ha en enda hyresgäst eller sex-sju stycken. Det är ungefär 2 500 kvadratmeter per våningsplan och det är tre nya våningsplan, så storleksmässigt finns valbarhet vad gäller kontorsyta. Vi bygger färdigt huset med relativt kort leveranstid. Har ni några hyresgäster som är redo att flytta in? -I dagsläget har vi inget signat men jag tror att många ytor kommer gå åt under de närmsta månaderna, vi har ett tiotal diskussioner som pågår just nu. Tillträde är möjligt under våren/sommaren 2010. Hur ser hyresnivåerna ut? -Det blir en marknadsmässig hyra som differentieras efter var du hyr i huset. The View har väldigt flexibla lokaler där du kan få yteffektiva lokaler på ett helt annat sätt än i äldre fastigheter. Och även om hyran ligger lite högre får du ju också något utöver det vanliga. Vilket miljöperspektiv har ni haft under byggnationerna? - Det finns många aspekter av miljötänk, vi tror att det är en blandning av teknik och arkitektur. En viktig faktor har varit att ta vara på det unika läget högt uppe på takåsarna så att vi med arkitekturen skapar Stockholms bästa arbetsmiljö för blivande hyresgäster, husets signum blir utsikterna varför The View blev ett naturligt arbetsnamn på projektet. Vi har också tänkt igenom valet av material, det är viktigt att de har en lång livslängd och är resursmässigt försvarbara. När vi bygger The View passar vi på att koppla ett helhetsgrepp om hela fastigheten och sänker den totala energiförbrukningen med mer än 25 procent vilket mer än väl motsvarar EU:s krav för Green Building.

Slutligen, varför ska jag välja att hyra kontor i just The View? -Om du är ett företag som tycker att dina medarbetare är det viktigaste är The View perfekt, alla ytor i byggnaden har något att erbjuda, det är ingen som åsidosätts och blir tvungen att sitta i ett mörkt hörn. Alla anställda får en bra arbetsmiljö och en fantastisk utsikt, vilket också bidrar till att skapa framgångsrika företag. För det unika läget på takåsarna mitti det gamla Stockholm.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter